back to top
خانهدیدگاه هادر باره انقلاب مصر و سوء استفاده اسلامیست‌ها از ظواهر دموکراسی

در باره انقلاب مصر و سوء استفاده اسلامیست‌ها از ظواهر دموکراسی

Sahar ١٣٩٢/٠٤/١٤- محمد جلالی چیمه (م.سحر): 

این یادداشت پس از شنیدن یک مناظره رادیویی (رادیو فردا) میان دو ایرانی که یکی از آن‌ها به شدت از مرسی دفاع می‌کرد و اقدام شرافتمندانه ارتش را «کودتا» می‌نامید نوشته شد و در واقع پاسخی به او و امثال اوست: 
 
…………………………………. 
 
آن دسته از ایرانی‌ها که این روز‌ها در ارتباط با مصر اولترا [ultra] دموکرات شده‌اند و از «حق قانونی مرسی» سخن می‌گویند و حمایت غیرتمند ارتش ملی مصر را از چندین ملیون مصری «کودتا» می‌دانند و نتیجهء مبارزات شرافتمندانه و قهرمانانه مردمی را که برای آزادی خود از قید اسارت اخوان المسلمین و شیخک‌های مرتجع سلفیست، ده شبانه روز خیابان را ترک نکردند، به نقش ارتش مصر تقلیل می‌دهند و انقلاب آزادیبخش و ضد ضد اسلام گرایانه مردم مصر را «کودتا» می‌نامند باید گفت: 
زیاد جوش نزنید. شما معنای دموکراسی را نمی‌فهمید. معنای قانون را هم نمی‌فهمید. یا خودتان را به نفهمیدن می‌زنید زیرا مغرضید و قصدتان بهره وری تاکتیکی از قانون و روش‌های فرمل و صوری دموکراسی ست.
 
دموکراسی یک فرهنگ است و این فرهنگ نه تنها به شیخ‌های سلفیست و به اخوان المسلمین ارتباطی ندارد بلکه آن‌ها همچون ملاهای حاکم بر ایران با چنین فرهنگی تا مغز استخوان دشمنند. منتها با فریبکاری و دغل و دروغ از صورت ظاهر و فرم دموکراسی در کشور‌های مسلمان نشین بهره می‌گیرند و مردم را به نام دین و خدا و پیغمبر تحریک و آن‌ها را تشجیع می‌کنند تا بروند و به اصطلاح رأی‌هاشان را به خاطر دین و در راه «مقدسات دینی» به نام شیادانی که خود را صاحب دین می‌شمارند در صندوق‌ها بریزند. 
 
این یک تزویر و دغل بزرگ و پلید است که اسلام گرا‌ها درعین دشمنی عمیقی که با آزادی و با فرهنگ دموکراسی و اصولا با تمدن غربی دارند، به آن متوسل می‌شوند تا مردم کشور خود و افکار عمومی بین المللی را فریب بدهند و بدینگونه ظاهراً از طریق تأیید و به اصطلاح بیعت مردم قدرت سیاسی را به نفع خود مصادره کنند و هنگامی این نقشه پلید آن‌ها کاملا اجراء شد و هنگامی که به ظاهر، با «رأی مردم و به پشتوانه رأی مردم» روی کار آمدند، ازین پس دیگر مرحله به مرحله و گام به گام، همه چیز را مصادره می‌کنند و به شیوه‌ای سیستماتیک با اتکا به عواطف مذهبی عوام نابودی همه نهادهای دموکراتیک را به انجام می‌رسانند. 
 
نهادهای مربوط به فرهنگ و آموزش و پرورش را مصادره می‌کنند و به ذهن‌ها و افکار کودکان و نوجوانان و جوانان و پیران کشور یورش می‌برند و جهل و خرافه موجود را با ابعاد تصاعدی و غیر قابل تصور گسترش می‌دهند تا بتوانند زمینه توسعه و اعمال به اصطلاح «قانونی» افکار متحجر و عقب مانده و ارتجاعی خود را در جامعه فراهم کنند و عمر حکومت جاهلانهء خود را ابد مدت سازند! 
 
تزویر بزرگ در این است که درچنین وضعی دموکراسی و متدهای فرمل آن همچون دین بدل به ابزاری برای ویران کردن فرهنگ و مدنیت یک کشور می‌شود. سلفیست‌ها و اخوان المسلمین به همین شیوه انقلاب مصر را مصادره کردند. درست مثل اسلامیست‌های وحشی الجزایری. 
 
رأی به مرسی در مصر دموکراتیک نبود. پس خلع او به هیچ وجه ضد دموکراتیک نیست به ویژه آنکه ملت به پا خواست و خلع او را خواستار شد . 
کسانی که دین و خدا و پیغمبر را رقیب سیاسی گروه‌های اجتماعی و نهاد‌ها و احزاب سیاسی می‌کنند و مقدسات را در موقعیت رقابت سیاسی با این یا آن رجل یا حزب قرار می‌دهند به رأی و به حق انتخاب مردم اعتقادی ندارند. 
 
آن‌ها از عوام الناس و از مؤمنین قشری و غالبا نادان و بی‌سواد اما معتقد و متعصب می‌خواهند که بروند و به تکلیف دینیشان عمل کنند و به اصطلاح رأی خودشان را به کسانی بدهند که شیخ‌ها و ملا‌ها و مراجع دینی آن‌ها را نماینده دین و خدا و پیغمبر معرفی کرده‌اند. 
 
چنین رأی دادنی اصولاً و از اساس هیچ ارتباطی با حق و با قانون و با حقوق انسانی و حق شهر وندی و دموکراتیک آحاد یک اجتماع ندارد . 
این نوع رأی دادن‌‌‌ همان بیعتی ست که مسلمان‌ها در تاریخ اسلام با یزید و معاویه یا خلفای دیگر اموی و عباسی یا فاطمی مصر می‌کردند.
مرسی با همین شیوه رذیلانه و دروغ ورزانه خودش را به ملت مصر تحمیل کرد. درست مثل خمینی و خمینیست‌ها که در ایران عین همین کار را کرده بودند و سی و چهار سال است مثل بختک روی هست و نیست ملت ایران افتاده و تیشه به ریشهء ایرانیان زده‌اند! 
 
حضور ملیونی مردم و ایستادگی مردم در مصر یک انقلاب راستین و مشروع بود و کار زیبای ارتش در دفاع از ملت مصر یک اقدام ملی و قهرمانانه بود. 
 
قانون زورکی و تقلبی سلفیست‌ها می‌بایست هرشکل ممکن برچیده شود. 
 
مردم مخالفت ملیونیشان را اعلام کردند اما سلفیست‌های عقب مانده ریشو و اخوان المسلمین که چنگ در هستی ملت مصر افکنده و قدرت زیر دندانشان مزه کرده بود ـ مثل ملاهای حاکم بر ایران ـ حاضر به ترک قدرت و امتیارزات و جاه و مقام باد آورده نبودند. ارتش اولتیماتوم داد و مردم پیروز شدند
 
حالا توی ایرانی کجات درد گرفته که از «دموکرسی» سلفیست‌های مصری و اخوان المسلمین تروریست و آدم کش دفاع می‌کنی؟ 
از کی تا حالا اینهمه دموکرات شده‌ای؟ 
 
کاش یک رگ غیرت ارتش مصر در تن تو بود تا بتوانی مثل ارتش مصر «کودتا» بکنی و سرافراز تاریخ بشوی، دموکراسی ترا نخواستیم پیشکش افکار ریاکارانه و تقلبی‌ات باد! این دموکراسی که تو از آن دم می‌زنی‌‌‌ همان حکومت فقهای شورای نگهبان در ایران است!
 
اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید