back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oهمزمانی فراخواندن اوباما به جنگ با ایران و گفتگو با ایران؟!:

همزمانی فراخواندن اوباما به جنگ با ایران و گفتگو با ایران؟!:

انقلاب اسلامی: در همان حال که نتان یاهو برای حمله به ایران، بی تابی نشان می دهد و از اوباما می خواهد مجازاتها را تشدید و ایران را بطور جدی به جنگ تهدید کند و سفیرش در امریکا می گوید فکر مجهز شدن ایران به بمب اتمی، خواب از چشم نتان یاهو ربوده است، در خود امریکا، نزدیک به یک سوم از اعضای مجلس نمایندگان و گروهی از مقامات پیشین و تحلیل گران و کارشناسان از اوباما می خواهند فرصت را برای گفتگو با ایران از دست ندهد:

 

اسرائیل خود سلاح هسته ای دارد و ایران را به ساختن بمب اتمی متهم و به جنگ تهدید می کند!:

 

انقلاب اسلامی: در پی بی قراری برای جنگ که نتان یاهو اظهار کرد و قول سفیر اسرائیل در امریکا که نتان یاهو بخاطر خطر مجهز شدن ایران به بمب اتمی، از خواب و خوراک افتاده است، وسائل ارتباط جمعی امریکا، در فوری و بزرگ جلوه دادن خطر مجهز شدن ایران به بمب اتمی، همساز شدند. در 15 ﮊوئیه 2013، روبرت پاری مقاله ای در این زمینه انتشار داده است:

نتان یاهو، در تلویزیون امریکا، ایران را تهدید به حنگ می کند چرا که بنا بر قول او، ایران در کار ساختن سلاح هسته ای است. و مطبوعات عمده امریکا، بنا بر رویه، همساز می شوند در تبلیغ خطر مجهز شدن ایران به سلاح هسته ای و لوزم جلوگیری از آن. حال آنکه خطر اسرائیل که مجهز به سلاح هسته ای است، بسیار واقعی است. 

        در برنامه «رودر روی ملت» CBS ،یک شنبه شب (14 ﮊوئیه)، باب شیفر، بیشتر از 6 دقیقه از 10 دقیقه گفتگو با نتان یاهو، نخست وزیر اسرائیل را به برنامه اتمی ایران و خطر مجهز شدن ایران به بمب اتمی اختصاص داد. نتان یاهو ایران را تهدید به جنگ کرد هرگاه از خط قرمزی عبور کند که او تعیین کرده است.    

    در این مصاحبه و نیز مقاله های مهم که مطبوعات عمده امریکا انتشار داده اند، کمترین اشاره به مجهز بودن خود اسرائیل به سلاح هسته و لات بازی این دولت نیست. در این ها، از این واقعیت که دولت اسرائیل یک دولت مذهبی است و مجهز به سلاح اتمی است و ثبات و امنیت منطقه را مدام تهدید می کند، اثری نیست. از این واقعیت که این دولت مذهبی مجهز به سلاح هسته ای دولت مذهبی دیگری را تهدید به جنگ می کند که یک بمب اتمی نیز ندارد، سخنی بمیان نیست.

      عدم تعادل اتمی میان این دو دولت چنان آشکار است که نمی تواند توجه روزنامه نگار بی غرض را به خود جلب نکند و محور مصاحبه ها و نوشته ها نگردد. 

● نتان یاهو به خود اجازه داد دولت ایران را یک دولت «خطرناک و وحشت آفرین» توصیف می کند. بی آنکه کلمه ای در توضیح قول خود در باره خطرهائی که متوجه موجودیت اسرائیل است، بدهد و بگوید چرا تهدید به جنگ اتمی می کند. حال آنکه، تهدید به جنگ اتمی و بکار بردن سلاح هسته ای، تکرار «گزینش سامسون» است. بنابر تورات، او معبد را بر سر خود و دشمنانش ویران کرد. بر او است که در این باره بیندیشد و بر شیفر بود که این واقعیت را به او خاطر نشان کند.

      به سخن دیگر، همانند همه فرصتهای دیگری از این نوع، در این فرصت نیز، مجری برنامه یک فرستنده تلویزیونی مهم، «واقعیت گرائی» را از یاد برد. یعنی همه جنبه های مسئله را بررسی نکرد و شناساندن واقعیت را با تبلیغ سیاست نتان یاهو جانشین کرد.

    در یک مصاحبه واقع بینانه و یا یک مقاله واقع بینانه، دست کم، می باید به زرادخانه اتمی اسرائیل اشاره شود و این پرسش بعمل آید که آیا اسرائیل حق دارد یک جانبه دست به جنگ برضد کشور دیگری بزند (و یا حتی تهدید به جنگ کند)؟ و پرسیده شود وقتی اسرائیل خود بمب اتمی دارد، چه حقی به تهدید کشور دیگری دارد تنها به این خاطر که قصد دارد بمب اتمی بسازد؟

     اما حالا، از دید روزنامه نگاران مطبوعات عمده امریکا، واقعیت گرائی یعنی این که بر واقعیتهائی چشم ببندند که اسرائیل ترجیح می دهد ذکری از آنها بمیان نیاید. راستی اینست که در روزنامه نگاری امریکائی، واقعیت گرائی یعنی رعایت خاطر قدرتمدارها، بنابر این، رفتار بر وفق رهنمودهای عقل قراردادی که بنا را بر تنظیم رابطه با قدرت می گذارد.

در مصاحبه با  CBS، به نتان یاهو اجازه داده شد که ایران و حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب را آماج حمله کند. نتان یاهو روحانی را سخت سری خواند که لباس مخملی در تن کرده است که نرم جلوه کند. استراتژی او اینست که لبخند بزند و بمب اتمی بسازد. 

     نتان یاهو به خود اجازه داد برای اوباما، رئیس جمهوری امریکا نیز تکلیف معین کند و از او بخواهد: با دست زدن به عمل، ثابت کنید که نمی گذارید ایران به سلاح هسته ای مجهز شود. امریکا در کنار اسرائیل، ایران را به جنگ تهدید کرده است. تأثیر این تهدید بستگی دارد به وضع و اجرای تحریم های سخت و معلوم کردن بر ایرانیان که امریکا آماده عمل نظامی بر ضد ایران است. این تنها کاری است که می تواند توجه آنها را به خود جلب کند.

      در این جا باید یادآور شوم که امریکا بیش از بیش اسلحه اتمی دارد و تنها کشوری است که از این سلاح بر ضد انسانهای دیگر استفاده کرده است. و ایران می گوید برنامه اتمی او صلح آمیز است.

نتان یاهو نشان داد که از این بابت که حکومت اوباما امیدوار است با روحانی به توافقی بر سر لغو تحریمها در ازای بازرسی کامل تأسیسات و فعالیتهای اتمی ایران، برسد، آشفته خاطر است. 

     روزنامه نیویورک تایمز خبر می دهد که «یک مقام ارشد حکومت اوباما، به خرنگاران ما گفته است که انتخاب روحانی گویای آنست که ایران می خواهد جهتی غیر از جهت رؤسای پیشن، در پیش بگیرد و بنا دارد با غرب به توافق برسد.

      در مصاحبه با CBS، نتان یاهو خاطر نشان کرد که هرگونه راه آمدنی با ایران، هرگاه در بر نگیرد چشم پوشیدن ایران را از غنی کردن اورانیوم، از دید اسرائیل، غیر قابل قبول است.  مطبوعات امریکا که مواضع سخت سرانه او را تکرار می کنند، بدون کمترین اشاره ای به این واقعیت که اسرائیل صاحب زرادخانه اتمی اظهار نشده ایست که از پیشرفته ترین های دنیا است، حقیقت را از مردم امریکا پنهان می کنند. به سخن دیگر، «واقعیت گرائی» را بگونه ای گزینشی  بکار می برند و با این کار خود جز انکار واقعیت گرائی نمی کنند.

انقلاب اسلامی: تهدید به جنگ در گفتگوی نتان یاهو با اوباما خلاصه نمی شود. کاری روز مره از کارهای نتان یاهو و حکومت او شده است. این تهدید هم بکار توجیه رویه اسرائیل در قبال سوریه می آید و هم برای آنست که غرب از شدت فشار بر ایران نکاهد. باتوجه به این امر که غرب «انتخاب» روحانی را به ریاست جمهوری، آمادگی رﮊیم برای تعامل تلقی کرده است، فشار بازهم بیشتر بکار اخذ امتیازهای بیشتر می آید: 

انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۳۳ از ۷ تا۲۰ مرداد ۱۳۹۲

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید