back to top
خانهدیدگاه هاتقی روزبه : سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک...

تقی روزبه : سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن!

 Rouzbeh-Taghiخامنه ای در یکی ازسخنان اخیرخود خواهان توبه اصحاب فتنه، بخوانید “اصلاح طلبان و سبزها” پیرامون اتهام تقلب در انتخابات سال88 شده بود. او گفته بود با این که درخلوت به آن اعتراف می کنند، اما چرا علنا آن را مطرح نمی سازند! اکنون زمانی اندک پس از آن سخنان، سعید حجاریان در گفتگو با تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه، کاتولیک تر ازپاپ نه فقط تقلب که اتهام تخلف را هم که حتی سردمداران رژیم خود به درجاتی وقوع آن را انکارنکرده اند، نیز رده کرده است!. او هم چنین درطی دیداری با دانشجویان انجمن اسلامی خواهان رعایت اعتدال در مطالبات و پائین کشیدن فتیله انتظارات شده است.

وقتی اصلاح طلبی درسالهای پس از 76 دربورس بود، او در قامت یکی از مدافعان سرسخت آن و به عنوان یکی از تئوریسین هایش، مدافع فشار از پائین و چانه زنی دربالا و اعمال نوعی “حاکمیت دوگانه” بود. اما با افول اصلاح طلبی، زبان وی هم بتدریج الکن شده و اوج این الکنی پس از دستگیری وی درپی بحران و اعتراضات سال 88 بود که او در گفتگوئی سازمان یافته و تبلیغی توسط بازجویان امنیتی-اطلاعاتی درصدا و سیمای رژیم، از مواضع پیشین خود عدول کرده و لب به انتقاد از اصلاح طلبان گشود.*2.

با تغییرآب و هوا و چرخش فصل و رواج گفتمان اعتدال-بخوانید گفتمان مورد حمایت رفسنجانی- درمیان اهالی اصلاح طلب بار دیگر او جان تازه ای گرفته و این بار در کسوت حمایت از اعتدال گرائی وارد میدان شده است و پیشاپیش و صریح تر از دیگراصلاح طلبان- البته از درعقب- به تطهیرنظام و خامنه ای پرداخته است.

در مطلبی* تحت عنوان پنج خدمت بزرگ اصلاح طلبان به نظام درطی دوماه اخیر یکی از آن ها را پاک کردن خاطره تقلب و جنایت سال 88 دانستم. آن چه که سعید حجاریان انجام داده است تنها صراحت دادن به آن چیزی است که تحت عنوان گره زدن نوار سبز و بنفش بهم دیگر صورت گرفته است. با این همه آن چه که در درحافظه تاریخی مردم درمورد پیرامون دزدیده شدن آراءخود حک شده است، چنان با نافرمانی ها و طغیان های اجتماعی ساختارشکن و با خون امثال نداها و سهراب ها و کهریزکی شدن ها آمیخته شده که بعید است پنبه زن هائی چون حجاریان و امثال او بتوانند پنبه اش را بزنند!

2013-08-12 21-05-1392                

*- حجاریان: در انتخابات ۸۸ نه تقلب شد نه تخلف؛ تدلیس سیستماتیک بود.

*- نگاه کنید به مقاله: حجاریان وبازخوانی “اعترافات” ازمنظری دیگر درلینک

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید