back to top

اقتصاد توحيدی

EGHTESAD-TOHIDI 0100x0145 70 ۱ بهمن ا۳۵۷

نخستین سالروز قیام حماسه آفرین مردم دلاور تبریز

یادآوریهای چند در فرصت انتشار

اقتصاد توحیدی

در پی گذشت ۲۵ سال از واپسین انتشارها وقتی مدخل چاپ دوم کتاب را باز خواندم، که در ۱۶ دیماه ۱۳۵۶ انشتار یافته است، آن را برای امروز گویا تر یافتم. چرا که آن زمان با آنکه اقتصاد را «علم مبارزه با ندرت» تعریف می کردند، اما دوران وفور را نیز وعده می دادند و دو «فکر جبار» لیبرالیسم و «مارکسییسم» نیز همگانی شده بودند. این دو فکر در رقابت بودند و باورمند به هر یک، تردید نداشتند که فکر راهنمای آنها، از راه رساندن انسان به دوران وفور، حقانیت خود را به اثبات خواهد رساند.

برای پیاده کردن کتاب

 

 

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید