back to top
خانهتحلیل و وضعیت سنجیژاله وفا :وضعیت سنجی ۳۷۹: بنی صدر یک ایرانی پرچمدار پیشتاز تغییر...

ژاله وفا :وضعیت سنجی ۳۷۹: بنی صدر یک ایرانی پرچمدار پیشتاز تغییر جهان به زیستگاهی درخور انسانها

waziatsanji -banisadr jebhe jang

در وضعیت سنجی شماره قبل( ۳۷۸) در مورد ویژگیهای وضعیت سنجی مسائل وطن از دید آقای ابوالحسن بنی صدر پرداختم .زندگی سیاسی و اندیشه وی چنان در خطی مستمر و مستقیم رخ داده که امرهای واقع مستمر بخشهای مختلف حیات وی بیانگر خود شاهد حیات ملی ایران و ایرانی در قرن معاصر است . ازاینرو چند شماره ای را به تناوب و فراخور زمان به بررسی زندگی سیاسی وی و اندیشه وی بعنوان سنجش زمانه و حال روز ایران به مثابه وطن اختصاص می دهم.

در ذیل متن سخنرانی خود را در مراسم یاد بود اولین منتخب تاریح ایران آقای ابوالحسن بنی صدر که بیانگر بخشی از آن زندگی است را خدمت خوانندگان گرامی ارائه می دهم

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که در این گنبد دوار بماند

زندگی من و بسیاری از دوستان و همراهان مبارزم در مسیری قرار گرفت که برخورداری از موهبت درک وجود عزیزی ارجمند همچون آقای بنی صدر،خود به نعمتی در حد معجزه شباهت دارد. از اینرو همه ما میدانیم که مسئولیت قدردانی وبجا آوردن دین برخورداری از چنین نعمتی نیزبسیار سنگین است.

چرا که صرف آشنایی با وی تعهد آور بود و هست و خواهد ماند.

تعهد به دریافت مفاهیم سترگی که ویژگیهای بارز شخصیت وی را تشکیل میدادند همچون: وطن دوستی ،شجاعت ،مقاومت ،خلاقیت ،امیدواری ،توانایی ، جسارت متفکر بودن ،آزادگی ،به هویت ایرانی و شرقی بودن خود مفتخر بودن، مستقل بودن ،مردمی بودن ،مهربان بودن،صدیق بودن ، پاکدل و پاکدست بودن ،جسور بودن ،صاحب کرامت و شرافت بودن ،به مبارزه و لوازمش منجمله اخلاق متعهد بودن ، به بیان استقلال و آزادی ملتزم بودن ،به خشونت زدایی وعمل به حق مشوق بودن ،به عهد خود با مردم وفادار بودن ،به عشق به دانش متصف بودن و به یگانگی صداقت و یکرنگی درمقام نظر و عمل مفتخر بودن ،با اسلام بعنوان باور به مثابه بیان استقلال و آزادی و عدالت ملتزم بودن و…

 

زندگی بنی صدر و نیز اندیشه وی چه در زمان مبارزه اش با استبداد شاهی وتاسی به اصل موازنه عدمی و هم منشی با دکتر محمد مصدق و از سال ۱۳۴۰(بنا بر کتاب خاطرات وی از زندان درسال ۱۳۴۰) در تدارک انقلاب بودن وچه در مبارزه با استبداد دینی نقشی اساسی و بسزا در حیات ملی ایران معاصر داشته است.

 

از باورش به جمهوریت واولین ریاست جمهوری تاریخ ایران گشتن و مورد وثوق اکثریتی از جامعه ایران واقع شدن

 

تا حضور در جبهه های دفاع از خاک وطن و سازماندهی دفاع شرافتمندانه یک ملت

 

از پی گرفتن مشی استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی بر میزان عدالت گرفته،

 

تا دفاع از حقوق مردم ایران در مقابله با استبداد نو پا ،و تاکید بر حقوق ذاتی انسانها و حق رهبری همگانی

 

از دفاع از اهداف انقلاب مردم ایران و انقلاب را امری جهانی دانستن و انقلاب را داشته بس مهم و ارزشمند مردم ایران و نه متعلق به استبدادیان غاصب دانستن،

 

تا دفاع از تمامیت ارضی وطن و اتخاذ سیاست حافظ حقوق ملی و وارد آوردن شوک بزرگ نفتی به غرب در دوران ریاست جموریش که به دومین شوک بزرگ نفتی معروف است با کاستن از میزان تولید نفت از ۶ میلیون بشکه در روز در آخرین دوره شاه به روزانه ۱میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه و جلوگیری از حراج ثروت ملی و رساندن قیمت آن به یمن انقلاب از ۱۳دلار درهر بشکه به ۳۱تا ۴۱ دلار در بازار آزاد وافشای زدو بند پنهان استبدادیان با قدرتهای بیگانه و در راس آن امریکا و اسرائیل و مخالفت صریح و بی پرده با گروگانگیری که محرز شد طرحی آمریکایی بوده که بدست دست نشاندگان سیاست غرب در ایران ره اجرا گذاشته شده و چون بنی صدر “جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد”،به این دو دلیل عمده (شوک نفتی و آشکار کردن روابط پنهان نظام ولایت فقیه با امریکا و اسرائیل ) برضد وی و در واقع بر ضد رای یک ملت ، با همدستی غرب و دست نشاندگان درون نظام ،کودتایی انجام یافت .

 

از دفاع بی محابا و صریح ازحق حیات هموطنانی که خونشان را مستبدان به ناحق به نام دین ریختند و مخالفت صریح با شکنجه و اعدام

 

تا تدوین حقوق پنجگانه و قانونی اساسی بر مبنای این حقوق و باقی گذاشتن میراثی بس گرانبها برای نسل امروز و نسلهای آینده وطن تا آینده ایران بر مبنای حقوق انسانی و شهروندی و ملی و نقش حقوند و بایسته ایران در جهان و حفظ حقوق طبیعت شکل گیرد ،

 

همه سیر زندگی وی است.

سیر زندگی وی بر یک خط مستمرو مستقیم همه شهادت آشکار و مبینی بر نقش گذشته و حال وی در تاریخ معاصر ایران و بخشی از واقعیت بس ارزشمند حیات ملی ایران و ایرانیان در گذشته و حال و آینده است.

 

این ویژگیهای بارز بنی صدر، وی را درامروزنماد مقاومت ملی و ایستادگی مردم ایران بر استقلال وآزادی و عدالت

 

و در فردای آزادی ایران، منش وی محوروفاق ملی و تفاهم ملی و نقطه تلاقی پلورالیسم نظری و عملی همه شهروندان ایرانی که براساس ارزشهای جهان شمول دل در گرو حفظ و بازسازی وطن دارند، قرار میدهد.

 

نظام مستبد ولایت مطلقه فقیه، هم با کودتا و هم با حربه سانسورهمه جانبه ، هم با اتهام زنی های بی وقفه وهم تهدید وی به ترور فیزیکی و عدم رعایت اصل بر برائت در حق وی ، موفق نشد از تحسین وی توسط همگان از مخالف تا موافق جلوگیری بعمل آورد.

 

اتفاق نظر اپوزیسیون فعال و مبارز ایران برایستادگی ابوالحسن بنی صدر براصول استقلال وآزادی ووطن دوستی وی و مدافع حقوق انسان بودن ویکرنگی و پاکدست بودن وی خود ضربه ای بس محکم به نظام حاکم و صحه بر این امر بود که ملت ایران ملتی قدر شناس است.

waziat sanji379- banisadr 2

به رای العین می بینم:

 

عشق بی نهایت وی به وطنش ایران و هنر بزرگ وی در دوست داشتن همه انسانها وجهانی بی تبعیض و بدون سلطه ، روح بزرگ وی را در بلندگاه تاریخ ،حی وحاضر و شاهد قرار می دهد.

 

وبا برافراشتن پرچم مقاومت کاوه ، ایران و ایرانی را به پیشتازی در تغییر جهان به آزادی و آبادی فرا می خواند

 

وصدای او در عمق جان ما طنین می افکند :

 

دوباره ، یک روز آشنا،

 

سیاهی از خانه میرود

 

اگر چه صد ساله مرده ام،

 

به گور خود خواهم ایستاد

 

که بردَرَم قلب اهرمن،

 

ز نعره ی آنچنان خویش

 

دوباره می‌سازمت وطن!

 

اگر چه با خشت جان خویش

 

ستون به سقف تو می زنم،

 

اگر چه با استخوان خویش

 

یادش گرامی که به راه وی وفا داشته و خواهیم داشت.

 

راهش پر رهرو باد

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید