back to top
خانهخانه احزابپیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت کودتای سی خرداد ۱۳۶۰

پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت کودتای سی خرداد ۱۳۶۰

 کودتای ملاتاریا در سی خرداد ۱۳۶۰ علیه ولایت جمهور مردم، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است که هدفهای اصلی انقلاب ضد استبدادی مردم ایران در سال ۵۷ یعنی استقلال، آزادی، و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را به محاق برد و ایران و مردم آن را دچار استبدادی بس جنایتکار و خائن گرداند.

در این روز مجلس ملاتاریا که بسیاری از حاضرین در آن با تقلب ونه رای صادق مردم، کرسی‌ها نمایندگی را اشغال کرده واغلب از عوامل و وابستگان به حزب اقتدار گرای جمهوری اسلامی بودند، در یک نمایش و به فرمان آقای خمینی آخرین مراحل کودتا علیه جمهوریت نوپای پسا انقلاب ضد استبدادی مردم ایران رابه انجام رساندند.

 باید اشاره کرد که بنابر اعتراف سران کودتا که در خاطرات هاشمی رفسنجانی و نیز مشروح مذاکرات مجلس دوره اول آمده است؛

۱ – تفکر حاکم و فکر راهنمای کودتاچیان بر اسلام فقاهتی که زمینه ساز استبداد مذهبی و سازگار با آن  بود اما آقای بنی صدر به اسلام به مثابه بیان آزادی که به انسان حقوقمند و با کرامت، مستقل و آزاد امکان رشد می داد باورداشت و عمل می کرد.

 ۲  – -دلایل کودتاچیان برای مخالفت و ادعای عدم “کفایت سیاسی” نخستین و تنها رئیس جمهور منتخب مردم ایران آقای ابوالحسن بنی صدر که در یک انتخابات آزاد و رقابتی، بیش از هفتاد و شش درصد آرای شرکت گنندگان را کسب کرده بود نه موازین قانونی داشت و نه حقوقی.

 

تنها هدف از این کودتا، به قدرت رسیدن اقلیت زورمدار و استقرار ولایت فقیه_ بعد‌ها مطلقه_ و باز سازی استبداد، این بار در شکل و لباس دین بود.

در روزهایی که ملاتاریا درتدارک کودتا بود، آقای بنی صدر که اغلب أوقات را در خط مقدم جبهه ودفاع از کشور به سر می برد و لحظه‌ای از کشور و تمامیت ارضی آن و حقوق مردم غافل نمی شد خطاب به ملت بزرگ ایران هشدار داد و از جمله نوشت:

«…شما با راى قاطع خود مرا به ریاست جمهورى انتخاب کردید. اینک از خود بپرسید اگر اینجانب با توقعات قدرت گرایان هم آهنگى مى کردم، آیا در وضعى که مرا قرار داده اند، قرار مى گرفتم؟ اگر زبان شما نمی شدم و اعتراض نمی کردم، اگر وضع کشور را روزانه به شما گزارش نمی کردم، اگر هر چه واقع می شد را قانونى می شمردم، اگر… با من اینطور رفتار می کردند

به دین خود و راى و اعتماد شما خیانت نکردم و تا جائیکه توانستم کوشیدم. بسیارى از جریانها را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم. صدایم را در قیل و قالهاى جوسازان گم کردند و اینک نیز مثل جدم حسین ابن على (ع) آنچه از خطرها که مى بینم براى شما پیش بینى می کنم:

از سه شعار انقلاب اسلامى: استقلال آزادى جمهورى اسلامى هیچ محتوایى بجاى نخواهند گذارد

۱استقلال اقتصادى با بودجه ایکه تهیه کرده اند و با نفتى که صادر مى کنند و با قراردادهائى که امضاء می کنند از بین می رود و چون امنیت نیست وضع شما محرومان جامعه بدتر خواهد شد و گرانى و بیکارى روزگار شما را سیاه خواهد کرد.

۲استقلال سیاسى بدون استقلال اقتصادى و با وجود ناامنى داخلى و جنگ خارجى از دست خواهد رفت.

۳از آزادى چیز چندانى باقى نمانده است. فقدان امنیت تا بدانجاست که لیره ۲۰۰ تومانى دو سال و نیم پیش پنج هزار تومان شده است. روزنامه‌ها تعطیل و زبانها بسته شده اند و آینده از اینهم بدتر خواهد شد. گروهی که مقامات را بتصرف درآورده است، بلحاظ بدتر شدن وضع و بى اعتبار شدن در افکار عمومى، روز بروز بیشتر بوسائل اختناق آور پناه خواهد برد و خود قربانى همین جریان خواهد شد.

۴روزى محکومى در پاى چوبه دار گفت: اى آزادى چه جنایتها که به نام تو نمی کنند. امروز و فردا بیشتر از امروز خواهند گفت: اى اسلام چه جنایتها که بنام تو نمی کنند. چنان دین را از اعتبار خواهند انداخت که بنام این دین تا یک قرن کسى نتواند حرفى بزند و دعوتى بحق کند.

۵اینجانب هیچ گناهى بجز اینکه خواسته‌ام استقلال و آزادى و اسلام بعنوان تضمین کننده استقلال و آزادى و زمینه ساز رشد و تعالى همه جانبه انسان به اجرا درآیند نداشته و ندارم. از اسلام نان نخورده‌ام اما عمر را در خدمت به آن گذرانده ام. بشما مردم گفتم کودتاى خزنده اجرا می کنند و مراحل آنرا هم یکایک شرح کردم و تا اینجا نیز بهمان ترتیب انجام داده اند و مرحله آخر آن که سلب عنوان ریاست جمهورى و گرفتن جان اینجانب است را نیز دست اندر کارند تا انجام دهند

خواهر و برادر،

با کمال صداقت وضعى را که می بینم براى شما شرح دادم. بشما می گویم اگر امروز که هنوز وقت باقى است نایستادید و استبداد را که هنوز قوام نگرفته دفع شر نکردید و استبداد با سلطه خارجى پیوند قطعى پیدا کرد، همه آنچه را که گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد و

امروز از صبح تا شام و از شام تا صبح چماق داران رسمى و غیر رسمى محل زندگى و کار رئیس جمهورى منتخب شما را در محاصره دارند و اینها مستثنى هستند. مى توانند هر تظاهرى را بکنند و هر رذالتى را انجام دهند. فردا با شما مردم چه خواهند کرد؟

خدا را به گواهى مى گیرم که به وظیفه خود عمل کردم و آنچه را باید به اطلاع شما مى رساندم، رساندم، بر شما مردم است که نگران سرنوشت انقلاب اسلامى و کشور خود باشید و استقامت کنید.

رئیس جمهور

ابوالحسن بنى صدر

۲۲ خرداد ۱۳۶۰

هموطنان، امروز ولایت مطلقه فقیه با نادیده گرفتن آزادی و استقلال، استبدادی را بر ایران تحمیل کرده است که حاصلی جز فقر اقتصادی و فساد ونا هنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی نداشته است. استبداد حاکم پایه‌های اجتماعی خویش را از دست داده است و تنها بر ستون لرزان سرکوب اتکا دارد. عدم اقبال و توجه مردم به خواسته‌های غیر حقوقی حاکمیت نشان از سستی و کندی ابزار سرکوب دارد. سرکوبگران، جز قلیلی که از رانت‌های حاکمیت بهره می برند نیز از فقر و فساد و ناهنجاری‌ها آگاهند و این امر کار از رغبت به سرکوب کاسته و امکان مقاومت‌های مدنی خشونت پرهیز را فراهم کرده است.

بنا بر امور واقع، نظامهای استبدادی از همگامی و همبستگی مردم با هم، در نه گفتن به  امور و اجتماعاتی که سازمان دهنده آن حاکمیت است نگران و ترسانند.

بنا بر این هر چه مردم با هم همبسته تر، فضای عمل استبداد تنگ تر و امکان مبارزه با آن بیشتر می شود. از این رو است که با ترفندهای مختلف به دعوت عموم در این گونه مراسم و توسل به فریب و دروغ حضور مردم را بزرگ جلوه می دهند.

تغییر وضعیت موجود و برون رفتن از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تنها با خواست مردم ایران و همبستگی آنها در استقلال و آزادی و به دور از مداخلات بیگانه و سلطه گران، با اراده ملی و مبارزات مدنی خشونت زدا ممکن می شود.

. فرصتهایی پیش می آید که امکان همبستگی ملی و نوعی مبارزه مدنی را فراهم می آورند که برگزاری “انتخابات”(که مردم در آن، از استقلال و آزادی برای انتخاب محرومند) از جمله مهمترین آنها است. 

عدم شرکت در”نمایش انتخابات” ریاست جمهوری ملتزم به ولایت مطلقه، گویای ارداه ملی مردم برای مستقل و آزاد زیستن است.

 

مجامع اسلامی ایرانیان

سه شنبه ، ۱۸/۶ ۰/ ۲۰۲۴ برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

dabirkhaneh@majame.com

وب سایت: https://www.majame.com/

 

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید