back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oپشت سر «حضور القاعده در ایران» کیست؟:

پشت سر «حضور القاعده در ایران» کیست؟:

در 23 آوریل 2013، تونی کارتالوچی، در گلوبال ریسرچ، به پرسش بالا این پاسخ را نوشته است:

القاعده که با وجود هشدار قبلی، کاری به کار دو تروریست بوستون نداشت، بعد از کشتن تیمور و زخمی و دستگیر کردن جوهر، ناگهان وسائل ارتباط جمعی موج تبلیغاتی پیرامون پیروزی شگفت انگیز اف بی آی پدید آوردند. در گرماگرم تبلیغات، دستگیری دوتن به این عنوان که قصد داشته اند، به دستور مدیران عملیات القاعده، مستقر در ایران، موج را بازهم بلند تر کرد. زیرا گفته شد اف بی آی نیز در کشف این ترور شرکت داشته است

 ●  القاعده سنی و در سوریه برضد رﮊیم این کشور می جنگد و دولت ایران شیعه و حامی رﮊیم سوریه است. باوجود این، در سالهای اخیر، امریکا ایران را مرتب متهم می کند به اعضای القاعده اجازه داده است که از خاک این کشور عملیات تروریستی را در کشورهای دیگر، رهبری کنند

     این اتهام هم بلحاظ صورت هم بخاطر محتوی، بدون اساس و پوچ و گویای این واقعیت است که حکومتهای غرب، نه بر پایه واقعیت که بنابر هدف کلی خود، ایران را متهم می کنند و این اتهام را تکرار می کنند تا بعنوان حقیقت پذیرفته شود. می دانیم که هربار خواسته اند رﮊیمی را سرنگون کنند، نخست آن را به داشتن پیوند با القاعده متهم کرده اند. تا این زمان، رﮊیم های این کشورها به داشتن پیوند با القاعده متهم شدند: ایران و سوریه و عراق و لبنان و الجزیره و لیبی و روسیه و مالزی و اندونزی.

در آنچه به ایران مربوط می شود، سیمور هرش، در سال 2007، در مجله نیویورکر، زیر عنوان «آیا سیاست جدید حکومت امریکا بسود منافع دشمنان ما در جنگ با تروریست است؟»، نوشت: با آماج حمله کردن ایران که اکثریت بزرگ جمعیت آن شیعه است، در حقیقت، حکومت بوش ارجحیت های سیاست خود در خاورمیانه را تعیین کرده است: در لبنان، حکومت بوش با دولت عربستان سعودی که سنی است ، در عملیات پنهان بقصد تضعیف حزب الله همکاری می کندحزب الله یک سازمان شیعی است که ایران از آن حمایت می کند. امریکا همچنین در عملیات پنهانی شرکت جسته است برضد رﮊیمهای ایران و سوریه. این سیاست ناگزیر گروههای سنی افراطی را قوت بخشیده است که  اسلام را دین جهادگری می پندارند. با امریکا دشمن و به القاعده دلبستگی دارند.  

     به دنبال این نوشته، در سال 2008، در نیویورکر، هرش مقاله دیگری زیر عنوان «آماده کردن عرصه نبرد» نوشت: حکومت بوش عملیات سری برضد ایران را همساز می کند. یعنی سازمانهای ضد رﮊیم ایران را مسلح می کند و به آنها پول می دهد. به این ترتیب حکومت بوش به قوت و وسعت گرفتن سازمانهای تروریست کمک می رساند. القاعده خود نیز همینطور بوجود آمد.

     حکومت بوش به گروه های ضد رﮊیم کمک می کند با علم به این که برخی از آنها، در گذشته، برضد منافع امریکا، عمل کرده اند. برای مثال، استفاده از عناصر بلوچی مسئله ساز است. روبرت بوئر، مقام پیشین سیا، که دو دهه در آسیای جنوبی و خاورمیانه کار کرده است، به من گفت: بلوچی ها سنی های بنیاد گرا هستند و رﮊیم تهران را منفور می دارند. شما می توانید آنها را همانند القاعده بدانید. اینها سرهای کسانی را که بی دین بدانند، از تن جدا می کنند. و از دید آنها، شیعه های ایران بی دین هستند. ریشخند روزگار را ببین که ما عبرت نگرفته و باز داریم با بنیادگراهای سنی کار می کنیم. همان کار را می کنیم که با افغانستان کردیم. رمزی یوسف که در بمب گذاری سال 1993، در مرکز جهانی تجارت دست داشت و شیخ خالد محمد یکی از کسانی که طراح ترورهای 11 سپتامبر بود، از بلوچی های بنیاد گرا بودند

یکی از فعال ترین و خشن ترین گروه های ضد رﮊیم ایران، گروهی است که خود را «جند الله» می خواند و مدعی است مدافع حقوق سنی های ایران است و بخاطر حقوق آنها می جنگد. اعضای این گروه سلفی هستند و همانندهاشان در پاکستان همکاران طالبانهای افراطی پاکستانی هستندمظنون هستند به داشتن ارتباط با القاعده و دست داشتن در قاچاق مواد مخدربنا بر گفته بائر و گزارشهای مطبوعات، جندالله یکی از گروه هائی است که از حمایت امریکا برخوردار است.

سوریه نمایشگاه فرآورده های حمایت امریکا از سازمانهای تروریست شده است. این سازمانها امروز دیگر علنا می گویند القاعده هستند. این گروه ها با رﮊیم سوریه و متحد نزدیکش یعنی ایران، می جنگند. شهرها و روستاهای سوریه سرزمین این جنگ و مردم سوریه قربانیان این جنگ هستند. آنچه امروز در سوریه می گذرد، همان است که در سالهای 2007 و 2008، سیمور هرش تشریح کرد و نسبت به خطرش، هشدار داد

و حالا، دخالت دادن ایران به توطئه تروریستی از خط خارج کردن قطار در کانادا، به این عنوان که توسط کارگردانان القاعده ساکن ایران سازمان داده شده است، پوشاندن حقیقت است. حقیقت اینست که این ترورها را کسانی تصدی می کنند که امریکا، در جریان جنگ پنهان، برای سرنگون کردن رﮊیم ایران، می پرورید. راست بخواهی، مراکز قدرت در غرب، استفاده دو گانه ای از این سازمانهای تروریستی می کنند: از آنها بر ضد رﮊیم های مخالف خود استفاده می کنند و در همان حال، فعالیتهای تروریستی شان در غرب، آن هراس را بوجود می آورد که سبب تقویت موقعیت شان در کشورهای خود می شود

نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۲۷ از ۱۶ تا ۲۹ اردیبهشت

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید