back to top
خانهنویسندگانتولید فقر روز افزون و راه حل خروج از آن - جهانگیر...

تولید فقر روز افزون و راه حل خروج از آن – جهانگیر گلزار

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای گلزار / 28 یولای 2023

استبداد فقیه تولید انواع خشونت می کند که فقر از جمله آنهاست . امروز مردم ایران هر روز فقیر تر می شوند و مافیای مالی نظامی در رانت خواری و تولید سرمایه های باد آورده هر روز بزرگتر می شود .

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید