back to top
خانهخانه احزابگزارش سرکوب گسترده در دانشگاه هنر تهران و ...

گزارش سرکوب گسترده در دانشگاه هنر تهران و …

Daneshjou بر اساس گزارشات ارسالی، امروز در دانشگاه هنر شاهد سرکوب گستردۀ دانشجویان هستیم.

خوابگاه یا تأدیب‌ گاه دختران؟:

بر مبنای این گزارشات از صبح امروز و در خوابگاه‌ های دخترانه، نیروهای حراست مانع از خروج دانشجویان دختر بدون مقنعه شدند. حتی گفته می‌ شود این افراد مانع از خروج دانشجویانی که نمی‌ خواستند به دانشگاه بروند نیز شده‌ اند. نهایتاً و پس از گفتگو با دانشجویان، اجازه خروج به آنان داده شد، اما حراست تهدید کرده است که در بازگشت دانشجویان به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ممانعت از ورود دانشجویان:

در ادامه گزارش شده‌ است که صبح امروز حراست دانشکده موسیقی واقع در کرج مانع از ورود قریب به ۲۰‌ نفر از دانشحویان شده بود که با مداخله ی دانشجویان، این افراد توانستند وارد دانشگاه شوند. حراست تهدید کرده‌ است که از فردا اقدامات جدی‌ تری بر علیه دانشجویان خواهد کرد.

قانون جدید: تنها ورود با مقنعه مجاز است

حراست دانشکده سینما و تیاتر امروز چند مأمور خانم را در ورودی مستقر کرده‌ است و به دانشجویانی که مقنعه ندارند، مقنعه داده‌ است و تهدید کرد از فردا اگر دانشجوی دختری بدون مقنعه وارد دانشگاه شود، از امتحان محروم خواهد شد.

دانشگاه یا بازداشتگاه؟:

امروز و در حول و حوش ساعت ۱۰ عده‌ ای از دانشجویان جلوی درب دانشگاه توسط مأمورین لباس شخصی بازداشت شده‌ اند. همچنین گزارش شده‌ است که نیروهای یگان ویژه و انتظامی در محل حاضر بوده‌ و صرفاً نظاره‌ گر این واقعه بوده‌اند.

دستیگری دانشجویان در پردیس باغ ملی رخ داده‌ است.

منبع گزارشات:
@TUAmedia

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید