back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oرابطه محرمانه خامنه‌ای با حکومت اوباما از چه تاریخ وارد مرحله سازش...

رابطه محرمانه خامنه‌ای با حکومت اوباما از چه تاریخ وارد مرحله سازش برسر اتم شد؟

خامنه‌ای از ژانویه 2013 با کاخ سفید رابطه برقرار کرده و آماده امضای تسلیم نامه شده بود:

 

   از محمد رضا خاتمی پرسیده‌اند آیا مطمئن بوده‌اید در انتخابات ریاست جمهوری 92 برنده می‌شوید؟ پاسخ داده‌است مدتی پیش از آن، به ما اطلاع داده بودند آنچه در سال 88 اتفاق افتاد این‌بار اتفاق نخواهد افتاد. سخن او هم گویای این واقعیت است که در انتخابات خرداد 88 تقلب انجام گرفته‌است و هم آشکار می‌کند که خامنه‌ای سیاستی دیگر، اتخاذ کرده بوده و اجرای این سیاست، نیازمند «مهندسی انتخابات» بگونه‌ای بوده‌است که مردم کشور سرکشیدن جام زهر تسلیم را پیروزی گمان برند و اگرنه، به پای او ننویسند. 

در باره ارتباط او با کاخ سفید، اطلاع اول را بنی‌صدر در مصاحبه با رادیو عصر جدید، در 25 ژانویه 2013 داده‌است: بر اساس اطلاع دیگری که به من داده اند، یکی از نزدیکان آقای خامنه ای گفته است که ایشان منتظر است که آقای احمدی نژاد را روانه کند. او ترتیب مصالحه با آمریکا را هم داده است و بعد از روانه کردن احمدی نژاد مصالحه را انجام خواهد داد و اقتصاد رو به راه خواهد شد. 

   در 24 نوامبر 2013، آسوشیتدپرس گزارش کرده‌است که از ماه مارس 2013، امریکا با ایران گفتگوهای سری می‌داشته‌اند. این‌ گفتگوها طرحی را حاصل کردند که در دور دوم گفتگوها، از 7 تا 9 نوامبر، براثر اشکالهائی که وزیر خارجه فرانسه وارد دانست، امضاء نشد. اما با وارد کردن 5 تعهد مهم دیگر، در گفتگوهای 20 – 24 نوامبر امضاء شد. 

    در 23 نوامبر 2013، کمی پیش از نیمه شب، یک مقام ارشد حکومت اوباما، در کنفرانسی مطبوعاتی وجود تماسهای محرمانه میان امریکا و ایران را تصدیق کرد. اما زمان آغاز این گفتگوها را نگفت. و در 24 نوامبر، کاخ سفید نیز پذیرفت که گفتگوهای محرمانه با ایران انجام گرفته‌اند.  لوموند می‌نویسد: متحدان امریکا و کشورهای 5+1 مدتها بعد از وجود این گفتگوها مطلع شده‌اند.

   در 26  نوامبر 2013، لوموند گفتگوی خود با لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه را انتشار داده‌است:

لوموند پرسیده‌است در چه تاریخ شما از گفتگوهای محرمانه امریکائی‌ها با ایرانی‌ها، از ماه مارس بدین‌سو، مطلع شدید؟ و فابیوس پاسخ گفته‌است: جون کری مرا آگاه کرده بود که گفتگوهائی میان ایرانی‌ها و امریکائی‌ها انجام می‌گیرند. من همان روز مطلع شدم که گفتگوها آغاز شدند. ما، جون کری و من، به این تفاهم رسیدیم که از یک سو، کشورهای 5+1، با مدیریت کاترین آشتون – که کارخود را بسیار خوب انجام داد- با ایرانی‌ها گفتگو کنند و از سوی دیگر، امریکائی‌ها با ایرانیها گفتگوهای محرمانه را انجام دهند. و این روش هم بخاطر جلوداری امریکا در آنچه به پرونده اتمی ایران و هم بخاطر کارساز بودن گفتگوهای محرمانه، اتخاذ شد.

● لوموند از توافق نامه ژنو پرسیده و فابیوس پاسخ داده‌است: در این باره، دو کلمه، یکی هوشیاری و دیگری پیشرفت را باهم باید بکار برد. توافق نامه پیشرفت قابل توجهی است. اما مرحله اول  فراگردی است که توافق نهائی مرحله پایانی آن را تشکیل می‌دهد. دست‌آورد فرانسه یکی این‌است که در مقدمه، قید شد: اتم غیر نظامی آری و اتم نظامی هرگز. توافق نامه ترجمان این جمله‌است. هرگاه توافق نهائی انجام گیرد می‌توان آن را توافقی تاریخی نامید. و اما باید هوشیار بود. زیرا هم ما باید هشیار باشیم تا که ایران به تعهدات خود عمل کند و هم ایران باید هشیار باشد تا که ما  بخشی از تحریمها را لغو کنیم. بمحض شروع بکار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ما این کار را انجام خواهیم داد. تحریمهائی که لغو می‌شوند، 5 درصد کل تحریمها هستند.

● لوموند ‌پرسیده‌است: بر وفق توافق نامه، برنامه اتمی ایران به حال انجماد درمی‌آید. آیا خواهان آنید که تأسیسات اتمی ایران برچیده شوند؟ فابیوس پاسخ داده‌است:هدفی که درپی آنیم این‌است که برنامه اتمی ایران غیر نظامی باشد و ایران نیز همانند کشورهای دیگر، از آن برخوردار باشد. اما راهش بر استفاده نظامی از اتم بسته گردد. ایرانی‌ها می‌گویند ما با این اصل موافقیم. اگر آنها با این اصل موافق هستند، پس، بدین خاطر که رآکتور پلوتونیوم تولید می‌کند و این ماده بکار تولید بمب اتمی می‌آید، رآکتور آب سنگین اراک می‌باید از میان برخیزد. این کار پیش از آن باید انجام شود که رآکتور شروع بکار می‌کند. زیرا بعد از  آغاز به کار دیگر نمی‌توان از میانش برداشت. ایرانی‌ها می‌گویند بخاطر تحقیقات پزشگی و درمان سرطان به آن نیاز داریم. دلیل آنها معتبر نیست. 

     در توافق نامه، به ایرانی‌ها گفته شده است اورانیوم بیشتر از 5 درصد غنی نخواهد کرد. و فعالیت اتمی نظامی نخواهد داشت. 

لوموند از علت مخالفت فابیوس با توافق پیشین که در 9 نوامبر، به امضاء نرسید، پرسیده‌است. فابیوس پاسخ می‌دهد که 5 اشکال برآن وارد بود و چون اشکالها رفع شدند، در 24 نوامبر، توافق‌نامه امضاء شد. آن 5 اشکال عبارت بودند از 1 – تعطیل رآکتور اراک و 2 – متوقف شدن تولید اورانیوم 20 درجه و 3 – تبدیل بخشی از اورانیوم 20 درجه به سوخت و یا اورانیوم 5 درجه. 4 – محدود شدن درجه غنی سازی به 5 درصد بشرط این‌که درپایان 6 ماه، وزن اورانیوم زیر 5 درصد افزایش نیابد (مازداد باید اکسید بگردد). 5 – قید جمله «اتم غیر نظامی آری و اتم نظامی هرگز». 

     در دور دوم گفتگوها، هیأت ایران گفت نمی‌تواند با متنی که 5 اشکالش رفع شده بود، موافقت کند. اما در 24 نوامبر با آن موافقت کرد.

 

انقلاب اسلامی: بدین‌قرار، «خطوط قرمز»ی که در 20 نوامبر، هم‌زمان با آغاز گفتگوها در ژنو، خامنه‌ای از آن سخن گفت، این 5 مورد بوده‌اند. او فرانسه را دستیار اسرائیل خواند و به امریکا سخت پرخاش کرد. سود نبخشید و او ناگزیر شد در ساعت 2 صبح 24 نوامبر، جام زهر تسلیم را سربکشد. 

 

● فابیوس گفته‌است: میان فرانسه با ایران گفتگوهای محرمانه انجام نگرفته‌اند.

   سلطان قابوس، سلطان عمان، واسطه گفتگوها بوده‌است: در 24 نوامبر 2013، روزنامه کریستین ساینس مونیتور، اطلاع داده‌است:

    سلطان قابوس، سلطان عمان نقشی کلیدی در گفتگوهای پنهانی ایران و آمریکا دارد. توافق ژنو حاصل این گفتگوها است. گفتگوها پنهان از متحدان امریکا، از جمله اسرائیل و نیز کشورهای عضو گروه 5+1 انجام گرفته‌اند. گفتگوها 5 نوبت و در عمان انجام گرفته و، درآن، ویلیام برنز مشاوراوباما و جیک سالیوان مشاور جو بایدن شرکت داشته اند. 

     چهار نوبت از آنها، در زمان حسن روحانی انجام یافته و  توافق نامه ژنو حاصل آنها است. دو گفتگو بلافاصله پس از موفقیت روحانی انجام شدند و به مسئله اتمی اختصاص داشتند. دو گفتگوی دیگر در ماه اکتبر بعمل آمدند. در واپسین گفتگو، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد امریکا نیز حضور داشته است.

     گروه کوچکی از مقام‌های آمریکایی در جریان  گفتگوهای سری با ایران بوده‌اند.

   در 9 دسامبر 2013، ظریف با مجله تایم امریکا، مصاحبه ای کرده و درباره وجود گفتگوهای محرمانه گفته است:

● تایم: چه چیزی می‌توانید درباره مذاکرات محرمانه‌ای که از مارس گذشته آغاز شده، بگویید؟

٭ ظریف: من می‌توانم بگویم که این موضوع را در حاشیه نشست 5+1 و با کشورهای مختلف آغاز کردیم اما با تمامی کشورهایی که بوده ما روابط دیپلماتیکی عادی داریم. ممکن است این موضوع زمانی که شامل آمریکا شود جذابتر باشد. این [مذاکرات] بسیار پیشتر آغاز شده باشد. شاید از سه سال پیش. مذاکره کننده هسته‌ای ما در آن زمان، دکتر [سعید] جلیلی با «بیل برنز» [معاون وزارت خارجه آمریکا] در حاشیه نشست ژنو دیدار داشته است و پس از آن مذاکرات محرمانه و علنی میان ایران و آمریکا در حاشیه و در خود مذاکرات 1+5 بوده است. این موضوعات اتفاق افتاده و معتقدم که نتایج مثبتی داشته است.

● تایم: آیا این گفتگوهای محرمانه نشست ژنو را تسهیل کرد؟

٭ پاسخ: من معتقدم در صورتی که مذاکرات دوجانبه میان ایران و کشورهای مختلف گروه 1+5 نبوده نتایج مثبتی حاصل نمی‌شد. 

 

گزارش تفصیلی آسوشیتدپرس از روابط پنهانی کاخ سفید با دستگاه خامنه‌ای:

 

   در 25 نوامبر 2013، آسوشیتدپرس گزارش کرده‌است که در 30 سپتامبر، بعد عید یهودیان، اوباما به نتان یاهو فاش گفت که حکومت او، در سطح بالا، گفتگوهای سری با ایران انجام می‌دهد. واکنش نتان یاهو این بود که روز بعد، در سازمان ملل متحد، حمله سختی به ایران کرد. و درآن گفت: جمهوری اسلامی کمر به نابودی اسرائیل بسته است و روحانی گرگی در لباس میش است.

    اوباما به نتان یاهو قول داد همه گزینه‌ها را از جمله گزینه نظامی را روی میز نگاه دارد و نگذارد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. نتان یاهو نیز از تعهد اوباما ابراز خشنودی کرد.  

● دوایر اطلاعاتی اسرائیل مدعی است که در جریان گفتگوهای محرمانه امریکا و ایران بوده و می‌داند که از 7 ماه پیش، آغاز شده‌اند. اما مسئولان ارشد امریکا به آسوشیتدپرس می‌گویند این اول بار است که نزدیک‌ترین متحد امریکا در منطقه، می‌گوید در جریان گفتگوهای سری امریکا با کشور دیگری از منطقه، یعنی ایران، بوده‌است. در حقیقت، مقامات ارشد امریکا سه نوبت با مسئولان ایران در باره مسئله اتمی و بهبود روابط دو کشور گفتگو کرده‌اند. نتان یاهو می‌گوید با تاکتیکهای حکومت اوباما، از اساس، مخالف است.

● پیش از انتخاب شدن روحانی، آن زمان که رئیس جمهوری پیشین ایران، احمدی نژاد این مقام را تصدی می‌کرد، ارتباط امریکا با ایران اجتناب ناپذیر بنظر می‌رسید. اوباما مصمم بود وارد تجربه شود. در ماه مارس، یک گروه اندک شمار از کارکنان وزارت خارجه امریکا، تحت سرپرستی ویلیام برنس معاون وزیر خارجه و جاک سلیوان مشاور بایدن، معاون رئیس جمهوری، به او عمان رفتند تا هیأت ایرانی گفتگو کنند. سفر بطور محرمانه انجام گرفت. در همان دیدار اول، توافق تاریخی با ایران، پایه گذاری شد. آسوشیتدپرس کسب اطلاع کرد که از ماه مارس بدین‌سو، دست کم 5 بار دو هیأت گرد‌هم آمده و گفتگو کرده‌اند. در واپسین دیدار، وندی شرمن، سرپرست تیم امریکائی در گفتگوهای 5+1 با ایران نیز شرکت داشته است.

● در واپسین دیدار بود که دو طرف با اطراف توافقی که پیش از سپیده 24 نوامبر به امضاء رسید، توافق کردند. دیپلماتهای شرکت کننده در این گفتگوها، وجود گفتگوها را تصدیق کردند و شرط  کردند که اسمهاشان برده نشود.      

نشریه انقلاب اسلامی در هجرت ۸۴۳ از ۲۴ آذر تا ۸ دی

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید