back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oخامنه ای جریان حذف خمینی و دستیاران او تا آخر می رود:

خامنه ای جریان حذف خمینی و دستیاران او تا آخر می رود:

 جریان حذف خمینی و دستیاران او از زمانی آغاز شد که «ایران گیتی ها» توسط کمیچی، مقام اسرائیلی به مک فارلین مشاور امنیتی ریگان پیام دادند هرگاه حکومت امریکا از دولت آنها حمایت کند، حاضرند خمینی را نیز بکشند. خمینی که بانی استبداد خیانت و جنایت و فساد بود، از قانون قدرت غافل بود و نمی دانست که حذف او و دستیارانش، حتی اگر هم رﮊیم تغییر نکند، توسط جانشین او انجام خواهد شد. منتظری را به دست خود او حذف کردند. هنوز زنده بود که ترتیب تبدیل قانون اساسی را به قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه زمانی خامنه ای کتاب ولایت فقیه خمینی را مایه وهن خوانده بود – دادند. ایران گیتی ها که هاشمی رفسنجانی و خامنه ای در رأس آنها بودن، تا امروز، تصدی ارکان دولت را به غیر خود نداده اند. باوجود این، حذف احمد خمینی، دومین حذف تعیین کننده بود. دوره هاشمی رفسنجانی، دوره همکاری ایران گیتی ها بود. با خاتمی، «جریان خمینی» قوت گرفت. زورآزمائی میان خامنه ای و دستیاران او با جریان خمینی، ادامه یافت. با رساندن احمدی نژاد به ریاست جمهوری، «جریان خامنه ای» دست بالا را پیدا کرد. در این دوره، هاشمی رفسنجانی و دستیاران او، منسوبان به خمینی (بخصوص نوه او حسن خمینی) و نیز اصلاح طلبانی رانده شدند که یا از دستیاران خمینی بودند و یا به طرفداری از او معروف بودند. و اینک که قرار بر انجام «انتخابات» ریاست جمهوری است، رویاروئی خامنه ای با خمینی، آشکارتر خود را نشان می دهد: اگر از اصلاح طلبان و کارگزاران، نامزدهائی جز هاشمی رفسنجانی و خاتمی، مطلوب این دو جماعت نیستند، زیرا همگرائی این دو، گویای اتحاد «جریان خمینی» در برابر دستگاه ولایت مطلقه خامنه ای، تلقی می شوند. در واقع نیز، در درون رﮊیم و حتی در حوزه قم، «دفاع از خمینی و میراث امام» می تواند طرفداران «خط امام» را در درون حوزه و در رﮊیم بسیج کند. خامنه ای تا این زمان نتوانسته است «جریان خمینی» را یکسره حذف کند. «انتخابات» ریاست جمهوری، از لحاظ رویاروئی دستگاه ولایت مطلقه خامنه ای با «جریان خمینی» نیز گویائی دارد.

 

٭ احمدی نژاد تهدید کرده بود پناهده می شود و پته رﮊیم را روی آب می اندازد:

  احمدی نژاد در فرودگاه بود که خبر یافت سعید مرتضوی را دستگیر کرده اند. سخنی در برابر دوربین گفت که پخش شد: دستگاه قضائی متعلق به مردم است و نه یک خانواده. جرم را رشوه خوار کرده است و آن وقت کسی را دستگیر می کنند که سند تهیه کرده است.

     اما از قرار، جمله دیگری گفته است که مخاطبانش شنیده اند اما در برابر دوربین تلویزیون اظهار نشده است: پیش از بازگشتم از سفر (به افریقا می رفت)، مرتضوی باید آزاد شده باشد. وگرنه، پناهنده می شوم و پته همه را روی آب می اندازم. آنچه معلوم است، مرتضوی پیش از بازگشت او از سفر، آزاد شد

نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۲۷ از ۱۶ تا ۲۹ اردیبهشت

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید