back to top
خانهخانه احزابشادباش نوروزی فراخوان دهندگان لگام

شادباش نوروزی فراخوان دهندگان لگام

Legam-1 ١٣٩٢/١٢/٢٤- یاران گرامی و مردم انسان دوست!
 
شادباش نوروزی ما را بپذیرید. کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام ) در سال گذشته به یاری شما و با پافشاری برخواست های انسانی و حقوق مردمی توانست ارادهٔ خود را برای ادامهٔ کوشش در مخالفت با مجازات اعدام تقویت کند و ارتباط خود را با فعالان حقوق بشر گسترده تر سازد و این خواست بشری را با صداهای بیشتر و بلندتر تکرار کند. در آن سال ما هم مانند شما با اندوه و نگرانی فراوان شاهد افزایش بی سابقهٔ اعدام ها و تمایل رسمی به رسانیدن ایران به مقام یکم به لحاظ شمار اعدام ها، چه به صورت مطلق و چه به طور نسبی، در سطح جهان بودیم؛ اما به همین سبب دانستیم که پای در وادی باطل نگذاشته ایم. بدین سان مطمئن شدیم که حضور و پیگیری جدّی فعالیت های ما در سال جدید و در آینده، تکلیفی مبرم و بایسته از کار درآمده است.
 
     ما، به سان فراخوان دهندگان لگام، بنا داشتیم که به گونه ای نمادین در لحظهٔ تحویل سال در جلو زندان اوین حضور بهم رسانیم و از راه دور در این جشن مردمی دیرینه با همهٔ آزادیخواهان و دگر اندیشان دربند یا محکوم به اعدام در ایران و جهان همدلی کنیم؛ اما آنگاه که مطمئن شدیم نیروهای امنیتی ارادهٔ ایجاد مانع در برابر این اقدام، عقیم گذاشتن و برخورد کردن 
با آن را دارند، بر آن شدیم که با نوشتن این بیانیه مراتب همدردی و هماوایی خود را نشان دهیم.
 
     با آرزوی پیروزی درهمه ی عرصه های تلاش برای آزادی، عدالت و امنیت اجتماعی برای همگان و با شادباش دوباره و نوید بهارانی خجسته تر
 
 26 اسفند 1392،
 
بابک احمدی، سیمین بهبهانی، جعفرپناهی، علی رضا جباری، فریبرز رئیس دانا، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد 
اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید