back to top
خانهخانه احزاباطلاعیه جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

اطلاعیه جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

                                                                             Jomhourikhah-D L-1

                                                                         

دوازدهمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیکایران, همراه با میز گردی متشکل از چهار نهاد جمهوری خواهی, پیرامون بررسی خیزش انقلابی اخیر و وظایف اپوزیسیون جمهوری خواه خارج از کشور, در شهر بروکسل در روزهای ۲، ۳ و ۴ ژوئن برگزار شد.
محور اصلی این گردهمایی, بررسی شرایط سیاسی ایران پس از آغاز ʺخیزش زن, زندگی، آزادی˵ و چگونگی و شکل پشتیبانی ایرانیان خارج از کشور در تداوم آن بود. از آن میان طرح و بررسی وظایف جمهوری خواهان دمکرات بعنوان جمعی که نسبت به دیگر نظرات، نظراتی نقادانه تر و قابل تعمق تری دارند مورد نقد قرار گرفت.

پیشنهادهای ارائه شده از طرف نشست به مضمونزیر بود:

۱-کوشش در جهت ایجاد زمینه های عملی برای ایجاد یک فروم جمهوری خواهی به منظور همراه کردن این جمع به هم اندیشی و هم بینشی نزدیک تر؛

۲- کوشش در زمینه فراهم ساختن امکانات لازم جهت بازگشایی گفتمان های نظری از طریق میزگرد ها؛

۳- کوشش در جهت فراهم ساختن شرایطی برای فعالیت های عملی مشترک بر اساس پروژه های مورد توافق.
 
در پایان، یک بیانیه سیاسی جهت نقد و بررسی به گردهمایی ارائه شده بود که پس از بحث و گفتگو بین همراهان به تصویب رسید. این بیانیه به نقد و بررسی همه جانبه خیزش انقلابی ۱۴۰۱ ˝زن، زندگی، آزادی˶ پرداخت و راه کارهایی را برای همگرایی جمهوری خواهان در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ارائه داد.

جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران امیدوار است با شرکت در متحول شدن این راه بردها, به زمینه های پیوند ارگانیک بین فعالیت های جمهوری خواهان دموکرات و خواهان جدایی دین و دولت، در پشتیبانی از مبارزات مردم  ایران، کمک رسانی کرده و گامهای موثری در این زمینه بر دارد.
 
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران،
۶ ژوئن ۲۰۲۳

 

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید