back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها o«انتخابات» ریاست جمهوری و «شایعه» شرکت هاشمی در آن!؟:

«انتخابات» ریاست جمهوری و «شایعه» شرکت هاشمی در آن!؟:

822 rafsanjani entekhabat 1شايعه حضور هاشمي رفسنجانی، در «انتخابات» ریاست جمهوری، با وجود تکذیب او، در حقیقت، بنابر نوع تکذیب او، بار ديگر بر سر زبانها افتاده است. باند سيد علي خامنه اي احساس خطر می کند و تلاش دارد به نوعي او را از اين كار منصرف سازد.

خامنه اي تا به حال، در رابطه با هاشمي، خود را وارد صحنه نکرده است. تنها در سال 88 بعد از كودتاي انتخاباتي آنهم بعد از قدري تعريف از هاشمي، گفت: مواضعش با احمدي نژاد نزديكتر است در نوبتي ديگر همين چند روز پيش بود كه گفت كساني كه دم از انتخابات آزاد مي زنند فلان و بهمان هستند.

      نوع برخورد سيد علي خامنه اي با مواضع و سخنان هاشمي رفسنجانی گویای آنست که از صندوق اسرار هاشمي رفسنجانی به شدت وحشت دارد. هر زمان كه او خواسته است هاشمی رفسنجانی را بیازارد، نوچه هايش را برضد او به بکار انداخته است. خامنه اي از سال 84 كه برضد هاشمي، شمشير را از رو بست، خود انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی کرد و احمدی نژاد را بر سر كار آورد. او را به جان هاشمی رفسنجانی و بستگانش انداخت و او هرچه خواست و توانست با هاشمي رفسنجانی و خانواده او کرد. سيد علي نيز، با خوشحالي ناشي از عقده حقارتش، سكوت كرد. روشن است که سکوت او کاملا حمایت از خورد کنندگان هاشمی رفسنجانی بود و هست.  

معروفترين نوچه هاي «روحاني» خامنه اي كه در برابر هاشمي رفسنجانی صف آرايي کرده اند و او را به تیر زبان بسته اند، مصباح يزدي و عزيز الله خوشوقت و محمد يزدي و جنتي و برخي شاگردان اینها، از جمله حميد رسايي و علي سعيدي و محمدرضا پناهيان و احمد خاتمي و قاسم روانبخش و رهدار  وهستند

    همين افراد بودند كه احمدي نژاد را نعمتی آسماني دانستند و او را کسی خواندند که همراه امام زمان و برگزیده او است. در انتخابات سال 84 با فتاوي مخصوص نيروهاي سپاه و بسيج را روانه صندوق هاي تقلبي آرا و صدها روحاني وابسته را به روستاها و شهرستانها گسيل نمودند تا با دزديدن آراي كروبي، محمود احمدي نژاد را از صندوق هاي رأی در آورند و در برابر هاشمي قرار دهند. با دخالت همين مأموران بود که در پادگانهاي سپاه و بسيج در مشهد و تهران و اصفهان وآراي تقلبي فراواني را به نام احمدي نژاد به صندوق هاي راي انداختند و هاشمي رفسنجانی را شكست دادند. همانگونه كه خامنه ای و فرزندش مجتبی برنامه گذاری كرده بودند، هاشمي رفسنجانی شکست خورد و گفت به خدا پناه می برد. از جمله مأموریتهای احمدی نژاد و باند او، در طول دو دوره چهار ساله، ساختن  كار باند هاشمي و اصلاح طلبان بود

از سال 84 به بعد، هاشمي رفسنجانی در برابر حکومت تقلبي، در همان حال که در برابر این حکومت قرار می گرفت، می کوشید خود را در کنار «مقام معظم رهبری» نیز قراردهد. اما مرتب طرد می شد. تا اینکه پسرش مهدی، در گفتگوهائی که نوار شدند و انتشار یافتند، خامنه ای را کسی توصیف کرد که از مهار بیرون رفته است. با این حال، هاشمی رفسنجانی در تازه ترین اظهار نظر خود گفته است: در کنار رهبر می مانم. جدائی از ایشان را تحمل ناپذیر می دانم!

از قرار، زمان ورود به صحنه را مناسب می داند. در طول 8 سالی که گذشت، هاشمي رفسنجانی توانسته است، با اشاره به برخي اسناد، کسانی را كه سعی در حذف او داشتند، بر سر جاي خود بنشاند. زماني دربرابر مصباح ايستاد هر چند از سوي ياران مصباح در قم مورد حمله قرار گرفت. اما با فشار بر قوه قضائیه توانست مهاجمين را از قم تبعيد کند. هنگاميكه محمد يزدي سخن از خروج هاشمی رفسنجانی از انقلاب گفت، او، با اشاره به جلسات محرمانه برای برگزیدن سيد علي خامنه اي به رهبري، سخنان آن روز محمد يزدي را به یادش آورد و ناگزیرش کرد، لب از سخن فرو بندد. زماني قصد داشت برخي اسناد را از درون «صندوق مبارك» در آورد. احمد خاتمي  درگيري ها را فرو نشاند. در دوره اي نيز احمد جنتي براي بركناري هاشمي از مقام رياست خبرگان رهبري پا به ميدان نهاد و با شكست مواجه گشت. تا  انتخابات قلابی سال 88، هاشمي قدرتمند تر شده بود. لازم دید زنداني كردن سياسيون را انتقاد كند. در نماز روز قدس مواضعش را محكمتر بيان کرد و همچنان بر همان موضع ماند و مارك ساكتين بي بصيرت را از سوی طرفداران خامنه ای خورد. براي بركناري هاشمي از ریاست مجلس خبرگان رهبري نقشه ها كشيده شد. او چاره را در آن دید که خود نامزد نشود و مهدوی کنی دعوت نیز بکند که بیا و نامزد شو. می دانست که قرار است جای او را به مهدوی کنی بدهند.

شنيده می شود که اين روزها هاشمي هم دست به دعا برداشته و استغفار مي کند. می گوید عابد و مسلمان گشته است و می خواهد عمری که برایش مانده است را صرف جبران از راه خدمت به مردم بکند! اگر وضع به همين منوال ادامه یابد و خامنه اي همچنان اصرار داشته باشد كه فضاي انتخاباتي را براي ديگران تنگ كند، ممکن است او وارد صحنه شود و رقیب كانديداي خامنه اي بگردد

    شواهد نشان مي دهند كه فاصله مواضع هاشمي رفسنجانی با مواضع سيد علي خامنه اي بسيار بيشتر از سالهاي قبل شده اند. او خامنه ای را کسی می داند که رﮊیم را بطرف سقوط می برد. خامنه ای در برابر مشكل بزرگي قرار گرفته و در فکر حل آنست.

موارد اختلاف مواضع سيد علي خامنه اي با مواضع هاشمي رفسنجاني عبارتند از 

1-اختلاف بر سر «سیاست خارجی تهاجمي» سيد علي خامنه اي.و

2 – اختلاف با سر لجاجت خامنه ای در مورد مسئله هسته اي و رویه عناد با دیگر كشورها که کار را به تحريم هاي شديد كشور کشانده است

3- اختلاف نظر با سيد علي خامنه اي در رابطه با چگونگي برگزاري انتخابات. او سخن از انتخابات آزاد گفت و خامنه ای توی دهنش زد: اینقدر نگوئید انتخابات آزاد! احمد جنتي واژه فتنه و عنوان گردن كلفت را در باره  هاشمي رفسنجانی بكار برد.

4 – اختلاف نظر در رابطه با دولت اتحاد ملي كه سيد علي خامنه اي به هيچ وجه حاضر نیست به آن تن دهد. زیرا قدرت قابل تقسیم نیست و او نیز نمي خواهد آن را با ديگران تقسیم کند

5- اختلاف با سيد علي خامنه اي در رابطه با فتنه و فتنه گران و زنداني كردن برخي چهره ها كه هاشمي همواره با این کار مخالفت كرده است

6- اختلاف با سيد علي خامنه اي برسر حصر خانگي مير حسين موسي و مهدي كروبي و زهرا رهنورد . در 23 بهمن دو دختر موسوی و پسر کروبی را گرفتند و بردند و عصر همان روز آزاد کردند. اما در 24 بهمن، از نو، این دو دختر را احضار کردند

7- اختلاف نظر و رویه خامنه اي در قلمرو اقتصاد كشور که سبب به غارت رفتن سرمايه هاي ايران گشته است. در 24 بهمن، خامنه ای مواد سیاست اقتصادی را که با «مشورت مجمع تشخیص مصلحت» تهیه شده اند را ابلاغ کرد.

8- اختلاف بر سر چگونگي انتخاب رهبري و مدت دار شدن آن كه از سالها قبل ایجاد شده است. در انتخابات 1384، فرزند او در مصاحبه با روزنامه امریکائی یو اس تو دی گفته بود: اگر پدرش به ریاست جمهوری برسد، ولایت فقیه را به مقام تشریفاتی نظیر مقام ملکه الیزابت (پادشاه انگلیس) تبدیل خواهد کرد

9- اختلاف با سيد علي خامنه اي در رابطه با دخالت نيروهاي نظامي در انتخابات كه در نامه خود، به خامنه ای، دو روز پیش از انتخابات سال 88 به آن اشاره كرده بود. و حالا، قرار بر اینست که سپاه انتخابات را مهندسی کند و قرارگاه ها را نیز دارد تشکیل می دهد

10-اختلاف با رهبري در این مورد که «رهبر» نباید مرتب با مردم مقابله کند. باید چنان رفتار کند که همه بپندارند به نظر و رأی مردم احترام می گذارد. اما خامنه ای در حال و هوای 25 خرداد 60، بسر می برد. روزی که خمینی گفت: 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه!

     بر موارد بالا، می باید نزاع میان فرزندان این دو، خصوص دعوای مجتبی با مهدی هاشمی را نیز افزود. دو شبکه خانوادگی، در نزاع برسر قدرت هستند. دعوای اصلی این دعوا و دعوای خامنه ای با هاشمی رفسنجانی بخاطر تحقیری است که در دوره خمینی شده است.

 

 

اما آيا خامنه اي ميتواند مانع از حضور هاشمي درانتخابات شود و هاشمي مي خواهد در انتخابات شركت كند؟

 

 

هاشمی رفسنجانی به دلایل زیر خواهان ورود به صحنه انتخابات است

1- ممانعت از نابود شدن «نظام جمهوري اسلامي» كه مي انديشد سيد علي خامنه اي آن را گرفتار خطر سقوط کرده است.

2- برگرداندن وجهه از بين رفته خود در ميان نيروهاي سياسي و سپاه و واواک و انتظامی كه در طول هشت سال گذشته به شدت از سوي ياران سيد علي خامنه اي خدشه دار شده است.

3 – بازگرداندن اعتبار از دست رفته نظام جمهوري اسلامي در ميان كشورهاي ديگر كه در طول چند سال گذشته بر اثر سياست هاي تهاجمي سيد علي خامنه اي و محمود احمدي نژاد از بين رفته است و ایران به انزوا در آمده است

4- هاشمي رفسنجانی این طور حساب کرده است که خامنه ای خلائی را بوجود آورده است که در تنگنای موجود، او می تواند پر کند. توضیح این که عرصه چنان برمردم تنگ شده است و او می تواند خود را مفری بباوراند.  

5- گرفتن انتقام شكست سال 84 از خامنه اي و محمود احمدي نژاد و گردانندگان سپاه پاسداران که تقلب در انتخابات را مهندسی کردند

6- سر جاي خود نشاندن برخي چهره هاي «بعد از انقلاب» كه در سالهاي اخير به شدت به او و خانواده او حمله برده اند.

 

 

اما آيا خامنه اي اين اجازه را به هاشمي مي دهد؟:

 

 

1 – شواهد حاکی از اینند كه، در شرائط کنونی، خامنه ای خواستار درگيري با هاشمي رفسنجاني و سيد حسن خميني نيست. به همين دليل بود كه دستور تغيير قانون انتخابات را به مجلس داد. اما هماهنگي هاي لازم صورت نگرفته بودند و آن بخش از قانون كه قرار بود با ايجاد موانع سني جلوي حضور هاشمي و احتمالا سيد حسن خميني را بگیرد،  رأي نياورد. بنابراين از اینرو  نشد راه بر شرکت این دو در انتخابات بسته شود.

2- سيد علي مي داند كه اگر هاشمي به صحنه انتخابات وارد شود قطعا با شرايطي كه براي اصلاح طلبان و محدوديت هاي ورود ديگران به وجود آورده است، هاشمي رفسنجانی قطعا به پيروزي خواهد رسيد. در این  صورت، اگر قدرت را یکسره از دست ندهد، بايد آن را با هاشمی رفسنجانی تقسيم كند. کارشدنی نیست و کار را به حذف یکی از دو می کشاند.

3-شوراي نگهبان ممكن است در برابر هاشمي قدري تامل نمايد اما نمي تواند صلاحیت او را تأیید نکند. چرا که اگر صلاحيت او را تاييد نكند، آنهم با وجود سابقه ریاست جمهوری و ریاست مجلس خبرگان او و با وجود عضویتش در مجلس خبرگان و ریاستش بر شورای تشخیص مصلحت و نزدیکیش با خمینی و نقش اولی که در سازشهای پنهانی رﮊیم داشته و سردست ایران گیتی ها است، این از رﮊیم است که شورای نگهبانش سلب صلاحیت می کند. این امر مشكلات حاكميت مطلقه خامنه اي زیادتر و پیچیده تر می کند

4- به نظر نمي رسد بشود هاشمي رفسنجانی را، در شرايط كنوني، ترور كرد يا از صحنه به انواع مختلف بيماري و شهادت و ترور و بمب گذاري از صحنه خارج کرد. احتمال اينكه بتوان براي شخص هاشمي اسناد و مداركي مهيا نمود تا وي را مفسد و خائن دانست تا دست شوراي نگبهان براي رد صلاحت او باز شود، البته زیاد است. اما نیز به اندازه کافی سند دارد که دزدی و فساد و خیانت و جنایت رقبای خود را بر ملاء کند

5- بنا بر دلایل بالا، یکی از دو راه می ماند برای جلوگیری از حضور او در انتخابات. راه اول، انتشار اسناد برضد او توسط احمدی نژاد و باند او. اما برفرض که تمامی اسناد در اختیار این باند قرار داده شوند، او و باندش بسا تن به این کار نمی دهد. زیرا می دانند اگر اندک فضای حیاتی دارند، بخاطر تقابل موجود میان شبکه های خانوادگی است. مگر این که نامزد خود را به ریاست برسانند.

6- راه دوم زنداني كردن فرزندانش و به جریان انداختن پرونده های آنهاست. بعيد است كه هاشمي رفسنجانی اجازه دهد خطري متوجه فرزندانش گردد. بنابراين، سيد علي خامنه اي بايد به فكر راه کار ديگري باشد برای جلوگیری از حضور هاشمي رفسنجانی در انتخابات

7اطلاع بدست آمده حاکی از این است كه سيد علي خامنه اي تلاش ميكند در ماههاي مانده به انتخابات، آنقدر فضای جامعه را امنيتي كند كه ولو به قیمت تحریم هرچه وسیع تر انتخابات، نام نامزد دلخواه خود را از صندوق بیرون آورد. حتي امكان دارد همانند انتخابات گذشته با ايجاد برخي انفجارها و بمب گذاري هاي صوري شرايط را برای مهندسی انتخابات توسط سپاه آماده کند. در این صورت، هم با احمدي نژاد درگير است هم با اصلاح طلبان و هم با هاشمي و هم مورد تنفر بیش از پیش مردم می شود. باوجود خطر زیاد این کار و با وجود این که حامیان او در سپاه نيز، به دليل مشكلات به وجود آمده در سوريه و عراق و احتمالا در لبنان، از وضعيت خوبي برخوردار نیستند، در حال حاضر، خامنه ای دارد شرائط را برای تحمیل نامزد خود آماده می کند. امیدش اینست که وضعیت در ایران و سوریه و عراق بدتر از این که هست نشود

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید