back to top
خانهخانه احزاببه مناسبت ۵ بهمن ۱۳۵۸ نخستین و تنها انتخابات آزاد و رقابتی...

به مناسبت ۵ بهمن ۱۳۵۸ نخستین و تنها انتخابات آزاد و رقابتی ریاست جمهوری در ایران

 

در تاریخ کشورها و ملتها، روز و یا روزهایی هستند که از اهمیت ویژه برخوردارند، تغییر و چرخشی اجتماعی – سیاسی انجام می گیرد که با سرنوشت کشور و ملت رابطه مستقیم دارد و میتوان به آن یا آنها به عنوان نقطه عطف نگریست.

در ایران، روز پنجم بهمن سال۱۳۵۸ یکی از این روزها و گذرگاه‌های تاریخ است. در این روز مردم ایران که با انقلاب به رژیم استبدادی و وابسته پهلوی و در پی آن به نظام کهن سلطنت فردی پایان دادند، برای نخستین بار در تاریخ خود، در اولین و تنها انتخابات آزاد و رقابتی برای انتخاب رئیس جمهوری، آقای بنی صدر را با اکثریت بزرگی برای این مقام برگزیدند.

او، چه مشخصات، صفات و اهدافی داشت که چنین مورد اقبال مردم قرار گرفت. از جمله میتوان به اختصار به موارد زیر اشاره کرد:

۱-به استقلال و آزادی، و رشد بر میزان عدالت اجتماعی باورداشت و بیانگر این اصول بود. با دخالت دادن قدرتهای بیگانه، چه مستقیم چه غیر مستقیم در امور داخلی مخالف بود. بدین جهت بود که اشغال سفارت آمریکا وبه گروگان گرفتن اعضای آن را نافی اصل استقلال کشور می دانست.

۲-اسلام را نه وسلیه اعمال قدرت که بیان دو اصل استقلال و آزادی می دانست. در اندیشه وی، بنا بردو اصل استقلال و آزادی، حق گرفتن تصمیم(استقلال) و حق انتخاب نوع تصمیم( آزادی) از آن فرد فرد جامعه است، بنا بر این، حاکمیت را از آن جمهور مردم می دانست، بدین سبب با ولایت فقیه و حاکمیت دین بر دولت مخالفت داشت و ابراز کرد.

۳-با پیشینه‌ای که درهمراهی نهضت ملی و مبارزات برای جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و پیروی از راه و روش او یعنی عمل بر اصل موازنه عدمی( موازنه منفی) داشت به عنوان فردی ملی و وطن دوست  و مورد اعتماد شناخته شد.

۴-همواره از برنامه هایی که می باید اجرا کرد تا ایران در راه رشد و ترقی قرار بگیرد، چه پیش از اینکه نامزد پست ریاست جمهوری بشود و چه پس از آن، در اجتماعاتی دراقصی نقاط کشور سخن می راند از جمله از برنامه‌های اقتصاد تولید محور، ایران سبز و تغییر فرهنگی- اجتماعی که می باید انجام پذیرد تا تحول از استبداد به مردمسالاری و استقرار جمهوری ممکن شود.

به طور خلاصه؛ برنامه وی حول ۴  محور اصلی تنظیم  و ارائه شده بود : استقرار یک رژیم باثبات، استقلال و آزادی ایران و ایرانی، تجدید ساختار اقتصادی از اقتصاد مصرف محور به یک اقتصاد تولید محور، وحدت کشور.

انتخاب آقای بنی صدر اما، حامل پیامی از سوی مردم ایران شد که زورپرستان اعم از چپ و راست، به ویژه روحانیت اقتدارگرا که باز سازی استبداد در لباس دین و ولایت فقیه را در سر داشت و تدارک می دید و نیز نظام سلطه که تحول در ایران از استبداد به مردمسالاری و رشد و ترقی آن را خطری برای منافع خود به ویژه در منطقه استبداد زده می دانست را خوش نیامد. از این رو از همان ابتدا با کار شکنی به مخالفت با او پرداختند و در نهایت با کودتا در خرداد شصت فرصتی تاریخی از ایران و مردم آن ستانده شد. با این حال ازآنجا که طبیعت نظام استبدادی ولایت مطلقه حاکم بر ایران با حیات ملی در تضاد است و با  توجه بر این امر واقع که ملتها ماندگار و دولتها و سلسله‌ها رفتنی اند در صورت گذار از استبداد به یک نظام مردمسالار روز پنجم بهمن ۱۳۵۸ یاد آور این تحول بزرگ و آغاز گر جمهوری در ایران کهن است.

این روز تاریخی بر مردم ایران فرخنده باد

۴بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ ژانویه۲۰۲۴

مجامع اسلامی ایرانیان

dabirkhaneh@majame.com

 

 

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید