back to top
خانهابوالحسن بنی صدرپیام ها و اطلاعیه هابیانیه اعلام موجودیت جنبش آزادی خواهان صنعت نفت ایران

بیانیه اعلام موجودیت جنبش آزادی خواهان صنعت نفت ایران

زندگی بهتر حق کارگر است
هموطن، دستاورد سی و چهار سال حاکمیت سیاه و ننگین جمهوری اسلامی بر سرزمین ایران، به معنای سی و چهار سال بازداشت، زندانی کردن، شکنجه و کشتار کنشگران سیاسی، عقیدتی، مدنی، کارگری، و چپاول ثروت های ملی؛ افزایش مداوم شکاف طبقاتی و گسترش روز افزون فقر و فحشا در میان جامعه ایران بوده است.
شرکت ملی نفت ایران، به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های تخصصی نیروی انسانی ماهر در ایران، در طول این سی و چهار سال همواره شاهد کوشش های پیوسته ی کارگران و کارمندان شاغل در آن سازمان معظم برای احقاق حقوق حقه خویش و بهبود شرایط کاری بوده است. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان صنعت نفت ایران و خانواده هایشان در شرایط آب و هوایی و اقلیمی سخت و طاقت فرسایی مشغول به کار و زندگی هستند.

شوربختانه سیاست های سرکوبگرانه رژیم مستبد جمهوری اسلامی در این سی و چهار سال، هیچگاه مجالی برای مطرح شدن خواست های بحق کارکنان زحمتکش صنعت نفت نداده است وکارکنان صنعت نفت ایران از داشتن هر گونه سندیکا و تشکل کارگری و صنفی برای دفاع از حقوق و پیگیری مطالبات به حق خود محروم هستند.
شرایط کاری دشوار کارگران صنعت نفت ایران از یک سو، و از سویی دیگر تحریم های بین المللی و بحران های روزافزونی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، فشارهای مضاعف و کمر شکنی را بر قشر کارگر وارد آورده و آینده ای مبهم را پیش روی کارکنان زحمتکش صنعت نفت ایران قرار داده است.
ما جمعی از کارکنان صنعت نفت ایران، بر آن شدیم تا برای دفاع از حقوق کارکنان زحمتکش صنعت نفت ایران و انسجام بخشیدن به صفوف پراکنده آنان، تشکیل «جنبش آزادی خواهان صنعت نفت ایران» را اعلام نماییم.
 

آرمان جنبش ما:
ــ پشتیبانی ازاعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوبه ۱۰ دسامبر۱۹۴۸) و کنوانسیون ها و میثاق های آن

ــ حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور عزیزمان «ایران» و پاسداری از استقلال ملی و همبستگی ملی ایرانیان
ــ ما در عین خواست تضمین آزادی برای همه ادیان و باورها، خواهان جدایی کامل دین از حکومت هستیم

ــ ما خواهان آزادی تمامی زندانیان کارگری، سیاسی، مذهبی و عقیدتی هستیم

ــ ما خواهان جلوگیری از به تاراج رفتن منابع و ذخایر ملی ایران هستیم
ــ آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ایران و آزادی تشکیل احزاب و اتحادیه های صنفی کارگران وصنعتگران مستقل و همچنین به رسمیت شناختن سندیکای کارگری مستقل را پیش نیاز رسیدن به آزادی و دموکراسی پایدار می دانیم
ــ ما «اعتصاب» را بخشی از حقوق حقه کارگران و کارمندان صنعت نفت ایران می دانیم. درشرایطی که برای بسیاری از کارگران، اعتصاب تنها سلاح اعتراض در برابر شرایط  کمرشکن امروز ایران است؛  این حق مسلم کارگران و کارمندان صنعت نفت ایران است که دست به اعتصاب و اعلام همبستگی برای احقاق حقوق خویش بزنند.
ــ ما تمامی کارگران را یکسان و برابرمی دانیم و بر این باور هستیم که تبعیض های پیدا و پنهان موجود میان کارگران رسمی و قرارداد مستقیم  شرکت های پیمانکاری را نه کارگران، بلکه سیاست های تبعیض آمیز رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورده. سیاست های تبعیض آمیزی که در جهت ایجاد تفرقه و تشنج در صفوف قشر زحمتکش کارگر ایجاد شده است.

ــ ما خواهان ایجاد داوطلبانه صندوق همیاری کارگران به منظور جمع آوری و رساندن کمک مالی به کارگران اخراجی و خانواده های کارگران زندانی هستیم که به سبب مبارزه برای همبستگی کارگران و احقاق حقوق حقه آنها از کار اخراج یا راهی زندان شده اند.

ــ با توجه به سیاست های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی و نبود امکانات فعالیت علنی تمامی کارگران و کارمندان، ما کارکنان صنعت نفت ایران را به تشکیل هسته های خود جوش در سرتاسر شرکت ملی نفت ایران فرا می خوانیم و بر این باور هستیم که بدون تشکیل این هسته ها توسط خود کارکنان صنعت نفت، امکان پیشبرد خواسته های آنان وجود نخواهد داشت.

ــ نقش این جنبش، ایجاد وحدت و همبستگی میان کلیه کارکنان صنعت نفت ایران می باشد. در این راه دستتان را به گرمی فشاریم.
 

به امید آزادی و سربلندی ایران و ایرانی
جنبش آزادی خواهان صنعت نفت ایران

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید