back to top
خانهدیدگاه هاعلَم کردن جلیلی یک نعل وارونه است ! یک حیله "انتخاباتی" ست

علَم کردن جلیلی یک نعل وارونه است ! یک حیله “انتخاباتی” ست

Sahar m ١٣٩٢/٠٣/٠۶-محمد جلالی چیمه (م. سحر): به نظر می رسد که مهندسان حماسه ساز بیت خامنه ای در حال ساختن یک شعبدهء انتخاباتی هستند تاملیون ها مردم ایران را به دام بیندازند 
مردمی که با طیب خاطر و سراسیمه به صندوق های رأی هجوم بیاورند و رأی به یکی از «تأیید شدگان صلاحیت دار» بدهند تا به هر قیمت از انتخاب آن کاندیدایی که روزها و هفته هاست او را به عنوان سوگلی حرم و نوچه و پادو و مجری بی چون و چرای اوامر رهبر به مردم معرفی کرده اند ، جلوگیری کنند.
با خواندن افاضات یک مجنون ریشدار پیشانی داغ کرده به اسم جلیلی و ضمن اندکی آشنایی با آرزو های هذیان آلود و جهنمی او و با نگاهی به تصاویر موجودات کج ومعوج و زشترو و بدهیبتی که به میتینک او رفته اند ، ( و انصافاً مشاهده تصویر آنان موجب فرستادن هزاران رحمت به طرفداران احمدی نژاد است ) ، تقریبا برای من قطعی شده است که مهندسین خامنه ای قصد دارند تا با برجسته کردن و به نمایش نهادن یک لولوی وحشت آور به نام مسعود جلیلی یک موقعیت و ذهنیت نا امن روانی در مردم به وجود بیاورند و بر آنند تا با طرح و تبلیغ موجوی متعصب و قشری که مدام بر طبل جنگ می کوبد و مدعی «صدور انقلاب و ایجاد امپراطوری اسلامی در جهان است و قصد دارد کمونیسم و سرمایه داری و همه مستکبرین جهان را به خرج ملت ایران مسلمان کند» مردم را بترسانند و با مطرح کردن کسی که با صدای بلند می گوید که « ما ملت نیستیم امت ایم ما هم وطن نمی خواهیم شهروند نمی خواهیم ، امت می خواهیم ، توسعه نمی خواهیم عدل علی (منظور امام خامنه ای ست) می خواهیم» و «ما باید خامنه ای را امام خامنه ای بخوانیم و امت او باشیم » و حرفهایی ازین قبیل را در بوق و کرنا می دمد و اطراف او را مشتی ریشوی بدهیبت احاطه کرده اند که یاد آور عقب مانده ترین نیرو های سرکوبگر علی خامنه ای هستند و با دسته های سیاهپوش ترشروی زنانی همراهی می شوند که شکل و شمایل و پوشش آنان نشان از حل شدن تمام عیارشان در ولایت مطلقهء سیدعلی ست ، قصد دارند تا درجامعه یک دهشت و یک فضای ترس و جنگ روانی حاکم کنند .
جلیلی این روز ها با سخنان تند و تیز و عبوس و خشونت زا و جنگ طلبانه اش چاوش بازگشت به جهنم خمینیستی در سالهای نخستین انقلاب و یاد آور نخستین ماه ها و لحظه های سیاه تسلط وحشت بر ایران است و این تصور که پس از سی و چهار سال غارت و جنایت و بیداد و جنگ افروزی و کشتار و فساد و گرسنگی و حرمت شکنی یکبار دیگر قصد دارند تا این بار با کپی کردن پیست کردن مدل خمینی، سالهای جنگ با صدام و صدور تروریسم را به امامت جدید الولادهء خامنه ای در ایران تجدید کنند و امت همیشه قربانی را اینبار به پای حکومت ملاهای سرتا پا شکم حکومتی به قربانگاه بفرستند . چنین تصوری پشت هر ایرانی را می لرزاند و هر انسانی را دچار ترس و دهشت می کند.
با دیدن این واقعیات چنین به نظر می رسد که سعید جلیلی برای تحریک نفرت هرچه بیشتر مردم انتخاب شده . او را برگزیده اند تا با طرح شعارهای وحشتناک اسلامیستی که یادآور کابوس های دهه شصت ایران تجدید کنندهء روزگار شوم سلطهء خمینیستی در سالهای اول انقلاب هستند جامعه اسیر یک نا امنی و ترس روانی شود و ملیون ها ایرانی به وحشت بیفتند تا اینگونه ، مردم مصمم شوند که هرطور شده جلو این موجود هراسناک و خطر آفرین و امنیت سوز را بگیرند یعنی مصمم شوند تا بروند رأی منفی به جلیلی بدهند و از آمدن او جلوگیری کنند 
در چنین صورتی مردم تصور خواهند کرد که می باید با هیجان و سرآسیمه به صندوق های رأی هجوم آورد و یک نـــــــه ! ی بزرگ به کسی گفت که منتخب خامنه ای معرفی شده و چنین وانموه شده که مورد اعتماد رهبر و مجری انگیزه ها و کابوس ها وحشتناکی ست که وی قصد پیاده کردنشان را دارد!
و درست در همینجاست که قرار شده است تا «حماسه» خامنه ای به وقوع بپیوندد .
زیرا نتیجه ء هجوم مردم به صندوق ها آن می شود که مردم به صورت ملیونی می روند و ضمن دادن رأی ، دوباره با نظام آخوندی بیعت می کنند و به آن مشروعیت می دهند و البته به جای جلیلی (که چهره کریهی از او به مردم نشان داده شده) به یک موجود منفور تر و کریه تری که ظاهرا و به گمان آنان از جنس جلیلی نیست رأی می دهند و به خیال خود رئیس جمهوری منتخب خود را برمی گزینند.
 
هیچ حماسه ای برای حکومت بیدادگر و فساد آفرین و بیمار ملاها از این سود آور تر قابل تصور نیست و هیچ کلاهی گشاد تر از این نمی شود بر سر یک ملت نهاد!! 
زیرا مردم ایران را از ترس دیوی که ساخته اند تسلیم به پذیرش یک غول بیابانی دیگر می کنند. 
دیو دیگری که ظاهرا مردم ایران به طیب خاطر پذیرفته به او رأی داده اند و البته رأی ها هم به دقت شمرده شده و تقلبی هم درکار نبوده زیرا این بار اصلا نیازی به تقلب نبوده است چرا که تقلب اصلی را قبل ازین کسان کرده اند که جلسه کرده صلاحیت کاندیدا ها را تأیید کرده اند! 
بنابر این هریک از این ارباب انواع پادوی و حقارت حکومتی ملایان که از جعبه مارگیری آنان بیرون آورده شده و به موجب فرمان حکومتی و شرعی و قانونی مردم را مکلف به تأیید و تجدید بیعت با آنها کرده اند «پیروز نهایی انتخابات » شناخته شوند ، دست نشانده و منتصب آنها بوده و تفاوت مهمی درمیان آنان نیست.
ضرب المثل معروف « در جهنم افعی هایی هستند که آدمی از ترس آنها به مار غاشیه پناه می برد گویای این وضعیتی ست که ملت ایران را در این سیرک انتخاباتی سید علی و حواریونش به آن دچار کرده اند و قرار است که مردم را به مرگ جلیلی بگیرند تا به تب رضایی یا حداد یا عارف یا هرکدام دیگر از منتصبان تأیید شده راضی گردند.
دیو جلیلی از همان جنس است که غول حداد عادل یا اژدهای ولایتی یا گرگ رضایی و برادر و المثنای همهء تأیید شدگان و شرکت داده شدگان در این سیرک انتخاباتی حکومت ملاهاست.
در این میان یک بار دیگر ملت ایران بازی خورده و با گفتن نه به یک موجود خطرناک ، درواقع به کل نظام و به تداوم استبداد ملایان و به طول عمر بیداد و تباهی و خفت و خواری ایرانیان آری گفته و با این آری خود موجود خطرناک دیگری را به اصطلاح ریاست جمهور خود دانسته است.
 
راه عاقلانه ، راه شرافتمندانه ، راه انسانی و راه ملی و راه آبرومندانه و سرافرازانه آن است که مردم به انتخابات قلابی سید علی و حواریونش با بی اعتنایی کامل برخورد کنند و از خانه هاشان بیرون نیایند. 
ایران و آینده فرزندان آنان اینک نیازمند اتخاذ چنین تصمیمی غرور آفرین ملی و همبسته و متحدانه و خردمندانه از سوی ملت ایران است. 
مردم نباید بروند و دراین انتخابات دروغین ریاکارانه و سراپا ضد مردمی و مستبدانه شرکت کنند زیرا خامنه ای همین را می خواهد این است معنای حماسه ای که در پی آن هستند!
جلیلی را به چهره ای شیطانی آراسته اند و سخنان ترسناک بر زبانش نهاده اند تا مردم وحشت کنند و بروند به رقیب او رأی بدهند و رقیب او هم موجودی ست با همان شمایل و به همان قد و قواره و به همان هیبت و به همان خطرناکی و به همان قشریگری و تسلیم محض ولایت مطلقه استبداد فقیه . 
با کمال تأسف باید گفت که رأی داده شده و به صندوق ریخته شدهء ملت ، فقط موجب تأیید خلافت خامنه ای و دراز تر کردن عمر نظام خودکامه او می شود و بهترین وسیله تبلیغاتی حکومت خواهد بود در انظار افکار عمومی بین المللی و کارت برنده ای خواهد شد در دست این حکومت غدار و بیدادگر و مستبد برای موجه جلوه دادن و مشروع جلوه دادن و برای مردمی جلوه دادن دستگاه ولایت ابوسفیانی خامنه ای 
از ما گفتن بود.
م.سحر
اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید