back to top
خانهتحلیل و وضعیت سنجیژاله وفا : وضعیت سنجی ۳۹۱/ هشدار:قراردادهای پنهان و جدید با روسیه...

ژاله وفا : وضعیت سنجی ۳۹۱/ هشدار:قراردادهای پنهان و جدید با روسیه ناقض استقلال ایران

 khamenehie va poutinنگارنده در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی بیش از 10سال  افتخار مصاحبه های بسیاری در زمینه های مختلف با آقای ابوالحسن بنی صدر را داشتم .دراولین مصاحبه سلسله واری که در زمینه بررسی کتاب استقلال ایشان داشتم( 27 شهریور 99 ) ودر 17 مصاحبه به بررسی 17 کارکرد استقلال اختصاص یافت،ایشان جمله ای ناب را بیان کردند: اندیشه استقلال و آزادی در ایران بالیده شده است.
و دلایل آنرا درفصل اول کتاب استقلال خود که به نقل از اوستا و نقد نظرات سهروردی در معنای استقلال اختصاص یافته است قید کرده اند و بعد از سیر روابط  در نظامهای سلطه گر و زیر سلطه و دینامیزمهای آن ،به دوران معاصر و نظریه  موازنه عدمی دربیان مدرس و موازنه منفی در بیان مصدق در بعد سیاسی می پردازد.
در ایران مدرس اولین کسی است که استقلال را به مثابه نه مسلط و زیر سلطه تعریف کرده است.وی گفته است : “آنچه من از استقلال می فهمم  این است  که ما زندگی خودمان را داریم و شما هم زندگی خود را دارید. نه شما بر ما مسلط باشید و نه ما زیر سلطه باشیم.”
از اینرو در ایران مدرس اولین کسی است که استقلال را به مثابه نه مسلط و نه زیر سلطه تعریف کرده است.وآقای بنی صدر در ادامه راه مدرس و مصدق نظریه موازنه عدمی واستقلال راپی گرفته و از نقطه نظر نظری در کتاب استقلال تبیین کرده اند.
موضوع وضعیت سنجی این شماره و دو شماره آینده بررسی روابط ایران و روسیه و قرادادهای پنهان از مردم و نقش نظام ولایت فقیه و دولت روسیه در نقض استقلال ایران با توجه به اخبار و شواهد حتی خیر واگذاری ساختار گازی چالوس به روسیه می باشد.و خصوصا موضع و موقعیتی که روسیه با تجاوز به کشور اوکراین و نقض استقلال آن کشور در آن قراردارد و خطر بلافصلی که استقلال ایران را از طرف مقاصد روسیه تهدید می کند.
بی د لیل نیست که بعلت  موقعیت ژئوپلیتکی و در چهار راه حوادث قرارداشتن ایران و غنای طبیعت و وجود انسانهای مستعد و پراستعداد در این مرزو بوم ، بسیاری از قدرتها برای جلوگیری و ایجاد مانع و رادع در مقابل  بالندگی امر استقلال و آزادی در فرهنگی کهن ما ایرانیان، ملت ما را تا بدین حد نسبت به امر استقلال وآزادی وبر هم زدن رابطه سلطه ،حساس و هوشیار کرده است.
نا گفته نماند که تغییر ساخت دولت از استبدادی به مردم سالاری ، بدون اینکه رابطه ملت با دولت و دولت با قدرت خارجی تغییر کند، میسر نیست و این تغییر، کلید حل مشکل است. در حقیقت، در طول تاریخ ایران ، دولت استبدادی ، در بودجه و قوای نظامی و اداری، از جامعه ملی مستقل بوده است.از این رو، میان جامعه ملی و قدرتهای خارجی رابطه ای بر قرار می کرده و در این رابطه ، خود در محلی قرار می گرفته است که جامعه ملی را از قیام بر ضد خویش ناتوان کند. رفتار دولت در نظام ولایت فقیه در جلوگیری از رشد اقتصادی مستقل و وابسته شدن در بودجه به درﺁمدهای نفتی و قرضه های خارجی ، رفتار بر سنت دیرین دولت استبدادی اما در موقعیت زیر سلطه است.
از اینرو این امر حائز اهمیت بسیار است که بدانیم « ملی کردن دولت » بمعنای مستقل کردن دولت از قدرت سلطه گر و پایان بخشیدن به نقش ﺁن بعنوان کارگزار سلطه گر در رابطۀ سلطه گر – زیر سلطه و بنا براین، به تابعیت ملت درﺁوردن ﺁنست.
 گرچه بسیارند کسانی که می گویند در جهانی که اقتصاد در آن جهانی می شود ، دولتها دیگر صفت مستقل را از دست داده  و می دهند، اما با درسی که از بحث در زمینه شناسایی منطق صوری فریب  از آقای بنی صدر گرفته ایم مشخص می شود که  قائلان به این قول، فریب منطق صوری را خورده اند. چرا که در این صورت ، دولت در جامعه ای با موقعیت مسلط مشابه دولت در یک جامعه زیر سلطه است. اما در معنی ، در اقتصادی که جهانی می شود ، تفاوتی بنیادی وجود دارد میان بخش مسلط با بخش زیر سلطه جهان .
در بخش زیر سلطه ، دولت ﺁلت فعل اقتصاد مسلط در صدور نیروهای محرکه به بخش مسلط است( به رفتار نظام ولایت فقیه در فراهم آوردن زمینه فرار مغزها به عنوان نیروی محرکه انسانی  و حراج ثروتهای ملی بعنوان نیروهای محرکه مادی بنگریم) و در بخش مسلط، دولت عامل فراملیها در تسلط بر اقتصاد جهان و صاحب اختیار حال و ﺁینده اقتصاد جهان است.
پس در رابطۀ سلطه گر – زیر سلطه ، دولت کارگزار قدرت مسلط است و مداخله مسلط برای ﺁنست که کارﺁئی دولت زیر سلطه را بیشتر کند. این مردم کشور هستند که، از راه جنبش همگانی ، می باید به این تغییر واقعیت ببخشند.
ملتی که در انقلاب ایران اعتماد به نفس و غرور خویش را باز یافته بود و طبقه حاکمه سعی در ستاندن ﺁن اعتماد و این غرورملی را از او کرده است، تنها راه نجات حیات ملی اش این است که با عزمی ملی ، قدم در راهی نهد که به اعتماد به نفس و غرور ملی خود  و باز یافت استقلال و آزادی خود نیاز دارد.
برای پیگیری لوازم مقاومت ملت ما برای برهم زدن رابطه سلطه / زیر سلطه در رابطه با رفتاری که قدرت روسیه با وطن ما اتخاذ کرده نیازمند بررسی دقیق وقایع اتفاقیه داریم. نگارنده از اینرو این وضعیت سنجی و  دوشماره بعد آن را بدین امر مهم اختصاص خواهم دارد. و با در کنار هم قراردادن اخباری که یکدیگر راخود بازگو می کنند خواننده  رابطه علت و معلولی وقایع و موضع گیریها را خود درک و دنبال خواهد کرد.
و بتدریج مشخص می شود چگونه وابستگان و سرسپردگان داخلی بنام” رهبر و ریاست جمهوری و ریاست مجلس و وزیر و سفیر”  آرام آرام زمینه بازگشت روابط سلطه / زیر سلطه را فراهم و استقلال وطن را نقض می کنند.

❋ مساله محتوای پنهان قرادادهای 20 ساله روسیه با ایران و اطلاعات قطره ای درج یافته است.
محمد جواد ظریف ” وزیر”امور خارجه دولت روحانی (در تاریخ 1 مرداد1399 همشهری انلاین)گفته بود :” یک قرارداد همکاری میان ایران و روسیه وجود دارد که در زمان ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی منعقد شده است( نگارنده در  اسفند 1379 )، این قرارداد ۱۰ ساله بوده و دو تا پنج سال تمدید شده و هشت ماه دیگر( نگارنده :اسفند 1400 یعنی هم اکنون )، ۲۰ ساله می‌شود. این قرارداد به دوره‌ دیگری از روابط بین‌الملل و روابط ما با روسیه مربوط می‌شود. با پوتین توافق کردیم این قرارداد بازنگری شود. البته زمانی که رأس موعد مقرر برسد، اگر کسی مخالفت نکند، تمدید می‌شود، ولی بهتر دیدیم یک قرارداد جامع راهبردی درازمدت تدوین شود و قرارداد به‌روز شود و نهایتا امضا و برای تصویب به مجلس ارائه شود.”
توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب می کنم که آقای محمد خاتمی  این ” سید خندان ” و رییس” دولت اصلاحات “و چندماه بعد در دی‌ماه ۱۳۸۰ “نمایندگان” ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت مطلق اصلاح‌طلب آن قرارداد را امضا کردند ، با پنهان کردن محتوای این قرارداد از ملت ایران  لابد در دل به ریش ملتی می خندندکه بدون اطلاع وی قراردادی بس مهم را از وی پنهان و بنام” نمایندگان ” وی امضا کرده اند ! هرچند به اصطلاح معروف جوجه را آخر پاییز می شمارندً!

 

khatami va poutin
خوانندگان محترم خود تلاش و امتحان کنند که تا به چه حد به محتوای واقعی این قرار داد دسترسی می  یابند.


نگارنده تا کنون با سعی بسیار به اطلاعات ذیل که درز کرده است دست یافته است.

1

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید