back to top
خانهابوالحسن بنی صدرپیام ها و اطلاعیه هابیانیه مجامع اسلامی ایرانیان ‏ در تحریم یازدهمین «انتخابات» ریاست جمهوری

بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان ‏ در تحریم یازدهمین «انتخابات» ریاست جمهوری

بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان
‏ در تحریم یازدهمین «انتخابات» ریاست جمهوری

‏ یازدهمین «انتخابات» فرمایشی و نمایشی ریاست جمهوری نظام جبار و ویرانگر ولایت فقیه، مضحکه ای بیش نیست. نظامی که ذهنیت و نگرشش به انسان و مردم «ابزاری، صغیر و تحکّمی» است. طرز انتخابات آن همانند انتخابات فرمایشی رضاخانی و رژیم کودتای انگلیسی – آمریکائی دست نشانده شاه سابق است که هیچ شأن، منزلت و حقوقی برای مردم قائل نیست. انتخابات درنظام ولایت فقیه یعنی پایمال کردن حقوق انسانی و شهروندی، نقض حقوق ذاتی انسان ،آزادی های مطرح درمفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و از شرایط عاجلترین و ابتدائی ترین انتخابات مردمی و دمکراتیک تهی است.
کارنامۀ سیاه این نظام غرقِ درخیانت و جنایت و فساد ازهمان مجلس خبرگان اول شروع شد که با تحمیل ماده واحدۀ « اصل ولایت فقیه» که در پیش نویس قانون اساسی مطرح نبود، در آن مجلس کذائی به تصویب رساندند، این امر در واقع اولین کودتایی برضد حاکمیت مردم و حقوق ملت واصول وارزشهای انقلاب بزرگ 57 بود که در شعارها و ارادۀ مردم ایران تجلی ونمایان گردید.
هموطنان، کاراین نظام، تنش آفرینی و بحران سازی است و با سیاست «تنش و بحران » کشور را از نظربین المللی به « بهانه های مختلف» از جمله « سیاست هسته ای» که تنها در ید ولایت مطلقه رهبراست که بنا برآن، با عدم اطلاع رسانی و شفافیت مردم ایران را از تصمیم گیری در این مورد محروم ساختند، در انزوای سیاسی و تحریم اقتصادی قرارداده است و اثرات و عواقب این سیاست خانمانسوز، استبداد داخلی همسو با توقعات سلطۀ خارجی را شما مردم زیر ستم باید همواره بدوش بکشید. از طرفی دیگر نظام «سلسله جلیلۀ روحانیت» و«مافیای نظامی– مالی» با “مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز” ونقض حقوق انسانی، تشدید محدودیت آزادیهای مدنی و افزایش اعدام ها، سرکوب جنبش های مدنی و اعتصابات کارگری و محدودیت ها در زمینه حقوق آنها وهمچنین اختناق و سانسور کتب، نشریات و روزنامه ها و تحت تعقیب قرار دادن روزنامه نگاران مستقل و منتقد، بازداشت و زندانی کردن فعالان حقوق بشر، شکنجه و آزار دگر اندیشان و … پا برجا است.
رژیم ولایت فقیه با سیاست اقتصادی، مالی و پولی که همواره پیش گرفته است، در چنبرۀ تورم مزمن – فرار سرمایه ها واستعدادها از کشور– افزایش بیکاران – رانت خواری مافیای نظامی – مالی اعوان وانصارشان و روحانیت دولتی- فساد و اختلاس وارتشای اداری و.. – تحمیل بودجه و ترکیب هزینه های جاری – وابستگی روزافزون اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وابستگی خارجی، بالطبع به مایحتاج و ارزاق عمومی با افزایش قیمت ها با توجه به تورم و گرانی سرسام آور و لجام گسیخته اثر گذاشته است و هماهنگ با آن، نظام بانکی کشور را در خدمت رانت خوران و دزدان و غارتگران سوداگر قرار داده که کشور بحران زده را به ورشکستگی مالی، پولی سوق داده است و افزون بر آن با دست اندازی مافیاهای نظامی – مالی، در پوشش سپاه، بر اقتصاد کشور، با مختل کردن تولید، اقتصاد ملی را به بلائی خانمانسوز بنام بازار مکارۀ اجناس و کالاهای مصرفی، بنجول و واسطه ای خارجی گرفتار کرده است. به همین دلیل با افزایش نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماعی و شکاف طبقاتی که ناشی ازسرشت نظام مستبد مذهبی است با منطق زور و قهر، منابع انسانی و طبیعی را به تاراج داده و می دهد و فرصت های بزرگ تاریخی درجهت رشد و توسعه از جامعه ملی را گرفته و بنیۀ اقتصادی و مالی کشور را ضعیف و حیات ملی کشور را در خدمت قدرت خارجی و توقعات ماوراء ملی ها، به خطر انداخته است.

هموطنان عزیز!
استقلال و آزادی از حقوق انسانها است. هر فرد حق دارد که به طور آزادانه و با استقلال کامل و بدور از فشار تصمیم بگیرد. حق انتخاب، انتخاب کردن و یا خود را به معرض انتخاب شدن گذاشتن ازحقوق شهروندی است. در نظام های مردمسالار، انتخابات وسیله ای برای ابراز این حق است، در نظام های استبدادی از این وسیله به عنوان حرکتی نمایشی و به منظور مشروع نشان دادن خود اما بر ضد حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش استفاده میشود ،در چنین مواردی تحریم فعال چنین «انتخابات» نمایشی ابراز رشادت و عمل به حق خویش است. « انتخابات» در نظام ولایت مطلقۀ فقیه که رای و نظر « رهبر» مطلق و فصل الخطاب است ناقض حقوق شهروندی و به منزله «صغیر» شمردن مردم است،این شورای نگهبان منتصب « رهبر» است که برای ملت تعیین تکلیف میکند باید به افرادی رآی بدهند و تازه این هم کافی نیست و رهبر است که باید« رئیس جمهور» کارگزار و «تدارکاتچی » را تعیین کند . این عمل تحقیر ملی است، تحریم چنین «انتخاباتی» رشادت و شوریدن بر این حقارت است. ولایت مطلقه فقیه ناقض حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است، با نبود این ولایت است که حاکمیت ملی استقرار می یابد.

ملت ایران!
شما که به آزادی، استقلال و حیات ملی ایران دلبستگی دارید با تحریم فعال وعدم حضور خود در پای صندوق های رأی، اعتراض خود را به این« انتخابات مهندسی شده» ومخالفت خویش را با سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی این نظام ویرانگر بیان نمائید!. شما مردم بیدار ایران با ابتکار و استقامت و سازماندهی هوشیارانه در برابر این نظام مستبد و فاسد با سخت کوشی و صیانت به افکار عمومی جهان نشان دهید که:
1- این شما هستید که با تحریم فعال و با کنش ها و تدابیر درخور، این «انتخابات مهندسی شده» را به انزوا و شکست می کشانید و خواهان حق حاکمیت و حقوق ملی و مدنی خود می شوید.
2 – مخالف مداخله بیگانگان و سیاست سلطه گری به هر شکلی در حق حاکمیت بر سرنوشت خویش هستید.

جان کلام اینکه تا بازیافت و تحصیل آزادی، استقلال و استقرار دمکراسی با شیوه هائی که خود اتخاذ می کنید، بطور پیگیر و مستمر به مقاومت و مبارزه ادامه دهید.

مجامع اسلامی ایرانیان

16 خرداد 1392
majameeslamiiranian@yahoo.fr

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید