back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oجان کری: در روزهای آینده سرنوشت خاورمیانه تعیین می شود:

جان کری: در روزهای آینده سرنوشت خاورمیانه تعیین می شود:

 در 1 ﮊوئن 2013، جان کری، وزیر خارجه امریکا، گفته است: در روزهای آینده، سرنوشت خاورمیانه برای دهه ها، تعیین خواهد شد. او در کمیته یهودیان امریکا گفت: روزهای آینده هم برای اسرائیلی ها و هم برای فلسطینی ها اهمیت تعیین کننده دارند. هرگاه این دو بر سر تشکیل دو دولت توافق بکنند، خاورمیانه یک سرنوشت را پیدا می کند و اگر توافق کنند، سرنوشت دیگری را پیدا می کند.

      در سخنان خود در کمیته یهودیان امریکا، او برای جمع طرفدار اسرائیل از ضرورت و فوریت پیشرفت گفتگوهای صلح و پایان بخشیدن به 6 دهه منازعه سخن گفت. توضیح داد که مصالحه این دو است که اسرائیل را از امنیت و فلسطینی ها را از دولتی مستقل برخوردار می کند.

      او گفت: اگر ما امروز موفق نشویم، بسا اقبال و فرصت دیگری را پیدا نکنیم. با همه مشکلی که پیش بردن و به نتیجه رساندن روند صلح دارد، ما باید آن را به پیش ببریم و به نتیجه برسانیم. من فراوان استدلال بر مشکل بودن پایان بخشیدن به نزاع شنیده ام. اما سرباز زدن از حل مسئله، هیچگاه مسئله را حل نمی کند و هرگز دولتی را پدید نمی آورد و امنیت دولتی را تضمین نمی کند.

      کری هشدار داد که بدون راه حلی که ایجاد دو دولت است، اسرائیل ناگزیر می شود میان یهودیت و دموکراسی یکی را انتخاب کند. بنا بر این، اسرائیل می باید خواستهای بنیادی فلسطینی ها را برآورد.  آنهائی که آنها که گمان می کنند و وضعیت کنونی اسرائیل و فلسطین نگاه داشتنی است و دیوار کشیدن میان این دو، امنیت اسرائیل را تأمین می کند، گرفتار وهم و خیال هستند.

     هرگاه صلح برقرار نشود، نزاع دائمی خواهد شد… ما خود را در مدار بسته زد و خورد خواهیم ماند. و بدیهی است که راه حل دو دولت را نخواهیم جست. او باز هشدار داد که اسرائیل در صحنه بین المللی منزوی خواهد شد اگر به رویه کنونیش ادامه دهد. فلسطینی ها نیز ناگزیر خواهند شد که کوششهای یک جانبه را برگزینند و بر آن شوند که از راه سازمان ملل، به هدف خود برسند. اگر چنین کنند، این باز بیش از بار پیشین، رأی بدست خواهند آورد. و اگر فلسطینیها روی به جنبش اعتراضی بیاورند، عدم مشروعیت رویه اسرائیل بازهم بیشتر خواهد شد.  و اسرائیل باید از خود بپرسد چه پیش خواهد آمد اگر تشکیلات حکومتی فلسطینی ها فرو بپاشد. 

      کری گفت بهترین راه برای تضمین  امنیت  اسرائیل، رسیدن به توافق بر سر تشکیل دو دولت، یکی دولت اسرائیل و دیگری دولت فلسطین است. تشکیل یک دولت برای دو ملت، سناریو غیر واقع بینانه ای است.

 ☚  مقامات وزارت خارجه امریکا گفتند که هفته آینده کری به خاورمیانه باز می گردد تا مگر امید به صلح، از راه آوردن اسرائیل و فلسطین به پای میز مذاکره، عینیتی بجوید. از زمانی که او وزیر خارجه امریکا شده است، این پنجمین سفری خواهد شد که او به خاورمیانه می کند. در این سفر، او از فلسطین و اردن نیز دیدار خواهد کرد تا مگر دو طرف را به گفتگوی رودرو با یکدیگر برانگیزد. 

     کری به خبرنگاران گفت: من اطمینان دارم که هر دو طرف بطور جدی انتخابی را که باید برگزید،  بر می گزینند. هر دو نیاز به فرصت دارند که انتخاب خود را بکنند.  و من، اگر لازم شد، دو طرف را به این انتخاب برخواهم انگیخت.  بدیهی است که من هرکار بایسته است خواهم کرد. اما، همانطور که گفته ام، امریکا نمی خواهد انتظارهائی را برانگیزد و آن انتظارها تحقق نپذیرند . 

      مقامات وزارت خارجه مجاز نیستند در علن، در باره سفر کری به خاورمیانه، سخنی بگویند. از این رو، بشرط نام برده نشدن، خبر از این سفر می دهند. با این حال، بنابر ارزیابی خود کری، امید به ورود در روند صلح، کاهش پیدا کرده است.

● این مقامات می گویند: کری به جای آنکه طرح صلح خود را به دو طرف در میان بگذارد، ترجیح می دهد دو طرف را به گفتگو با یکدیگر برانگیزد. امیدش اینست که با پیشرفت مذاکرات در بعدهای مختلف، دو طرف برانیگیخته می شوند به انجام گفتگوهای صلحی که دو طرف، نرمشی بیشتر تر بخرج خواهند داد و  این گفتگو احتمالا″ سرنوشت گفتگوهائی که در گذشته انجام شده اند و به شکست انجامیده اند را پیدا نخواهد کرد. 

● برای راضی کردن فلسطینی ها به گفتگو، کری کوشید و موفق شد ساختمان سازی در زمین های فلسطینی ها را متوقف کند. اخیرا″ نیز گفته است بر روی طرح سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری در فلسطین، کار می کند. با این سرمایه گذاری بین المللی، اقتصاد فلسطین از حال نزع بیرون خواهد آمد و زندگی از سر خواهد گرفت.

● برای راضی کرده اسرائیل، کری  تدابیر جدید برای تضمین امنیت اسرائیل را جزئی از گفتگوها می کند و فلطسینی ها را باز می دارد از پیوستن به سازمانهای چند جانبه نظیر دادگاه جنائی بین المللی و بردن شکایت از اسرائیل به این داد گاه.

● کری از کشورهای عرب نیز یک امتیاز تعیین کننده گرفت: آنها گفته بودند در ازای بیرون رفتن اسرائیل از سرزمین هائی که در جنگ 1967 فتح کرده است، اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. از این پس، آنها امکان توافق فلسطینی ها و اسرائیلی ها، بر سر تغییر در خطوط مرزی 1967 میان اسرائیل و فلسطین، را می پذیرند.

● با وجود این، موانع بسیاری همچنان بر سر راه هستند:

– محمود عباس به مشاوران خود گفته است زیر فشار شدید بین المللی است برای از سر گرفتن گفتگوها با اسرائیل. حتی برغم این که تقاضای او اجابت نشود و ساختمان سازی در ساحل غربی رود اردن، متوقف نگردد. هرگاه به گفتگو تن دهم، موج مخالفت بر خواهد خواست و بازهم ضعیف تر خواهم شد.

– بعد از گفتگوهای ماه پیش، کری از دو طرف خواست مصالحه ای انجام دهند. او مخالفت امریکا را با ساختمان سازی در سرزمین فلسطینی ها اعلان کرد و از اسرائیل خواند ، تا ممکن است از ساختمان سازی، خودداری کند. اما در پیامی به فلسطینی ها گفت غیر ممکن است هرگونه ساختمان سازی متوقف شود. حدود 500 هزار اسرائیلی در کلونی ها زندگی می کنند و دهها طرح ساختمانی در حال اجرا هستند. 

– در همان حال که نتان یاهو فشار وارد می کند برای این که گفتگوها از سرگرفته شوند، مرزهای آینده اسرائیل و فلسطین را نیز تعیین می کند. دو رهبر پیشین اسرائیل قبول کرده بودند که مرزهای پیش از جنگ 1967، مبنای گفتگوها قرار بگیرند. اما نتان یاهو هنوز پذیرفته آن دو را تأیید نکرده است.

انقلاب اسلامی: در حال حاضر، فلسطینی ها تنها 8 درصد از سرزمین مادری خود را در اختیار دارند. و باآنکه هفته ای  گذشت که بنا بود کری به خاورمیانه بیاید و گفتگوها میان دو طرف را برانگیزد، هنوز خبری از گفتگوها نیست. وضعیت خاورمیانه که در این فصل بررسی شد، می گوید چرا خبری نیست. روزهای در پیش که درآنها باید سرنوشت خاورمیانه برای دهه ها معین شود، پنداری هنوز نیامده اند!

    و بنگریم به وضعیت اقتصاد ایران در موقعیت و وضعیت ایران در خاورمیانه و تعیین کارگزار خامنه ای، در انتخابات نمایشی:

شماره ۸۳۰ ار ۲۷ خرداد تا ۹ تیر ۱۳۹۱

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید