back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oخامنه ای بعد از روانه کردن احمدی نژاد با امریکا مصالحه می...

خامنه ای بعد از روانه کردن احمدی نژاد با امریکا مصالحه می کند اما، در عمل، غرب تاریخ گفتگو را به عقب می اندازد و اسرائیل خبر از انفجار در تأسیسات فردو می دهد:

 

 

بنا بر اطلاع واصل از ایران، از زبان کسی که خود را از نزدیکان خامنه ای می شمرده، شنیده شده است که «آقا» منتظرند دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تمام شود و سپس مصالحه اتمی با امریکا را عملی کنند. گفتگوها انجام گرفته و توافق هائی بعمل آمده اند. الا این که «رهبری» نمی خواهد کار عادی کردن رابطه با امریکا در زمان احمدی نژاد انجام بگیرد.

     یادآور می شود که یک مقام سپاه نیز گفته بود: هرگاه تا 2 ماه دیگر وضعیت در ایران و عراق و سوریه همین که هست بماند، امریکا و غرب از ایران به همکاری دعوت می کنند. و 

در 10 بهمن 91، علی لاریجانی گفته است: درباره این که مذاکره با آمریکا خط قرمز است، ما هیچوقت این امر را خط قرمز نگفته بودیم.

در 12 بهمن، سایت الف متعلق به توکلی، «نماینده» مجلس هشدار می دهد: اگر هدف غرب غنی سازی 20 درصدی است، باید از آن کاست و اگر هدفش اساس استقلال و نابودی اعتقادات یک جامعه است، باید بررسی کرد که  مصالحه مفید تر است و یا مقاومت. 

محمد صادق کوشکی، از مقامات دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه، در جمع «انصار حزب الله» سخنرانی کرده و گفته است: 

    «جمهوری اسلامی در دریای سرخ اولین پایگاه دریائی خود را تأسیس کرده است. همانطور که امریکائی ها 700 پایگاه نظامی و دریائی در دنیا دارند، ایران هم دارد اولین پایگاه دریائی خودش را در کانل سوئز و بیخ گوش اسرائیل و در خلیج عقبه، بنا می کند… آنهائی (مسئولانی) که وضعشان بهتر است، خیلی بیشتر ترسیده اند و در همین فضا، زمزمه رابطه با امریکا و کوتاه آمدن سر می دهند و حتی بعضی شان در دل و بیخ گوش هم می گویند الان موقع قطعنامه دیگری است و می گویند ما که به امام جام زهر دادیم، حالا به شاگرد امام هم می توان زهر خوراند. بعضی از مسئولین، مثلا˝بزرگان، شل شده اند و ترسیده اند و ترس را در چشمان آنها می توان مشاهده کرد.»

     بدین ترتیب، «بزرگان» ریم ترسیده اند و شل شده اند و زمزمه رابطه با امریکا و کوتاه آمدن را سر می دهند و می خواهند جام زهر مصالحه با امریکا را به خامنه ای بنوشانند. بنا بر اطلاع واصل از ایران، مقصود کوشکی از «بزرگان نظام»، هاشمی رفسنجانی و محسن رضائی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت و نیز، احمدی نژاد و همکاران نزدیک او، خصوص مشائی است.

     انتشار این سخنان، آنهم از زبان سخنگویان حزب سیاسی مسلح، یعنی سپاه، دو وظیفه ایست: 

1 – در بحبوحه گران شدن دلار و یورو و تب قیمتها و امکان برخاستن موجهای اعتراض (به قول «سردار» ناصر شعبانی)، این بار، از شهرهای کوچک، اینگونه سخنان بکار فریب و امیدوار نگاه داشتن مردم به حل بحران و بهبود وضعیت اقتصادی، می آیند. میتوانند محرک مردم به شرکت در انتخابات نیز بشوند.

2 – سپاه با مصالحه با امریکا موافق نیست. این بزرگان نظام هستند که می خواهند خامنه ای را با این کار موافق کنند. بنابراین، هرگاه مصالحه ای انجام بگیرد، سپاه موضع «رادیکال» خود را از دست نداده و مسئولیت نوشاندن جام زهر به خامنه ای بر دوش «بزرگان نظام» افتاده است.

این بار، نوبت به ریم مافیاهای نظامی – مالی رسیده است که فریاد سردهد چرا غرب از گفتگو بر سر پرونده اتمی ایران طفره می رود. در واقع، در روزهای آخر ماه انویه غرب تاریخ گفتگوها را که قرار بود در اواخر ماه انویه انجام گیرند را به تأخیر انداخت و بر سر محل گفتگوها نیز توافق نشد. وزیر خارجه روسیه، کشماکش بر سر تاریخ و محل را بچگانه توصیف کرد. باوجود این، این کار بچگانه ادامه یافت. در 31 انویه 2013، سخن هیگل، نامزد تصدی وزارت دفاع امریکا انتشار یافت. او گفته است زمان گفتگو با ایران سرآمده است. ایران باید ثابت کند بطور جدی می خواهد گفتگو کند.

دبکا آنلاین، از قول «ذاکری» خبر انفجار در تأسیسات فردو را داد. ریم تکذیب کرد. در ایران، برخی آگاهان خبر وقوع انفجار را صحیح دانستند. اما امریکا گفت چنین انفجاری روی نداده است. باوجود این، خبر چند روزی بکار جنگ روانی میان دو طرف آمد. اما رویتر اینطور گزارش می کند:

در 28 انویه 2013، خبرگزاری رویتر در باره صحت خبر وقوع انفجار در تأسیسات فردو گزارشی را انتشار داده است که بنا برآن،

• منبع خبر شخصی است به اسم رضا خلیلی و بنابر خبر، بخش عمده تأسیسات از میان رفته و 240 تن از کارکنانش، از دانشمند اتمی و فن دان و کارگر، در زیر زمین گرفتار آمده اند. او مدعی است خبر خود را از کسی گرفته است که در نیروی حراست از تأسیسات کار می کند. انفجار یک هفته پیش از آن، در دوشنبه 21 انویه روی داده است. بزرگ راه تهران – قم بسته شده است و… 

• اما خلیلی آدم معتبری نیست. او زمانی هم که در ایران بوده، در سالهای 1980، برای سیا کار می کرده است. چند سالی است که با خانواده خود به امریکا آمده است. او با دست راستی های امریکا که مدافع اسرائیل هستند همکاری می کند. او مدعی است هنوز منابع چندی در ریم ایران دارد. او هیچگاه قیافه خود را نشان نداده است.

     در خدمت سیا بودن این شخص را منابع سیا تصدیق می کنند.

•  دست اندر کاری اسرائیل: ساندی تایمز گزارش کرده است که بهنگام انفجار، هواپیمای اسرائیلی نزدیک محل تأسیسات دیده شده است. اما اسرائیل تکذیب می کند. وزیر فعلی دفاع اسرائیل گفته است خبر وقوع انفجار در تأسیسات فردو خبر خوشی است و هرخبری در باره صدمه دیدن تأسیسات اتمی ایران خوشحال کننده است. اما گفته می شود اسرائیل وسیله نفوذ به فضای هوائی ایران و رسیدن به فراز فردو را ندارد. نیاز به امکانات امریکا است. 

در 29 نوایه 2013، امریکا در صحت خبری که خلیلی انتشار داده است، تردید کرد و سپس آانس بین المللی انری اتمی گفت علامتی حاکی از وقوع انفجار در تأسیسات فردو ندیده است و خبر را صحیح نمی داند.

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید