back to top
خانهابوالحسن بنی صدرپیام ها و اطلاعیه هایاد داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف،...

یاد داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون در آستانه‌ی پانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی آذر ۱۳۷۷ گرامی باد!

 

Forouhar-Parastouآذر ۷۷ را میتوان بیشک نقطهی عطفی در اعتراض مردمی به کشتار دگراندیشان در ایران دانستدر آن روزهای تلخ علیرغم موج ترس، وجدان زخمخورده ی ملت بانگ فریاد برآورد و شرمسار از ستمی که بر دگراندیشان در ایران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشتموج این اعتراض گسترده اما در دام سرکوب ها، دروغها و مصلحتاندیشیها گرفتار آمد و به نتیجهی درخور نیانجامیددادخواهی ناتمام ماندیادآوری آنچه ما کردیم و آنچه آنان کردند صیقلی ست بر حافظهی جمعی تا روایت ما در بوق و کرنای تحریفهای آنان به فراموشی سپرده نشود.

با امید به انجام وظیفهی خویش در یادآوری این فاجعه و دادخواهی ناتمام آن، گزیدهای از گفتارها و نوشتارهای این پانزده سال را به همراه می فرستماین مجموعه نمایانگر تنها گوشهی کوچکی از تلاشهای جمعی ما ست؛ تلاش ما بازماندگان قربانیان این جنایت ها، تلاش وکلای ما، تلاش همفکران و همراهان سیاسی قربانیان، تلاش دگراندیشان و روزنامهنگاران متعهد که در افشای ابعاد این جنایت ها کوشیدند و تن به سکوت و فراموشی ندادند.

این تلاش تنها در بستر اعتراض مردمی و به پشتوانهی پیگیری افکار عمومی میسر شد.

بازخوانی این متنها آن روزهای اعتراض را در ذهنم زنده کرد، روز خاکسپاری پدرومادرم که موج جمعیت مردم به خیابان ریخت و فریاد مرگ بر استبداد پس از سالها در فضای شهر طنین افکند، آن سالگردها که به تظاهرات خیابانی میکشید، … در بستر این اعتراض گسترده و پیگیر بود که میشد با صدای بلند فریاد زدداد خواهیم این بیداد را! … و میشد با تکیه بر عزم جمعی تحقق این نوید را باور کردهنوز در یادآوری آن جمعیت انبوه و دادخواه نیروی استقامت مییابم . فاجعهی قتل های سیاسی آذر ۷۷ تنها یادآور سوگ و درد نیست، یادآور بزرگی انسانهایی ست که تا پای جان در برابر ستم ایستادگی کردند و یادآور اعتراض خودجوش مردم است به جنایتی که بر آنان رفت.

زندگی و مرگ قربانیان این فاجعه سندی ست گرانقدر از تلاش ایرانیان برای دستیابی به آزادی و بازپسگیری حق دگراندیشیقدرشان بدانیم و دادشان بخواهیم.

پرستو فروهر، پاییز ۱۳۹۲

 

مجموعه ذکر شده در فایل ضمیمه و لینک زیر قابل دسترس است

http://de.scribd.com/doc/182360735/

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید