back to top
خانهخانه احزاببیانیۀ دانشجویان دانشگاه تربیت‌ مدرس در همبستگی با دانشجویان دانشگاه هنر تهران

بیانیۀ دانشجویان دانشگاه تربیت‌ مدرس در همبستگی با دانشجویان دانشگاه هنر تهران

Daneshgah-T Modares-1 هنر خوار شد جادویی ارجمند:

در حکومت جمهوری اسلامی که همواره هنر را خوار داشته و جادویی را ارجمند، دانشجویان هنر، این تن‌های آزاد، همواره رخت سرکوب را دریده‌اند و با زیستی آزادانه تجسم «زن، زندگی، آزادی» بوده‌اند و با زندگی هنری خود چون ستاره‌ای در شب سیاه استبداد درخشیده‌اند. در گرماگرم خیزش مهسا، دلیرانه در مسیر آزادی گام برداشتند و از مبارزه و مقاومت حماسه آفریدند و هنری برتر از گوهر نشانمان دادند. سپاه تاریکی که چشم دیدن این روشنان همیشه‌بیدار را ندارد حکم کرده است که در نقاب ظلمت فروروند. دانشجویان هنر بار دیگر در دانشگاه کنار هم ایستادند تا جمعشان پردۀ شب را پاره کند. حراست دانشگاه که حرص حاکم را حراست می‌کند با خشم و خشونت به مقابله نشست. امروز رهزنان تیره‌پندار ده‌ها نفر از دانشجویان هنر را از مقابل دانشگاه ربوده‌اند و دانشگاه که دیگر امید پگاه دانش در آن نمی‌رود گیسوان دختران را به زنجیر می‌کشد.

ما دانشجویان دانشگاه تربیت‌ مدرس خاموشی را روا نمی‌ دانیم. دوشادوش دانشجویان هنر می‌ ایستیم و نمی‌ گذاریم شعلۀ مبارزه را در دانشگاه و جامعه خاموش کنند. استبداد رفتنی است و هرم آزادی بدن‌ هایمان را گرم کرده است. مبارزه ادامه دارد.

جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت‌ مدرس

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید