back to top
خانهخانه احزابپیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسب کودتای 30 خرداد 1360

پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسب کودتای 30 خرداد 1360

 

در روز سی خرداد 1360 با فرمان آقای خمینی، مجلس شورای اسلامی که اکثریت بزرگ اعضای آن با تقلب در آرا جایگاه نمایندگان واقعی مردم را غصب کرده بودند با رای به عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر، نخستین رئیس جمهور منتخب مستقیم تاریخ ایران، آخرین مرحله از کودتای خزنده بر ضد جمهوریت و حکومت قانون که هدف انقلاب ضد استبداد و وابستگی بود انجام گرفت.
این روز، نقطه عطفی دردگردیسی انقلاب که نوید بخش استقرار حاکمیت جمهور مردم بر سرنوشت خویش بود به ضد انقلاب یعنی بازسازی استبداد شد، همان سرنوشتی که برای مشروطیت و حاکمیت قانونی مصدق رقم خورد.
آقای بنی صدر که پیش از این بارها در باره خطر بازسازی استبداد هشدار داده و مردم را به استقامت خوانده بود در پیامی در 22 خرداد خطاب به مردم از جمله نوشت:
« مردم مسلمان ایران:
شما با راى قاطع خود مرا به ریاست جمهورى انتخاب کردید. اینک از خود بپرسید اگر اینجانب با توقعات قدرت گرایان هم آهنگى مى‏کردم، آیا در وضعى که مرا قرار داده‏ اند، قرار مى‏گرفتم؟ اگر زبان شما نمیشدم واعتراض نمیکردم، اگر وضع کشور را روزانه به شما گزارش نمیکردم، اگر هر چه واقع میشد را قانونى میشمردم، اگر… با من اینطور رفتار میکردند؟
به دین خود و راى و اعتماد شما خیانت نکردم و تا جائیکه توانستم کوشیدم. بسیارى از جریانها را بموقع مطلع شدم وهشدار دادم. صدایم را در قیل وقال‏هاى جوسازان گم کردند واینک نیز مثل جدم حسین ابن على (ع) آنچه از خطرها که مى‏بینم براى شما پیش بینى میکنم:
از سه شعار انقلاب اسلامى: استقلال آزادى جمهورى اسلامى هیچ محتوایى بجاى نخواهند گذارد
…« روزى محکومى در پاى چوبه دار گفت: اى آزادى چه جنایتها که به نام تو نمیکنند. امروز وفردا بیشتر از امروز خواهند گفت: اى اسلام چه جنایت‏ها که بنام تو نمیکنند. چنان دین را از اعتبار خواهند انداخت که بنام این دین تا یک قرن کسى نتواند حرفى بزند و دعوتى بحق کند…
… بگمان اینجانب راه چاره آسان است، به شما مردم همواره سخنم این بوده است:
روزى که به دزفول رفتم، شهر در حال سقوط بود. با ارتشیان صحبت کردم به آنها گفتم شما بخود باور کنید ومی توانید دشمن را متوقف کنید و بشکنید. آنها از این جانب پذیرفتند، عمل کردند وموفق شدند. حالا هم به شما مردم میگویم شما به توانائى خود باور کنید. تسلیم جوسازان و چماق داران نشوید. استقامت کنید. راههاى استقامت را شما خود در گذشته یافته‏اید وأین بار نیز می توانید بیابید…
… با کمال صداقت وضعى را که می بینم براى شما شرح دادم. به شما می گویم اگر امروز که هنوز وقت باقى است نایستادید و استبداد را که هنوز قوام نگرفته دفع شر نکردید و استبداد با سلطه خارجى پیوند قطعى پیدا کرد، همه آنچه را که گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد و…»
هموطنان
امروز، در نظام ولایت مطلقه فقیه با حاکمیت استبدادی، نقض آزادی وتمامی حقوق؛ حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق جامعه به عنوان جزئی از جامعه جهانی و نیز حقوق طبیعت رویه است، رویه ای که همراه با نقض استقلال حیات ملی را با خطر جدی مواجه کرده است.
 چاره چیست؟ ” تسلیم قضا وقدر” شدن؟ “قضا وقدری” که با سلطه خارجی پیوند پیدا کرده است.
راه چاره آسان است. راه حل تنها در دست مردم ایران است، به شرط آنکه به توانایی های خود باور بیابند وبدان عمل کنند. پادزهراستبداد، حقوقمند شدن وپایبندی به حقوق ومحترم شمردن آن وتن ندادن به بازی استبداد است.

مجامع اسلامی ایرانیان
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳
dabirkhaneh@majame.com

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید