back to top
خانهابوالحسن بنی صدرپیام ها و اطلاعیه هابه دعوت افرادی از طیف های مختلف فکری - سیاسی برگزار می...

به دعوت افرادی از طیف های مختلف فکری – سیاسی برگزار می شود: مجلس یادبود دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی در پاریس

SADR HAJSEYEDJAVADI-Ahmad ١٣٩٢/٠١/٢٤- جمعی از فعالان سیاسی از طیف های مختلف فکری- سیاسی از هموطنان ایرانی و «شیفتگان و همگامان راه آزادی» جهت شرکت در مراسم یادبود احمد صدرحاج سیدجوادی دعوت به عمل آورده اند.
متن این دعوت که نسخه ای از آن به سایت ملی- مذهبی رسیده به این شرح است:
مجلس یا د بود
مجلس یادبود احمد صدر حاج سید جوادی راد مردی که با عشق به آزادی انسان و نفرت از استبداد خودکامگان چشم از جهان فروبست، در پاریس به تاریخ و نشانی زیر برگزار می شود.
مقدم شیفتگان و همگامان راه آزادی را گرامی می داریم.
مستوره احمدزاده- عباس اشراقی- بابک امیرخسروی- کاظم ایزدی – امیر پیشداد – محمد جلالی (سحر) – بیژن حکمت – تقی رحمانی – ایرج سبحانی – علی سرداری – سعید سنجابی – رضا علیجانی – حسن فرشتیان- کاظم کردوانی – علی کشتگر – عبدالکریم لاهیجی – مهدی ممکن – محسن یلفانی.
 زمان: روز یک شنبه ۱۴آوریل ٢۰۱۳(٢۵فروردین۱۳٩٢)ازساعت۴ تا۷ بعد ازظهر
مکان: فیاپ
FIAP
Salle Oslo
30 rue Cabanis
75014 Paris
Métro: Ligne 6, Arrêt: Glacière
اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید