back to top
خانهتاریخرصد کودتا علیه بنی صدر توسط سیا - سند تیرماه ۱۳۵۹

رصد کودتا علیه بنی صدر توسط سیا – سند تیرماه ۱۳۵۹

BeheshtiKhalkhaliسایت انقلاب اسلامی در هجرت: در سالگرد کودتای خرداد ۶۰، سندی جدید از سیا بتاریخ ۱۹ تیر ۱۳۵۹ یعنی کمتر از یک سال قبل از کودتا منتشر می کنیم که نشان می دهد که بر همگان، از جمله دستگاه اطلاعاتی امریکا، مشخص بود که حزب جمهوری اسلامی با حمایت خمینی در صدد حذف بنی صدر برای برقراری سلطه مطلقه خود بوده است. یادآور می شویم که اولین منتخب مردم ایران مدام در کارنامه «روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد» که روزانه در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر می شد، خطر کودتای خزنده را به مردم هشدار می داد. در همین سند، به افشای نوار حسن آیت که یکی از طراحان توطئه دانشگاه علیه بنی صدر بود (انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها) اشاره شده است. یادآور می شویم که حسن آیت در نواری که روزنامه انقلاب اسلامی آنرا پخش کرد گفته بود “برنامه خاص داریم، برنامه اجرا خواهد شد و بابای بنی‌صدر هم نمی‌تواند با آن برنامه کار بکند.” در سند مشخص است که آمریکایی ها کودتا علیه بنی صدر را رصد می کردند.

دفتر اطلاعات و تحقیق و تحلیل

۱۰ ژوئیه ۱۹۸۰ معادل با ۱۹ تیر ۱۳۵۹

۱- ایران: حزب جمهوری اسلامی اقدام تهاجمی می کند

حزب جمهوری اسلامی آیت الله بهشتی به تلاش خود برای خنثی کردن مخالفان اصلی خود: بنی صدر و چپ، به ویژه مجاهدین خلق ادامه می دهد. به نظر می رسد خمینی قادر نیست یا نمی خواهد از تضعیف جناح بنی صدر جلوگیری کند. ما شاهد امتناع خمینی از محکوم کردن حزب هستیم که باعث افزایش سلطه روحانیون بر ایران می شود.

حزب جمهوری اسلامی مصمم به حذف تمامی نیروهای مخالف و تسلط بر دولت جدید است. برای دستیابی به اهداف خود، حزب جمهوری اسلامی:

از درخواست خمینی مبنی بر پاکسازی ادارات، فعالانه حمایت می کند؛ روندی که مخزن حمایت از بنی صدر را از بین خواهد برد.

“حکومت وحشت” آیت الله خلخالی (برخی از “روشنفکران” به اتهام واهی خرید مواد مخدر اعدام شده اند) را تشویق می کند. (چند جمله پاک شده اند)

بر بررسی صلاحیت نمایندگان اپوزیسیون احتمالی (یک گزارش خبری ایران در ۸ ژوئیه می گوید که صلاحیت دریادار مدنی به زودی بررسی می شود) اصرار می ورزد و

مبارزات گوناگون علیه مجاهدین را به راه انداخته است. (چند سطر پاک شده اند)

خمینی بازی بهشتی را می کند. سخنان مبهم خمینی که بر لزوم قاطعیت و وحدت اسلامی در برابر «تهدیدهای امپریالیستی» تأکید می‌کند، چتر ایدئولوژیکی را فراهم می‌کند که حزب جمهوری اسلامی می‌تواند تحت آن، آزادانه عمل کند. سخنرانی ها اساسا حفظ وضعیت غیرمتمرکز موجود و حفظ دستگاه انقلابی و شور و حرارت را تایید می کند. بنابراین، این لفاظی، بنی صدر را در تلاش برای متمرکز کردن قدرت در حالت تدافعی قرار می دهد:

با این وجود، حزب جمهوری اسلامی مشکلاتی دارد:

بنی صدر با افشای نوارهای یکی از اعضای حزب جمهوری اسلامی که ظاهراً از کودتا حمایت می کرد، اقدام به ضدحمله کرده است. علاوه بر این، استاندار آذربایجان غربی مدعی است که تاکتیک های بهشتی منجر به نارضایتی در صفوف حزب جمهوری اسلامی و از بین رفتن حمایت خمینی شده است. ما هیچ مدرکی برای تایید این ادعای آخر نداریم. بیشتر نشانه ها به تثبیت مداوم قدرت حزب جمهوری اسلامی اشاره دارد.

CIABeheshtiBanisadr

 

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید