back to top
خانهخانه احزاببیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در همبستگی با دانشجویان دانشگاه...

بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در همبستگی با دانشجویان دانشگاه هنر تهران

Daneshgah-Beheshti-1 چشم امید ما:

این روزها سایه‌ یِ سنگین ترس و سرکوب بر دانشگاه افتاده است. انفعال و تفرقه از گروه‌ هایی که مقاومت را بهانه‌ ای برای منفعت شخصی خود قرار می‌ دهند کم‌ کم به جامعه نیز رسوخ پیدا می‌ کند. روزگار سختی برای مقاومت است. در این میان فریادهای شما بود که بر شعله امید دمید. چشم امید همه ما به شماست. به شما که مقاومت کردید و پرچم‌ دارِ ترویج زن، زندگی، آزادی شدید. به شما که با اطلاع از مجازات‌ های ناعادلانه، باز تا پایان ایستاده‌ اید. به شما که آموختید؛ به راستی هنر رهایی بخش است.

مسیری طولانی و سخت درپیش داریم، اما هرگز تسلیم نخواهیم شد. تاریخ روزی از مقاومت ما روایت خواهد کرد و آن همان روزی است که درختِ آزادی ریشه دواند …

«مقاومت زندگی است».

شما درسِ مقاومت را آموختید، ما نیز از شما خواهیم آموخت.

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید