back to top
خانهابوالحسن بنی صدرپیام ها و اطلاعیه هاگرامیداشت یکصدوسی و یکمین زادروز دکتر محمد مصدق

گرامیداشت یکصدوسی و یکمین زادروز دکتر محمد مصدق

Mosadegh 131 02

 

نماد آزادی، همبستگی، نیرومندی ملی و دموکراسی برای ایرانیان

 

کوشندگان آزادی و پویندگان راه مصدق بزرگ با زنده نگاه داشتن نام و نماد مصدق و با کوشش پایدار و پیگیر، آموزه ها و آرمونهای او را ارج می گذارند . رهروان راه مصدق بر این باورند که آزادی، دموکراسی و رهایی اجتماعی با کنش خلاق و دموکراتیک و هدفمند فردی ـ جمعی ـ ملی و از رهگذار و در پیوند با راه مسالمت آمیز در پیکارهای فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی و با باور و پافشاری بر رواداری و اعتدال و میانه روی هموار میگردد

 

آزادیخواهان مصدقی بر مولفه ها و بنیادهای اندیشه‌ای و تجربی زیرین باور دارند، آنان را مشعل و فراراه خویش می دارند و در راستای آن پیگیرانه می کوشند

ـ در راه ایرانی آزاد، آباد ، سربلند و یکپارچه

ـ برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و آزادی اجتماعات، سازمانها و احزاب و رسانه‌ها

ـ برای آزادی های اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای با حقوق برابر زن و مرد و شناسایی حقوق کامل مردمان، اقوام و اقلیتهای ایرانی

ـ برای پایان دادن و برچیدن استبداد دینی و رویارویی با هر گونه حاکمیت و استبداد عقیدتی و موروثی، برای برپایی حاکمیت دموکراتیک و ملی

ـ در راه پیشرفت اجتماعی و کاهش و رفع تبعیض ها و نابرابری‌های اجتماعی و برای گسترش و برقراری رفاه اجتماعی

ـ برای برقراری مناسبات صلح آمیز در جهان و منطقه و دوری از سیاستهای عظمت طلبانه رژیم اسلامی و پرهیز از تنش و کشمکش های داخلی، منطقه ای و جهانی و برای برقراری امنیت اجتماعی در جامعه ما

ـ برای تغییر قانون اساسی قرون وسطایی و ولایت محور و مردم ستیز کنونی و تدوین قانون اساسی دموکراتیک و مبتنی بر موازین خردمحورانه و انسانی بیانیه جهانی حقوق بشر و پیوستهای آن و شناسایی حقوق شهروندی ایرانیان

ـ برای رهایی سیاسی و برپایی دولتی حقوق مدار، از رهگذار انتخابات آزاد و پایان دادن به حکومت نظامی ـ امنیتی ولایت فقیه و رژیم اسلامی و برای رهایی اجتماعی و برپاداشتن و گسترش سازمانهای مردم نهاد و نهادینه کردن و
پایداری جامعه مدنی

ـ برای شناسایی و تأمین منافع ملی ایرانیان، تغییر و تحول ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ـ اداری، پایان دادن به رانت
خواری، کاهش فقر و بیکاری و برچیدن بی خانمانی و مبارزه با تورم و فساد مالی و رشوه خواری

ـ برای کاهش و رفع بحران ها و آسیب های اجتماعی و حشونت ورزی در خانواده و جامعه و نیز حمایت از کانون خانواده و زنان بی پناه و کودکان بی سرپرست

ـ برای بهبود سیستم قضایی و کاهش جرایم اجتماعی و برگرداندن دهها و صدها هزار نفر زندانیان عادی به خانواده‌هایشان و جامعه

 

پویندگان راه مصدق، تجربه تلخ انقلاب 57 و نتایج هولناک و فاجعه آور رژیم فقها و دولت و استبداد دینی را با فاصله کوتاهی پس از وقوع آن تماماً حس کردند، از مجرای اندیشه و تجربه گذراندند و به ذهن و شعور نقاد جمعی خود سپردند. اگرچه آن دیرکرد در فهم ابعاد فاجعه به بهای سنگینی برای ملت ایران تمام شد، اما در این سی و چند سال اخیر ملیون سکولار و بسیاری از دین باوران و کنشگران آزادیخواه مصدقی با نگاهی منتقدانه و بازاندیشانه به مبارزه پیگیرانه فکری ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی به رویارویی با رژیم فقها برخاستند

 

شگفت آور و پرسش برانگیز است که در تمامی این سی و چند سال پس از 57 سران جمهوری اسلامی، منادیان استبداد و اقتدارگرایان، بازماندگان استبداد پیشین، وابستگان به دولتهای طراح کودتای 28 مرداد و بویژه دولت انگلیس از هر فرصتی سود جستند تا بهنگام خیزش های مردمی و گسترش جنبش های اجتماعی به تخریب شخصیت مصدق مبادرت ورزند

 

همزمان بموازات این پیکار سخت علیه رژیم اسلامی در درون جامعه و در برون مرزها و در دفاع از آزادی، دموکراسی، استقلال و یکپارچگی ایران، رهروان جبهه ملی و کنشگران چپ ـ ملی و دین باوران مصدقی از نوسانها، ابهام ها و اغتشاش ها، پریشان فکریها و از روی آوردن های دوره ای به اشخاص و سازمانهای وابسته که «راه نجات» ایران و ایرانی را در حمله نظامی و تجزیه ایران و جنگ داخلی می‌دانند دوری و خودداری کردند.

 

کنشگران آزادیخواه و دموکراتهایی که برای برپایی حاکمیت ملی، آزادی و رفاه اجتماعی می کوشند، اکنون سه نسل پی در پی در هیئت اندیشه‌ های آزادیخواهانه در سازمانهای و احزاب گوناگون ملی، ملی ـ مذهبی و چپ به نقش نمادین دکتر محمد مصدق و آموزه ها و آزمونهای پربار و جایگاه پراعتبار و الهام بخش این شخصیت بزرگ ملی در ایران کنونی آگاهند. نگاه نگران، اما نداها و نهیب های امیدبخش این آموزگار بزرگ ملت ایران در سخت ترین برهه ها و فراز و فرود ها به یاری ایرانیان می شتابد.

 

دفتر پژوهشهای راهبردی برای دموکراسی در ایران، نشست هفتم

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید