back to top
خانهخانه احزاببیانیه تحلیلی درتحریم فعال انتصابات درنظام ولایت مطلقه و نظرما درباره حق...

بیانیه تحلیلی درتحریم فعال انتصابات درنظام ولایت مطلقه و نظرما درباره حق انتخاب آزاد و انتخابات

مجامع اسلامی ایرانیان:

بنام ذات هستی بخش

انسان موجودی اجتماعی است و از ویژگیهای او، ازجمله استقلال وآزادی بدین معنا که در گرفتن تصمیم و انتخاب نوع آن،  مستقل و آزاد است  می باشد که این امر خود، ناشی از حقوق ذاتی او است.

بدین قرار، در جوامع امروز، انتخاب مستقل وآزاد ازجمله انتخاب نوع دولت و حکومت ازسوی شهروندان، به رسمیت شناخته شده و یکی ازعوامل مهم ابراز اراده ملی از یک سو و مشروعیت هر نظام سیاسی از دیگر سو محسوب می شود. برگزاری انتخابات و یا رفراندوم از عمده‌ترین وسیله این ابرازاراده و مشروعیت است. از این روست که حتی در بسیاری از نظامهای استبدادی و بیشتر شبه استبدادی، استفاده از این وسیله و مراجعه به آرای عمومی صورت می پذیرد.

نظام ولایت مطلقه فقیه که سامانه‌ای استبدادی با تمایلات توتالیتراست، با گماردن شورای نگهبان  برای تعیین صلاحیت داوطلبان، با نقض حقوق شهروندان از جمله حق انتخاب مستقل و آزاد، انتخابات را در سود استبداد مهندسی کرده و می کند. از اینرواست که انتخابات در این نظام فاقد هرگونه شرایط انتخابات آزاد است. اما حاکمیت، با توسل به فریبِ بزرگ انتخاب بین بد و بدتر همواره ازانتخابات به عنوان وسیله‌ای برای فریب و مشروعیت بخشیدن به خود، استفاده کرده و می کند.

اما بنا بر تجربه چهل و اندی سال زیست در رژیم ولایت مطلقه فقیه  و امور واقع و برآیند “انتخابات”‌های متعدد، دریافته شده است که در نظامی که ولایت مطلقه یک فرد اعمال می شود و سیاست‌های کلی و  حتی در بسیاری موارد جزئی را رهبرترسیم و تعیین می کند و در قبال عوارض آن هیچ گونه مسولیتی ندارد، “انتخاب” ملت بیهوده و بدون تاثیر است. بدین سبب، هر بار از تعداد شرکت کنندگان کاسته شده تا جاییکه موجب نگرانی دستگاه حاکمیت استبدادی را فراهم کرده است.

مردم ایران، که در اکثریت بزرگی مبارزه پیگیری را برای استقلال و آزادی و برخورداری از حق حاکمیت بر سرنوشت خویش داشته اند، از جمله  با استفاده از فرصت نمایش ” انتخابات”  با عدم شرکت گسترده دردو ” انتخابات ”  گذشته (ریاست جمهوری و مجلس)، فعالانه در طی یک حرکت مدنی با استفاده از حق تصمیم مستقل و آزاد خود اراده خویش برای زیست مستقل و آزاد را به منصه ظهور رسانده و با کسب سرمایه بزرگ اجتماعی پیام نارضایتی خود را به حاکمیت رساندند.

اینک، بار دیگر، نظام ولایت مطلقه فقیه با تمام قوا از اصولگرا و اصلاح طلب به میدان آمده است تا  این دستاورد و  “سرمایه” ملت، ناشی از جنبش تحریم فعال انتخابات  را از کفش به در آرد

هموطن!

بنا بر اعتراف شش منتخب شورای نگهبان نظام و به اصطلاح نامزدهای احرازپست ریاست قوه مجریه، ناکارآمدی نظام ولایت مطلقه، طی بیش از ۴۳ سال سیطره برارکان قدرت درایران، سبب وضعیت نگران کننده و نابسامان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز محیط زیست شده است.

حال باید پرسید، چه تغییری در ماهیت نظام حاکم صورت گرفته است که برخی امید به “تغییر” دارند و با نادیده گرفتن استقلال و آزادی انسان و حق انتخاب آزاد او، خویش و دیگری را به رفتن پای صندوق رای، که نوعی انفعال در قبال ولایت مطلقه و تسلیم امر او شدن است دعوت می کنند؟

بنا برگفته آقای خامنه ای، هر رای در صندوق آرا، رای به جمهوری اسلامی (ولایت مطلقه فقیه) است.

هموطنان!

مجامع اسلامی ایرانیان شما را دعوت می کنند تا برگزاری نمایش انتخابات در نظام ولایت مطلقه فقیه را به فرصتی برای نه گفتن به سیاستهای پرفساد و خیانت و جنایت اعمال شده ازسوی حاکمیت استبدادی تبدیل کنیم.

امروز اثر گذارترین کنش و حرکت مدنی خشونت پرهیز، عدم حضوردرحوزه‌های رای گیری و خلوت گذاشتن خیابانها در روز موعود و تحریم فعال نمایشهای نظام حاکم  است. تحریم فعال رفتار بی تفاوت نیست بلکه کوشش مستمر برای مبارزه با استبداد و دامن زدن به جنبشی همگانی است.

نه گفتن به استبداد روشهای گوناگون دارد.نمایش انتصاب ریاست قوه مجریه از طرف نظام ، فرصتی است که تک تک ما مردم امکان تحریم فعال داریم و می توانیم تغییرات بزرگ و ساختاری را ممکن کنیم.

مجامع اسلامی ایرانیان

۵ تیرماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴

dabirkhaneh@majame.com

وب سایت: https://www.majame.com/

 

 

 

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید