back to top
خانه-اخبار روزمیزان پرشدگی ۴۸ درصدی سد ها

میزان پرشدگی ۴۸ درصدی سد ها

حجم آب موجود در مخازن سدها در سال جاری ۲۳.۷۵ میلیارد متر مکعب بوده و در کل میزان پرشدگی سدها ۴۸ درصد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر اساس آمار جدید از اطلاعات و داده‌ های آب؛ ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ شهریور سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲؛ ۳۸.۳۳ میلیارد متر مکعب بوده است، در حالی که این رقم در همین بازه زمانی سال گذشته ۳۰.۱۳ میلیارد متر مکعب بوده که ۲۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که خروجی از سدها هم همین بازه زمانی ۱۷ درصد افزایش یافته است، یعنی از رقم ۲۸.۷۰ میلیارد متر مکعب سال قبل به رقم ۳۳.۵۹ میلیارد متر مکعب در سال جاری رسیده ایم.

بنا بر این گزارش؛ حجم آب موجود در مخازن سدها در سال جاری ۲۳.۷۵ میلیارد متر مکعب است و این رقم در سال آبی گذشته ۲۰.۶۰ میلیارد متر مکعب بوده که ۱۵ درصد اختلاف را نشان می‌دهد و در کل میزان پرشدگی سدها ۴۸ درصد است.

این گزارش حاکی است؛ از ابتدای مهر تا ۴ شهریور ماه سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ارتفاع کل ریزش‌ های جوی کشور معاول ۲۰۹.۴ میلیمتر است، این میزان بارندگی به میانگین دوره های مشابه درازمدت ( ۲۴۴.۸ میلیمتر) ۱۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۰۱.۴ میلیمتر) ۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید