back to top
خانهدیدگاه هابه یاد مادیبا ( نلسون ماندلا) نماد ماندگارآزادی و عشق به انسان...

به یاد مادیبا ( نلسون ماندلا) نماد ماندگارآزادی و عشق به انسان – رحمان و آذرنگ

 

 

اسطوره عشق و آزادی!

چه رازی در تو پنهان است!؟

و جانت از کدامین گوهر نایاب

                                   لبریزاست؟

که تاریخ نبرد نوع انسان با ستم را

                                         بر بلندای چکاد سربلند آن توبنشاندی

                                                             و پا بر شانه ی استوره ی مانای انسانی توبنهادی

                                                                                                                                                                                

فراز آوردی آنک روشنی بخشای فانوسی

                                                که یلدایی چنان طولانی و تاریک

                                                 از آن پرتوبگیرد تا طلوع صبح آزادی

 

***

 

تودریایی و دریا تو

                     برای مردمت خورشید نورافشان

                                                         نماد رزم و بیداری                                        

      

به نام تو

         برآمد بر فراز کشورت

                                 خورشید آزادی

و یاد تو

         نوید پایداری در مصاف ظلم و استبداد                

         نماد روزگار صلح و عدل و آزادی .

                

بدین سان ای پدر، یادت

                             به سان اختری روشن

                             که تابد برفرازخاک آفریقا

                                           جهان را خیره می دارد

                                            و می آرد خبرها از طلوع روشن فردا

                    

زبان دردمندان جهان و توده های خلق زحمتکش!

زبان مردم فرسوده از بار ستم در هرسوی دنیا!

زبان مردم پیکارجو در راه آزادی!                                          

                                       به یاد تو طنین افکند در هرجا کنون فریاد آزادی

بمان در یاد ها تا جاودان ماند زیاد تو!

                                           شرار روشن خورشید فردا در همه ی دلها.

                                          

                                                                   اثری مشترک از رحمان و آذرنگ

                                                       6/10/92 ( 2014/12/27 )

                                      

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید