back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oحلقه‌ برگردن رژیم تنگ‌تر می‌شود: دور زدن تحریمها بازهم مشکل‌تر می‌شود. کارزار...

حلقه‌ برگردن رژیم تنگ‌تر می‌شود: دور زدن تحریمها بازهم مشکل‌تر می‌شود. کارزار مبارزه با فساد در ترکیه و تهدید اردوغان به اخراج سفیر امریکا گویای نقش امریکا و اسرائیل است:

  کارزار «مبارزه با فساد» در ترکیه، سخت شدت گرفته است. یک ایرانی و سه فرزند سه وزیر حکومت اردوغان دستگیر شده‌اند. مایه‌آن یک نزاع سیاسی است میان فتح‌الله کولن، یک مرد مذهبی ترک که در امریکا است اما در ترکیه نفوذی بسیار دارد. روزنامه وطن می‌نویسد رقابت میان دو گرایش است. حکومت اردوغان ضعف خود را آشکار کرد. زیرا یا ندید برایش دام گسترده‌اند و یا دید و باوجود این، درآن، افتاد. در هر دو حال، ضعف خود را نمایان کرد. بدتر این‌که وزیر کشور – فرزندنش به اتهام فساد دستگیر شده‌است – مقامات پلیس ترک را که دستگیری بیش از 60 تن را سازمان دادند، برکنار کرد. باز اگر حکومت خبر نداشت که پلیس طرح دستگیریها را ریخته‌است و بعد از اجرا از آن آگاه شد و نتوانست مانع کار پلیس شود، بی‌خبری یا ناتوانی دلیل ضعف او هستند.   

عملیاتی به این وسعت قابل تصور نبود اگر جنگ میان حزب عدالت و رفاه به رهبری اردوغان و شبکه گسترده گولن چنین گستره‌ای را پیدا نمی‌کرد. از زمانی که حکومت اردوغان برسر کار است، کولن و شبکه او هیچ‌گاه حساسیتی نسبت به فساد ابراز نکرده بودند. شبکه گولن که در دستگاه قضائی و پلیس ریشه و شاخ و برگ گسترده دارد، هیچ‌گاه نخواسته بود این دو درباره فساد تحقیقی انجام دهند. تنها در 17 دسامبر بود که آگاه شدیم شبکه گولن پرونده‌های فساد افراد شاخص حزب عدالت و رفاه را آماده‌کرده است.

از کسانی که دستگیر شده‌اند، یکی هم مدیر بانک هالک (که واسط ترکیه و ایران است باوجود تحریمها). بدین‌خاطر، روزنامه بوگون (امروز) دستگیریها را توطئه بین‌المللی می‌خواند که اسرائیل نیز درآن نقش دارد. در کشوری مثل ترکیه، پرونده‌های فساد همچون سلاح بکار می‌روند. اما این‌بار، دستمایه یک توطئه بین‌المللی شده‌است.

   در 21 دسامبر 2013، اردوغان سفیرانی که در به راه انداختن این کارزار شرکت دارند را تهدید به اخراج از ترکیه کرد. وسائل ارتباط جمعی ترک و اروپائی تهدید او را متوجه دو سفیر دانستند: یکی سفیر امریکا و دیگری سفیر اسرائیل. سفیر امریکا، فرانسیس ریکسیاردون، برای همتاهای اروپائی خود شرح داده‌است چگونه رژیم ایران و شبکه‌ای از ترکها، در ترکیه پول شوئی می‌کنند و تحریمها را دور می‌زنند. اسرائیل نیز نارضائی خود را از نقش بانک هالک در دور زدن تحریمها توسط ایران، ابراز نارضائی کرده‌است

   اینک می‌دانیم که از سال 2006، سیا از چگونگی دورزدن تحریمها توسط رژیم ایران و از طریق ترکیه آگاه بوده‌است. از آن زمان ببعد، عملیات پول شوئی و دورزدن تحریمها را، آلوده به فسادی که اندازه نمی‌شناسد، سیا همچنان زیر نظر داشته است. پرونده‌هائی که شبکه گولن تهیه کرده‌است، فرصتی فراهم آورده‌اند برای ضربت وارد کردن هم بر حکومت اردوغان و هم به رژیم ولایت فقیه ویا مافیاهای نظامی – مالی. تحریم 18 شرکت و شخص ایرانی که ارگانهای تبلیغاتی خامنه‌ای همچنان درباره آن و «عهد شکنی» امریکا می‌نویسند و می‌گویند، گویای گستردگی عملیات برچیدن بساط پول شوئی و «دورزدن تحریمها» است که رژیم ولایت فقیه گسترده‌است. خوانندگان، لابد، در باره ایرانی دستگیر شده در ترکیه و پول شوئی (دست کم 10 میلیارد دلار) و دور زدن تحریمها، خوانده و شنیده‌اند. درسایت انقلاب اسلامی نیز در این باره، گزارشهائی انتشار یافته‌اند. این، گزارش را کوتاه از نظر خوانندگان می‌گذرانیم:

   یک سر فساد (دور زدن تحریمها و پول شوئی) در تهران و بابک زنجانی است. و سر دیگرش، در ترکیه، علی رضا ضراب است که با یک خواننده ترک بنام ابرو گوندش، که 10 سال از او بزرگ‌تر است، ازدواج کرده‌ است. در ظاهر بخاطر علاقه به یکدیگر و در باطن برای ایجاد شبکه خانوادگی پول شوئی و دور زدن تحریمها. و

د‌‌ر سال 2012 و د‌‌ر جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود‌‌ برای شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی به ایران منتقل شود‌‌، توسط پلیس بازجویی شده‌است.

بنوشته روزنامه حریت، پروند‌‌ه‌ای که د‌‌اد‌‌ستانی جرائم مالی ترکیه تشکیل د‌‌اد‌‌ه، سه بخش د‌‌ارد‌‌ که بخش اصلی آن به ضراب مربوط است. او علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرد‌‌اخت رشوه به بستگان مقامات حکومت متهم است. ضراب اهل تبریز است و علاوه بر طلا، د‌‌ر حوزه بورس و آهن هم فعالیت می‌کنند‌‌. کارخانه فولاد‌‌ تیکمه د‌‌اش د‌‌ر تبریز و کشتی‌سازی رویال د‌‌ر استانبول از د‌‌یگر د‌‌ارایی‌های خانواد‌‌ه ضراب هستند.

از قرار، ضراب به پسران این سه وزیر، از طریق بانک خلق ترکیه، رشوه داده است. این پسران نیز در شبکه پول شوئی و دورزدن تحریمها شرکت داشته‌اند. اتهام ضراب این‌است که با تاسیس 11 شرکت صوری، عملیات پولشویی گسترد‌‌ه‌ای را به مقصد‌‌ ایران مد‌‌یریت و هد‌‌ایت کرد‌‌ه است. پروند‌‌ه د‌‌یگر وی، مربوط به هواپیمایی است که سال گذشته د‌‌ر فرود‌‌گاه آتاتورک به زمین نشست و از د‌‌اخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد‌‌ د‌‌وبی کشف شد‌‌. به نوشته روزنامه زمان ترکیه، مجموع اتهامات مالی مطرح شد‌‌ه د‌‌رباره ضراب به 87 میلیارد‌‌ یورو می‌رسد‌‌. بر اساس این گزارش، این مبلغ د‌‌ر طول چهار سال جابه‌جا شد‌‌ه و 40 د‌‌رصد‌‌ آن متعلق به د‌‌ولت ایران بود‌‌ه و ضراب موفق شد‌‌ه با همکاری بانک ملی ایران، نقل و انتقالات گسترد‌‌ه مالی د‌‌ر کشورهای مختلف انجام د‌‌هد‌‌، نقل و انتقالاتی که عمد‌‌تا برای د‌‌ور زد‌‌ن تحریم ها از آن استفاد‌‌ه شد‌‌ه است.

   ضراب توسط بانک خلق ترکیه به فرزندان وزیران رشوه د‌‌اد‌‌ه است. این بانک پیش از این به د‌‌لیل نقض تحریم‌ها و ارسال طلا به ایران د‌‌ر مقابل د‌‌ریافت نفت، تحت نظر قرار د‌‌اشت

باز مطبوعات ترک خبر می‌دهند که د‌‌ر طول یک سال گذشته، ضراب10میلیارد‌‌ د‌‌لار را به صورت پول و طلا به ایران منتقل‌کرده‌است. برای انجام این کار، د‌‌ه‌ها میلیون د‌‌لار رشوه پرد‌‌اخت کرد‌‌ه است

بابک زنجانی طرف مالی رضا ضراب است. سال گذشته، مطبوعات ترکیه عکس‌هایی از یک هواپیما را منتشر کردند که حامل چمد‌‌ان‌های طلا از ایران به ترکیه بود. فرستنده بابک زنجانی بود‌‌. روزنامه حریت می‌نویسد: این طلاها متعلق به رضا ضراب بود‌‌ و با پرد‌‌اخت یک و نیم میلیون د‌‌لار به سیاسیون ترکیه و با جعل سند‌‌ آزاد‌‌ شد‌‌ه است. ﻗﺎﭼﺎﻕ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ ﻃﻼ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺩ‌ﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ‌ﻩ است.

بابک زنجانی، جوانی که با رانت بانک مرکزی و به اد‌‌عای خود‌‌ش د‌‌ر د‌‌وران سربازی روزی 17 میلیون تومان د‌‌رآمد‌‌ د‌‌اشته است، در حکومتی که خود‌‌ را پاک‌ترین حکومت تاریخ می‌‌خواند، رانت‌هایی چنان بزرگ به جیب زده‌است که اینک، د‌‌ارایی‌هایش از اندازه بیرونند. و بابک زنجانی و شبکه او متصل است به شبکه مجتبی خامنه ای. یادآور می‌شود درگزارشها که ویکیلیکس انتشارداد، گزارشهائی نیز درباره ثروت مجتبی خامنه‌ای و سرمایه گذاری او در افریقای جنوبی و کشورهای دیگر بود.

   به این ترتیب، عرصه بر رژیم ولایت مطلقه فقیه بازهم تنگ‌تر می‌شود. با بر ملاء شدن هویت شغلی لوینسون، مأمور سیا، پرده کنار رفت و یک رشته رویکردها قابل مشاهده شدند: تحریم 18 شخص و شرکت و طرح مجازاتهای جدید که سناتورهای امریکائی تهیه کرده‌اند و نقشه مبارزه با فسادی که پلیس ترکیه و قاضی، بی‌آنکه حکومت از آن بو ببرد، ناگهان، به اجرا گذاشته‌اند. ضربه مشترک امریکا و اسرائیل به حکومت اردوغان و رژیم ولایت مطلقه فقیه. امریکا و اسرائیل رژیم ولایت فقیه را به بن بن‌بست تسلیم می‌رانند. نخست در شیخ نشین‌های خلیج فارس و سپس در قبرس و اینک در ترکیه، شبکه فساد و دور زدن تحریمها برچیده می‌شود

 

شماره ۸۴۴ از ۸ تا ۲۲ دی ۱۳۹۲

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید