back to top
خانهابوالحسن بنی صدرپیروزی مردم در «انتخابات» و شادباش نوروزی

پیروزی مردم در «انتخابات» و شادباش نوروزی

پیروزی مردم در «انتخابات» و شادباش نوروزی

هموطنان عزیرم، با دلی مالامال از شادی نوروز را بشما تبریک می گویم. مالامال از شادی بخاطر تحریم گسترده انتخابات، که رای به شخصیت ملی، رای به حق حاکمیت ملت، رای به استقلال و آزادی ایران و رای به استقلال و آزادی انسان بود. رای به کرامت انسان، به حقوقمداری انسان بود. شما ایرانیان که بانی جشن نوروز هستید، می دانید که هیچ ملتی جشن ناتوانی نمی گیرد، جشن حقارت و ذلت نمی گیرد، جشن ترس و زبونی نمی گیرد. نوروز جشن توانایی است، آنروز که ملت ایران خود را بازیافت، بعنوان ملت صاحب رای، خویشتن را بازجست، آنروز که خرد و دانش و فن در کار آورد و به اینها توانایی جست، توانایی را جشن گرفت. در طول تاریخ، نوروز همواره به ایرانی پیام است که از ذلت باز ایست، به خفت تن مده، تسلیم حقارت مشو. آن باور دینی و یا غیر دینی که انسان را به خفت می خواند و به تحقیر می خواند، او را زبون می خواهد، پیام خداوند نیست، دین شیطان است. آن باوری که انسان را بی اختیار و در حکم صغیر و یک تن را جبار او می گرداند و صاحب اختیار مطلق، پیام تحقیر، دین تحقیر، حقارت و ذلت است. تحریم این انتخابات عصیان بدین باور ضد انسان، ضد اسلام، ضد ایرانی و ایرانیت بود. با تحریم انتخابات، در آستانه ملی شدن صنعت نفت و در آستانه نوروز باستانی، ایران وارد مرحله جدیدی از زندگی خویش شد. شما ایرانیان مسلم کردید که باطل، ولایت مطلقه جبار رفتنی و حق، ولایت جمهور مردم و جمهوری شهروندان، آمدنی است. هر گاه به جنبش خویش استمرار ببخشید، بسا سال جدید، سال استقرار ولایت جمهور شما مردم ایران بگردد، اگر پایه های چنین تحول میمون و مبارکی گذاشته شود. آنها که بر خط استقلال و آزادی ایستادند، تجربه انقلاب ایران را رها نکردند، بشما می گویند دستاوردهای خود را کوچک نشمارید. این دستاورد که از سه پایه قدرت استبداد در تاریخ ایران جز یک پایه نمانده است، بزرگ است، کافی است که این پایه را هم بردارید تا حاکمیت ملت تحقق پیدا کند. این در سطح شما مردم ایران است که می باید تحول و تحقق پیدا کند، این شمایید که می باید جامعه مدنی توانا بسازید، این شمایید که باید دولت را کارگزار ملت بگردانید. این شمایید که می باید بعنوان انسان حقوقمند، بعنوان ملت حقوقمند، مستقل و آزاد و سرفراز بگردید و این استقلال و آزادی و توانایی و سرفرازی نوروز است. این نوروز بر شما پیروز باد.

امید دارم، بلکه یقین دارم که این نوروز با نوروزهای پیشین تفاوت بنیادی دارد، زیرا در این نوروز است که شما بعنوان ملت وارد صحنه میشوید. هم در برابر رژیم جبار و هم در برابر جهانی که برای منافع خود که حق شما مردم ایران است، دندان تیز کرده است. میشد و شده است تحریم را در رابطه با رژیم جبار ارزیابی کردن، اما از دید شما مردم که به این جنبش بنگریم، آن را پیامی سخت مبارک و بس ارزشمند می یابیم. چرا که می گوید این ملت حالا می داند که صاحب حق حاکمیت است. حالا می داند که در این دنیا می تواند مستقل و آزاد بزیید، حالا می داند که می تواند نقشی بزرگ در زمان خود و در آینده های نزدیک و دور به مثابه قلب یک تمدن بزرگ بازی کند، حالا میداند که می تواند فرهنگ استقلال و آزادی را ایجاد کند، خلق کند، حالا میداند که میتواند بعنوان انسان معنوی وارد صحنه زندگی بشر بگردد، حالا میداند که میتواند در شکوهمندی و زیبایی انسان آزاد و مستقل زندگی کند

پیام ابوالحسن بنی صدر بمناسبت فرا رسیدن سال ۱۳۹۱

 

 

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید