back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oگزارش دستگاه اطلاعاتی به خامنه ای و بلبشوی شدید در رﮊیم در...

گزارش دستگاه اطلاعاتی به خامنه ای و بلبشوی شدید در رﮊیم در بن بست:‏

822 khameni سالهاست كه مسئولان و حاكمان بر ايران از «نظام مقدس»، بمثابه الگوي جهاني سخن مي گویند و خواهان تغيير در نظام جهاني و نظم نوين جهاني هستند و مدعي می شوند كه جهانيان از الگوهاي اقتصادي و قضايي و كشور داري ايران به ديده حسرت مي نگرند و در پي آنند از این نظام بیاموزند و همانندش را برپا دارند. اما، در واقع، پوشش دروغی است که بر نظام  سراسر خیانت و جنایت و فساد می کشند. درون رﮊیم آنقدر بلبشو است كه علي خامنه اي هم سر رشته كار از دستش به در رفته و توان كنترل اوضاع را ندارد. ناتوانی او ناشی از ماهیت ولایت مطلقه فقیه است. چرا که بلبشوی توأم با جنایت و خیانت و فساد محصول اختیارات مطلقی است که جز در زورگوئی، کاربرد ندارداو، هر از چند گاهي، تذکری می دهد که نادیده انگاشته می شود. اما عرصه دارد بر رﮊیم تنگ می شود:

 

گزارش سازمانهای اطلاعاتی  به خامنه ای و شیوه او در بیرون افکنی نگرانی شدیدش:  

 

 

بنا بر اطلاع، گزارشهای سازمانهای اطلاعاتی به او، گویای وضعيت ويران كشور و احتمال آغاز شورش هاي مردمي يا به قول بعضيها فتنه بزرگتر از فتنه سال 88 و به نقل از عده اي گسترش اعتراضات در خفا و ميباشند

علي خامنه اي كه وارث حكومت ولايت فقيه خميني بود و آن مطلقه را مطلقه تر كرد، آنقدر گرفتار دوگانگي و چندگانگي در حرف و عمل شده كه حنايش حتي نزد نزديكترين افراد به او رنگ باخته و كسي به احكام حكومتي او هم توجه نمي كند. هر كس تلاش مي كند از جبهه او دورتر شود. احساس مي شود يارانش هم سعي مي كنند از بدنامي همراهي با وي بگريزند.

   خطر زماني براي خامنه اي بيشتر احساس شد كه همه گزارشهای محرمانه امنيتي – اطلاعاتي او را از وضعيت و شرايط بد اقتصادي مردم آگاه ساختند و به او گفتند كه كشور آنگونه كه مي پندارد نيست و كشتي رﮊیم به گل نشسته است و عنقريب همه در فساد و بحران هاي موجود غرق می شوند.

    همين گزارشات است که سيد علي خامنه اي را مجبور ساخته اند خود وارد مناقشه سران قوا شود. بعد از  افشاگری «رئيس جمهور» در باره فساد خانواده لاریجانی، و حمله «رئيس مجلس» و «نمايندگان» به «رئيس جمهور»، خامنه اي هم را گرد آورد و از موقعيت بد كشور آنها را آگاه ساخت و آنها را مجبور كرد كه در جلسه اي با حضور خود او و نمايندگانش بنشينند و راهي براي خروج از بحران معيشتي مردم پيدا كنند تا با واگذاري بخشي از دارايي ها به برخي از مردم حمايت آنها را در شرايط كنوني جلب نموده و آنها را از حضور در اعتراضات احتمالي آينده دور سازند.

     دانستنی است فاضل لاریجانی، توسط سعید مرتضوی از شخصی مطالبه 30 میلیارد تومان رشوه و خانه ای 600 ، 700 متر مربعی کرده است که نامش بابک زنجانی است و از راه فساد، ثروت افسانه ای بدست آورده است.  

 •  «رئيس جمهور» و معاونان اقتصادي او در كنار «رئيس» مجلس و رؤساي كميسيونهاي مختلف مجلس در حضور رهبري جمع شدند و فکرشان به این جا رسید که با دادن كارت معيشت و مقداري پول آنهايي را كه به شدت تحت فشار مالي هستند و احتمال شورششان مي رود را ساكت كنند تا ببينند با اوضاع و احوال كنوني چه بایدشان کرد. اما به نظر مي رسد كه هر دو قوا تنها به فكر اثبات حقانيت خود هستند و بعد از چندين جلسه مذاكره هنوز به نتيجه نرسيده و روز به روز فشار تورم و گراني بيشتر مي شود و به نظر مي رسد كاري از دست  رﮊیم بر نيايد و نيروهاي انتظامي و نظامي را در شرايط نيمه آماده باش قرار داده اند.

بلبشوي اداره كشور تنها به مسائل اقتصادي بر نمي گردد و به هر جاي آن كه بنگريد آنقدر اختلاف و تنش و تضاد ديده مي شود كه شايد در طول تاريخ ايران تنها در بعضي مقاطع اين گونه بوده است. به عنوان مثال:

در شرايطي كه ملت به شدت تحت فشار اقتصادي است مسئولان يك ميليارد دلار براي سوريه اعتبار باز مي كنند.

در حاليكه كشور گرفتار تحريم هاي كمر شكن مي باشد، نيروهاي نظامي ايران به نام سپاه قدس ميليون ها دلار هزينه درگيري در سوريه – لبنان – عراق وبراي كشور ايجاد نموده اند.

درحاليكه فروش نفت ايران و درآمدهاي نفتي به شدت كاهش يافته اند، حسابهاي بانكي سوريه – عراق – جهاد اسلامي – حماس – حزب الله از سوي  خامنه ای و بيت او پر مي شود

در شرايط كمبود شديد دارو در كشور شنيده شده حدود 100 ميليون دلار دارو و كمك هاي بهداشتي ايران به سوي لبنان و سوريه ارسال شده است.

در شرايطي كه تورم در كمتر از چند ماه 10 درصد افزوده شده مسئولان از وضعيت خوب مالي مردم سخن مي گويند و اينكه در كشور خبري نيست و تحريم ها هيچ اثري نداشته، سخن مي گويند و از گسترش انقلاب اسلامي در آسيا – افريقا – امريكاي لاتين سخن مي رانند.

در چنين شرايطي كه كشاورز ايراني نيازمند كمك دولت ميباشد،كارخانه ساخت تراكتور در ونزوئلا تراكتورهاي توليدي ايروون را به كشاورزان ونزوئلا و نيكاراگوئه و كلمبيا ومي دهند كه عمده سرمايه تاسيس كارخانه از جيب ملت ايران رفته است و در همان كشور چندين پروژه ساختمان سازي در حال ساخت مسكن براي ونزوئلايي ها هستند در حاليكه ملت ايران خود نيازمند مسكن مي باشد.

در حاليكه بحران اقتصادي بر ملت فشار وارد مي آورد، كانديداي احتمالي سيد علي خامنه اي، یعنی ولايتي مي گويد كه حمله به سوريه حمله به ايران است اما تنها اين خالي بندي او چندين روز بيشتر به طول نينجاميد زيرا بعد از حمله اسرائيل به سوريه هيچ حركتي از سوي ايران صورت نگرفت.

و

   در 28 بهمن 91، خامنه ای سخن گفت. در آنچه به اثرات مجازاتها مربوط می شود، نگرانی درونی خود را، با وارونه نشان دادن حالت درونش، بیرون افکند. سخن او در باره اثرات مجازاتها، به روشنی، گویای نگرانی شدید او است:

    «برداشت ذهنی دولتمردان امريكايی پرداختند كه نيمی از آن درست و نيمی ديگر غلط است: امريكايی ها معتقدند جمهوری اسلامی بر ملت تكيه دارد و اگر با تحريم ها مردم را از نظام اسلامی جدا كنيم قدرت مقاومت از نظام گرفته می شود. بخش اول اين حرف كه نظام كاملاً متكی بر توده های عظيم ملت است حرف درستی است اما بخش دوم كه فشارها و تحريم ها، ملت را به زانو درمی آورد و آنها را از نظام جدا می كند،‌كاملاً غلط و ناشی از بدفهمی است».

     از قول امریکا جعل می کند که گویا  ملت را پشتیبان دولت می داند و می خواهد با وضع مجازاتها، ملت را ضد «نظام» کند. حال این که درست به عکس، امریکا می داند و می گوید مردم ضد رﮊیم هستند و گمان می برد با وضع مجازاتها، رﮊیم ناتوان و ملت به تغییر آن توانا می شود. امریکا و اروپا مرتب این استدلال را تکرار می کند و او می پندارد چون بر ایران رﮊیم سانسور حاکم کرده است، آسان می تواند واقعیت را 180 درجه وارونه و به مردم منزجر از رﮊیم تحویل دهد. اشتباه ارزیابی امریکا، همانطور که ایستادگان بر استقلال و آزادی مرتب تکرار می کنند، اینست که تحریمها مردم ایران را از جنبش باز می دارند. با قلب حقیقت، خامنه ای هم می خواهد ناتوانی و فساد رﮊیم را با تحریمها بپوشاند و هم مقصر وضعیتی که مردم درآنند را تحریمها قلمداد کند، حال این که تحریمها خود نیز نتیجه سیاست خامنه ای و ناتوانی و فساد مطلقی است که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه است. بعد دیگری از وضعیت امروز جامعه ایران، این فساد و ناتوانی مطلق را آشکار می کند:

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید