back to top
خانهآرشیو گزارش‌ها از سایت قدیمگزارش‌ها و تحلیل‌ها oدر کشوری گرفتار چنین انحطاط و تحریم و تهدید به جنگ و...

در کشوری گرفتار چنین انحطاط و تحریم و تهدید به جنگ و «ولایت مطلقه» خامنه ای، قرار بر انجام انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1392 است:

 

 

•افشاي تقلب هاي انتخاباتي و دخالت سپاه در «انتخابات» گذشته، براي همه روشن شده و مردم ديگر براي انتخابات مشروعيت و اعتباري قائل نيستند. با وجود این، از هم اکنون، سپاه می گوید «مهندسی انتخابات ریاست جمهوری» را برعهده خواهد داشت! 

• اما همین سپاه گرفتار جنگ داخلی سوریه است و در لبنان و عراق نیز حضور دارد. به تازگی، بقای ریم اسد را خط قرمز ایران خوانده اند!

• تحریمها از سوئی و هزینه های «خارجی» ریم بخصوص در سوريه و لبنان و عراق و سودان و پایگاه دریائی ایجاد کردن و…، برای دولت منبع دیگری جز چاپ اسکناس و هزینه کردن آن باقی نگذاشته است که این امر، تب تورم را شدید تر و فقر مردم را بیشتر می کند.  

اختلافات ميان سران ریم ولايت مطلقه به جايي رسيده كه هر گروه براي خود قرارگاه و جبهه اي تشكيل داده و در حال آماده سازي خود براي «انتخابات» آينده مي باشند. كاري هم به کار مردم ندارند و تنها به جمع آوري نيرو و سند براي مقابله با يكديگر مشغول هستند .

• جبهه ها و جناح هاي مختلف در انتخابات آينده رياست جمهوري را مي توان به شرح زير تقسيم بندی نمود هر چند تا زمان انتخابات ماهها باقيمانده است اما تقريبا به شكل زير مي باشد: 

 1- پيروان مطلق رهبري: كساني كه در سخنان خود همواره مي گويند امام خامنه اي. اينها افراطيوني هستند كه معتقدند خميني مرده و بايد از خامنه اي اطاعت مطلق کرد زيرا او از سوي خدا انتخاب شده و بر سراسر جهان حاكميت دارد. بدیهی است دست افراد این گروه در برد و خورد «بیت المال» باز است.

2- اصولگرايان يا پيروان خط خميني و رهبري: به گروهي گفته مي شود كه خميني و انديشه هاي او را اصل مي دانند و خامنه اي را امام نمي دانند و در تلاش هستند تا نظام را به هر صورت حفظ نمايند. اين گروه بيشتر مقامات حكومتي را از بعد از انقلاب در اختيار داشته و براي حفظ آن دست به هر كاري زده اند و مي زنند.زیرا  «حفظ نظام را “اوجب واجبات” می دانند.

3 – منحرفين: به گروهي گفته مي شود كه مواضعش در «انتخابات» سال 88 همان مواضع «رهبر» بودند. سيد علي خامنه اي براي به قدرت رساندن آنها دست به جنايات گسترده اي زد. اما به دليل اينكه در برابر او قرار گرفتند به منحرفين معروف شدند. زيرا از احكام حكومتي «رهبر» اطاعت مطلق نكردند. اين گروه همان باند محمود احمدي نژاد هستند كه هم اكنون در برابر ديگر گروههاي وابسته به حاكميت از جمله پيروان رهبري و اصولگرايان و فتنه گران و “اسلام امريكائيان” و… ايستاده اند و به جنگ تمام عيار دست زده اند .

4 – «فتنه گران»: به گروهي اطلاق مي شود كه در «انتخابات» قلابی سال 88 با كسب آراي مردم قرار بود رياست جمهوري را به دست آورند. اما از دید خامنه اي مردم بر حکومت حق ندارند. حکومت حق «ولی امر» است و مردم باید مطیع او باشند. و چون مردم برابر میل «رهبر» رأی ندادند، با سرمهندسی مجتبی خامنه ای، «انتخابات» را مهندسی کردند و احمدی نژاد را با بیش از 24 میلیون رأی، رئیس جمهوری کردند. از آن زمان، قربانیان کودتای خامنه ای، صفت «فتنه گران» را پیدا کردند. بتازگی، بعضی ها گفتند موسوی و کروبی اهل فتنه نیستند. خامنه ای این دو را بدبخت خواند. اینها حق شرکت در انتخابات را ندارند. اصلاح طلبهائی این «حق» را دارند که از اهل فتنه تبری بجویند.

5 – طرفداران اسلام امريكايي: اين عنوان را به باند هاشمي رفسنجاني داده اند كه در طول هشت سال حاكميت در مقام رياست جمهوري تلاش نموده پاي امريكاييان را به داخل كشور باز نمايد به اين  گروه بي بصيرت ها يا ساكتين فتنه نيز اطلاق مي شود. 

     وضعيت فعلي بسيار پيچيده است زيرا انشعابات فراواني در ميان گروهها به وجود آمده كه البته اين انشعابات در حال حاضر است و هر چه به انتخابات نزديك تر ميشويم، بسا بر شمار آنها افزوده نیز می شود. چون بايد به حضور چهره هاي مختلف گروهها توجه كرد و ميزان نزديكي و دوري گروهها از يكديگر را مد نظر قرار داد. در حال حاضر جبهه ها و گروههای دخيل در انتخابات به شرح زير هستند تا در بهار چه پيش آيد:

1 – اصولگرايان: نيروهايي كه خود را حامي اصولي انقلاب و خميني و رهبري مي دانند و معتقدند كه حاكميت را خدا براي آنها قرار داده و هر كاري كه بكنند مردم بايد از آنها حمايت كنند. در اين جبهه، گروههاي مختلفي در كنار هم و در برابر مردم قرار گرفته اند. از جمله: 

• رايحه خوش خدمت: باند منحرفين يعني همان كساني كه سيد علي خامنه اي مواضع آنها را به مواضع خود بسيار نزديك مي خواند، با فرماندهي سردار محمود احمدي نژاد كه از حدود 8 سال پيش رياست جمهوري را تصدی می کند و در حمايت كامل سيد علي خامنه اي چوب حراج را به كشور زده و همه درآمدهاي نفتي را در ميان خود و بيت رهبري – سپاه پاسداران – بازجويان واواک و بسياري از مفسدان ديگر تقسيم و ملت را فقير و فقير تر کرده اند. اين گروه كه خود را خدمتگزار مردم مي دانست و مدعي بود ملت را ثروتمند مي كند و نفت را بر سر سفره مردم مي آورد، در طول حدود هشت سال، ثروت بزرگ حاصل از فروش نفت را صرف تخریب اقتصاد کشور و ایجاد فرصت برای رانت خواری کرده و به تیول رانت خواران در آورده است. خامنه اي احمدی نژاد را رئیس جمهوری کرد تا مخالفان از جمله هاشمي رفسنجاني و اصلاح طلبان را از سر راه بردارد. به تازگي اعتراف جديد آقاي سردار كوثري اين اشتباه خامنه اي را به روشني شرح داده است. او مي گويد چند هفته بعد از انتخاب محمود احمدي نژاد متوجه شدند كه او تغيير كرده است- نقل به مضمون -. زماني كه متوجه شدند اين باند سيد علي را رهبر و ولي مطلقه نمي داند و در برابر احكام حكومتي مخفي و علني او مقاومت می کند، به باند منحرفين تبديل گشتند.

      «باند انحراف» اين روزها از هر وسيله اي براي هزينه تراشیدن برای ریم استفاده مي كنند و برآنند که کار كشور را به جايي برسانند كه به جز ادامه قدرت و در اختيار نهادن مقام رياست جمهوري به این باند برای او، امکانی نماند. محمود احمدي نژاد يار غار سيد مجتبي خامنه اي كه موجب فريب رهبر بي بصيرت شد اين روزها با دست زدن به كارهايي غير قابل پيش بيني همه را گرفتار ساخته است. چرا كه رهبري جرات ندارد در برابر اين متوهم خود ساخته ايستادگي كند زيرا اگر بخواهد او را بركنار نمايد همه بر بي بصيرتي و عدم فهم و درك او مي خندند. 

• باند رايحه خوش خدمت يا خدمتگزاران عدالت خواه: يكي از گروه بندی هائی است كه در ميان اصولگرايان خود را برتر از ديگران مي داند و همه هم وغمش «انتخابات» آينده است. بنا بر این فريب گذاشته است: در ظاهر، رحيم مشايي – كه او را چهره اصلي انحراف مي دانند –  را می خواهد نامزد کند. بازي محمود احمدي نژاد تقريبا دست سيد علي و مشاورانش را بسته و آنها را دچار این نگرانی کرده است که او و باندهای هوادارش در انتخابات چه خواهند کرد.

    اين باند، براي كانديداتوري فردي مناسب كه بتواند يك دوره 4 ساله رياست جمهوري را در اختيار داشته باشد تلاش مي كند و از ماهها قبل برنامه ريزي نموده است. شايد فرمان استخدام حدود 120 هزار نفر توسط استانداران مختلف يكي از راههاي مناسب اين برنامه ريزي باشد زيرا كه 120 هزار نيروي برنامه ريزي شده و آموزش ديده و نفوذ آنها در بخش هاي مختلف مي تواند موجب نگراني جبهه هاي ديگر شود به هر حال يكي از گروههاي اصولگرا همين باند منحرفين است كه در انتخابات آينده، حضور كانديداي وي در افتراق يا اتحاد ديگر گروههاي اين جبهه و جبهه هاي ديگر سرنوشت ساز خواهد بود .

     اين باند مي داند اگر در آينده ايران نقشي نداشته باشد با توجه به مقاومت هايي كه دربرابر رهبري – مجلس – قوه قضائيه – سپاه و واواک کرده است، سرنوشتي بسيار بد در انتظار اعضای باند است. و بعيد نيست در صورت شكست در انتخابات، در آينده اي نه چندان دور، گردانندگان اين باند، از جمله رحيم مشايي و ملكزاده و بقايي و موسوي و رحيمي وحتي خود احمدي نژاد جايگاهي جز زندان نداشته باشند. بنابراين از همه امكانات خود براي فرار از اين فرجام شوم استفاده خواهند كرد حتي درگيري و تقلب و…

     شنيده ها حاكي از این است كه كانديداي اين باند بايد فردي باشد كه از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گيرد. به همين دليل، اين روزها، بار ديگر نام غلام حسين الهام به عنوان سخنران شنيده مي شود در حالي كه همين شخص در انتخابات دور قبل مجلس سخنگوي جبهه پايداري بود و در جلسه افتتاحيه آن جبهه بيانيه را قرائت كرد و دشمنان را باندهاي انحراف و فتنه و اسلام امريكايي و… خواند. اما اين روزها به نظر مي رسد جهت كانديداتوري فريب احمدي نژاد را خورده باشد. البته تا به حال نام هايي مانند هاشمي شاهرودي و علي اكبر صالحي و نيك زاد و… براي كانديداتوري ازسوي اين باند مطرح شده اند .

    اين باند، از چندي قبل، دست به اقداماتي زده است كه به بخشي از آنها اشاره مي شود و اقدامات ديگر آنها را در آينده بررسی خواهيم كرد: 

– مخالفت با رهبري و بيت رهبري و روحانيت وابسته به ولايت مطلقه فقيه. 

– مخالفت با فرماندهی سپاه پاسداران كه در سال 88 براي به قدرت رسيدن احمدی نژاد دست به هر جنايتي زد اما اين روزها متوجه شده كه مخالفت با اين نيرو كه حامي رهبري است مي تواند به باند او در انتخابات كمك كند .

– بركناري وزير ارتباطات و فن آوري براي كنترل و شنود مكالمات تلفني و موبايلي.

– بركناري وزير بهداشت ودرمان به دليل نزديكي او به گروه ديگر اصولگرا و احتمال نفوذي بودن از سوي بيت رهبري و علي لاريجاني. 

 -مخالفت با مهندسی معقول انتخابات از سوي سپاه پاسداران كه سعيدي به آن تصریح کرده است.

– آماده سازي شرايط براي حضور در مجلس و اعلام نياز به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در برابر نمايندگان كه با توجه به اينكه نمايندگان خواهان برگزاري جلسه غير علني هستند و او خواهان برگزاري جلسه علني بسيار حساس شده است. بالاخره او به مجلس آمد و گفت وضعیت اقتصادی خوب نیست و باید دو مشکل اتمی و حقوق بشر را حل کنیم. مسئولیت را از دوش خود برداشت و بر دوشت خامنه ای نهاد.

– درخواست از سپاه براي واگذاري بخشي از سرمايه هايش به «دولت».

 – فرمان استخدام كليه نيروهاي شركتي و قراردادي و ايجاد هزينه براي ریم، 

– فرمان استخدام و جابجايي 500 هزار نيروي جديد به جاي بازنشستگان كه از معضلات لاینحلی است که او دارد برای ریم ایجاد می کند. 

– فرمان استخدام 4 هزار نيرو در هر استان توسط استانداران آن استانها كه مي توانند به نوعي دولت در سايه را تشكيل دهند. 

– فرمان استخدام 1500 نيروي جديد برای  رياست جمهوري با شرايط ويژه اي كه در هیأت وزیران تصویب شد. از قرار، اقدام به استخدام افرادی خواهند کرد كه در امر تقلب و ایجاد اغتشاش و بلوا و تخريب و افشاگري و… خبره باشند. 

– اعلام آماده بودن دولت براي 5.25 برابر كردن مبلغ يارانه ها برای جلب نظر قشرهای کم درآمد. 

– پرداخت بخش ديگري از سود سهام عدالت كه گفته مي شود قرار است بخشي را قبل از انتخابات و بخشي را بعد از انتخابات به مردم پرداخت نمايند .

– جاسازي نيروهاي خبره انتخاباتي در استانها و مراكز مختلف راي گيري. 

-كاهش قيمت دلار در روزهاي منتهي به پايان سال و تزريق دلار به بازار. در حال حاضر، قیمت دلار بالا می رود. آیا در وقت انتخابات، حکومت امکان کاستن از بهای آن را خواهد یافت؟ پاسخ این پرسش موکول به حل شدن یا نشدن مشکل برنامه هسته ای است.

– ضرب سكه هاي طلاي موجود در خزانه بانك مركزي و كاهش قيمت سكه در اواخر سال  هرچند در حال حاضر قیمت آن افزایش یافته است.

– مخالفت با افزايش قيمت اتوموبيل با توجه به افزايش حدود سه برابري نرخ ارز. برغم این مخالفت، قیمت خودرو افزایش می یابد. با وجود این، مخالفت به این درد می خورد که او بگوید مسبب وضعیت اقتصادی او نیست.

– افشاي اسناد بسياري از مقامات و گردانندگان جبهه هاي رقیب. از آن جمله است، فاش شدن خورد و بردهای مجتبی خامنه ای. 

– گسترده كردن مخالفت با برخورد با حجاب و تلاش براي حضور زنان در ورزشگاهها و ميادين ورزشي و مخالفت با بگير و ببندهاي نيروهاي انتظامي در خيابانها و مخالفت با سخت گيري و برخورد با تعطيلي مطبوعات منتقد (_در 9 بهمن 13 روزنامه نگار را دستگیر کردند) و مخالفت با برخوردهاي قوه قضائيه و محاكم در رابطه با چگونگی محاكمه های مخالفان و «تجاوز به حقوق بشر»! و گسترش شب نامه نويسي و باج دهي به برخي از نيروهاي حاضر در بخش هاي مختلف سپاه و نيروي انتظامي و بسيج براي موافق کردنشان با خود، جهت روزهاي مبادا و احتمالا اعلام مخالفت با ادامه كار بشار اسد و نشان دادن آمادگي براي برقراري رابطه با امريكا و توقف ادامه توليد اورانيوم 20 درصدي – هر چند كه سيد علي خامنه اي خود در اين امر بسيار مشتاق تر از احمدي نژاد است الا اینکه نزدیکانش می گویند بعد از روانه کردن احمدی نژاد این کار را خواهد کرد به امید کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی – و جلوگيري از حركت گشت هاي ارشاد در خيابانها كه سيد علي خامنه اي در اين مورد از چندي قبل دستور توقف برخورد با دختران در خيابان ها را براي نشان دادن آزادي در جامعه داده است و…از جمله كارهايي هستند كه احمدي نژاد در حال انجامشان است و يا در فكر انجامشان است. 

 

•گروه اصولگرايان سنتي: به گروهي گفته مي شود كه خود را همراه «رهبر» ميداند اما مدعي است كه از افراطيون گروه انحراف و حتي افراطيون نزديك به خامنه اي خود را دور نگاه داشته است. از نظر اینان، بخشي از افراطيون از جمله حميد رسايي وكوچك زاده و رهبر آنها يعني مصباح يزدي در شرايط كنوني به درستي عمل نمي كنند و به همين دليل اینها تلاش مي كنند خود را از اين جريان كه به جبهه پايداري معروف است دور نگاه دارند و علاوه بر این سعي مي كنند با حکومت احمدي نژاد نيز فاصله مناسب را داشته باشند .

اين گروه خود را ميانه رو می داند و سعي می کند در همراهي با رهبري اميد به حفظ خود داشته باشد. در ميان افراد شاخص اين گروه مي توان گردانندگان هيات موتلفه اسلامي و جامعه اسلامي مهندسين و گروههاي وابسته و بخشي از جامعه روحانيت مبارز نام برد. در راس گروه كه احتمال كانديداتوري او مي رود، علي لاريجاني است. او می خواهد بخشي از نيروهاي اصلاح طلب معروف به «اصلاح طلبان بدلي» در انتخابات  شركت نمايند. اين گروه در حال حاضر مخالفت خود با احمدي نژاد را به صورت علني اعلام مي كند. تنها در زماني كه خامنه اي آنها را وا مي دارد كه سكوت كنند دست از مخالفت با احمدی نژاد بر مي دارند. بخشي از افراد این گروه به سمت هاشمي رفسنجاني گرايش دارند و در بسياري از مقاطع از اعلام صريح نظر خود در مورد كروبي و موسوي و خاتمي خود داري مي كنند به همين دليل به اين گروه، البته به برخي از افرادش، «ساكتين فتنه» گفته مي شود. 

-در انتخابات آينده، اين طيف از اصولگرايان گرايشي به سمت احمدي نژاد قطعا نشان نخواهند داد. مگر اينكه امر حكومتي صادر شود و دل خوشي هم از كانديداهاي ديگر گروهها ندارند. به هر حال بايد منتظر ماند تا ديدکشماکش میان گروههاي شركت كننده در انتخابات به كجا می انجامد. چرا كه اگر اصلاح طلبان شناخته شده  وارد انتخابات شوند ورق اختلافات گروه جبهه اصولگرايان بر خواهد گشت. در غير اين صورت، اختلاف در ميان آنها گسترش بيشتري پيدا خواهد کرد .

– بنا بر شنيده ها، اين طیف، از افرادي چون محسن رضايي و ولايتي و قاليباف و لاريجاني و حداد عادل، بعنوان نامزد، نام برده مي شود .سه نفر اخیر می گویند با یکدیگر اتحاد کرده اند. با وجود این، محمد صادق کوشکی عضو سپاه، قالیباف را کسی توصیف می کند که به «رهبر» دهن کجی می کند.

 

• جبهه پايداري بخش ديگري از اصولگرايان است كه برضد «گروه منحرفين» دست به مخالفت شدید زده و در برابر اصولگرايان به اصطلاح سنتي نيز زاويه اي شديد دارد. در راس اين جبهه مي توان به افرادي چون محمد يزدي و مصباح يزدي اشاره كرد كه برخي از وزراي اخراجي حکومت احمدي نژاد و برخي سرداران را به سمت خود كشيده اند و در انتخابات دوره اخیر مجلس به اختلاف با اصولگرايان سنتي پرداختند. اما در انتخابات نتوانستند از پس آنها بر آيند و شكست خوردند .

     اين گروه همان است که در انتخابات دور قبل رئيس جمهوری از احمدي نژاد به صورت تمام قد حمايت كرد و خود را مطيع كامل رهبري دانست و با تاسيس اين جبهه و قرارگاه عمار تلاش می کند، به هر ترتیب، از حضور اصلاح طلبان و گروه هاشمي رفسنجاني در انتخابات آينده ممانعت نمايد. اما به نظر مي رسد در میان اصولگرايان تنها خواهد ماند چرا كه بخش هاي ديگر اصول گرایان با اینها زياد موافق نيستند. مشكل اساسي آنها اختلافات شديد اين گروه با بخش هايي از اصولگراياني مي باشد كه در ميان اين جبهه وجهه دارند. از آن جمله اند برخي از “آيات عظام” و مهدوي كني و بخشي از روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه هاي علميه قم و… در انتخابات آينده. این گروه يكي از گروههايي است كه رویه افراطي در پیش خواهد گرفت و دست به اقداماتي خواهد زد كه دامنه اختلافات را گسترده تر نمايد

حزب مسلح سپاه: يكي از گروههاي اصولگرايي كه تا به حال از پس پرده دست به اقداماتي مي زد كه سلطه اش بر دولت و اقتصاد ایجاب می کرد، در دور آينده انتخابات رياست جمهوري، قدري علني تر وارد خواهد شد. این حزب علنی تر عمل خواهد کرد تا با «مديريت معقول انتخابات» – نماینده خامنه ای در سپاه این مدیریت را وظيفه ذاتي اين نهاد مي داند-، کسی را رئیس جمهوری کند كه باب طبع خامنه اي و سلطه بازهم بیشتر این حزب بر دولت و اقتصاد باشد.

     گردانندگان این حزب که در كليه جنايت ها و خيانتهاي سي و سه سال گذشته نقش اول را داشته اند، هرگز اجازه نخواهند داد فردي اين مقام را به دست آورد كه زاويه اي با «ولايت مطلقه » و سپاه و مافیاهای نظامی – مالی داشته باشد. به همين دليل در انتخابات گذشته همواره وارد عمل شده و، با استفاده از انواع امكانات، دست به تقلب زده تا فرد (در انتخابات ریاست جمهوری) و يا افراد (در انتخابات مجلس) مورد نظر «بیت» و حزب سیاسی مسلح از صندوقهاي راي بيرون بيايند. 

-در انتخابات دوره قبل برخي از سرداران سپاه، به طور علني از حضور سپاه سخن مي راندند و كار را به جايي رساندند كه به تفسير گفته هاي خميني پرداخته و خود را همه كاره انقلاب دانسته و به گونه اي رفتار كردند كه دل همه نزديكان به خميني را هم به درد آوردند. كانديداي مورد نظر اين گروه كه همان كانديداي مورد نظر «بیت» خواهد شد، در برابر نامزدهای ديگر گروهها قرار خواهد گرفت که نقشی جز بازیگر یک نمایش نخواهند یافت. نامزد حزب و بیت، با داشتن امكانات فراوان مالي – نظامي – امنيتي – و داشتن پايگاههاي فراوان اقدام و با تقلبی که حزب مهندسی خواهد کرد، سر از صندوق های راي به در خواهد آورد. اين روزها، نام حداد عادل و سعيد جليلي از سوي برخي از گردانندگان این حزب، بعنوان نامزد ریاست جمهوری برده می شوند. یکی از آنها، قالیباف را تخطئه کرده است.

 

• جبهه اصلاح طلبان: جبهه اي ديگر كه در كشور معتقد است داراي وجهه مي باشد جبهه اصلاح طلبان است كه خود به چند دسته تقسيم مي شود: 

1 – اصلاح طلبان معترض به آن گروهي از اين جبهه اطلاق مي شود كه از انتخابات دور قبل در زندان به سر مي برند و نظام معتقد است كه اینها فتنه گر هستند. البته بخشي از نيروهاي حامي نظام به اضافه خود خامنه اي اینان را فتنه گر مي دانند و براي دور ساختن آنها از حضور از صحنه سیاسی، زندانهاي بلند مدت برايشان بريده اند .

     اين طيف از اصلاح طلبان در انتخابات دور گذشته از مير حسين موسوي و كروبي حمايت كرده و بعد از كودتاي انتخاباتي، نتايج به دست آمده را تقلبي دانسته و به مخالفت با آن پرداختند. برخي از آنها دستگير و به زندان محكوم شدند و برخي در كنترل اطلاعات سپاه قرار گرفتند. در حال حاضر اين بخش از اصلاح طلبان حضور خود در انتخابات را منوط به تغيير شرايط مي دانند و معتقدند كه در صورت آزادي موسوي و كروبي و ديگر زندانيان و به وجود آمدن شرايط انتخابات آزاد، كانديداي خود را معرفي خواهند كرد .وگرنه در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

     كانديداي مورد نظر اين جبهه احتمالا سيد محمد خاتمي خواهد بود و افرادي چون موسوي خوئيني ها و عبدالله نوري و محتشمي پور و موسوي لاري و … از او حمايت خواهند كرد. احتمالا سيد حسن خميني و هاشمي نيز از ورود خاتمي به صحنه حمايت خواهند کرد.

     با توجه به سخنراني اخير سيد علي خامنه اي و سخنان برخي ديگر از وابستگان به ولايت مطلقه، احتمال حضور این طیف در انتخابات كاهش يافته است و بعيد به نظر مي رسد كه اجازه شركت در انتخابات را به این طیف و نامزدشان را بدهند. شرکت اینان را در انتخابات مشروط کرده اند به ابراز ندامت و تبری جستن از «فتنه گران». تن دادن به این شرط تن دادن به مرگ سیاسی می شود و از پیش معلوم می کند که نامزد نادم، مطرود مردم خواهد شد. و اگر به هر صورت اين گروه وارد انتخابات شوند و ریم اين اجازه را به این گروه بدهد ولي با خواسته هايش موافقت نکند، باز از سوي مردم طرد می شوند و شكست می خورند. از این رو، احتمال شرکت این طیف در انتخابات بسیار ضعیف و نزدیک به صفر است مگر به قیمت باختن آبرو. در حقیقت، این گروه از اصلاح طلبان به خوبي آگاه است كه اگر ریم بدون برآوردن شرايط، به او اجازه حضور در انتخابات را بدهد، تنها به بخاطر سرشکسته کردنش خواهد بود.

     از سوی دیگر، در صورت ورود كانديدايي از اين گروه به صحنه انتخابات، به احتمال زياد، گرایشهای اصولگرا به دنبال اتحاد خواهند شد تا بتوانند در برابر كانديداي اصلاح طلبان پيروز شوند. اتحاد آنها بعلاوه دخالت حزب سیاسی مسلح، موجب تجدید انتخابات سال 88 یعنی رئیس جمهوری شدن نامزد حزب و بیت خواهد شد.

2 – اصلاح طلبان پلاستيكي به گروهي اطلاق مي شود كه معتقدند كه در هر انتخاباتي بايد شركت كرد و حتي المقدور بخشي از امتيازات را بدست آورد و فضاي موجود را حفظ کرد. اين گروه در انتخابات قبلي مجلس نيز شركت كرد اما بسياري از نامزدهایش از سوي مردم مردود شدند و نتوانستد به مجلس راه يابند. چراكه مردم آنها را فريب خورده و در همان حال، بازيگر و فریب دهنده مي دانستند. 

     اين روزها شنيده شده كه اين بخش از اصلاح طلبان سعي دارند با نامزد کردن عارف، بگويند قصد شركت در انتخابات را دارند. از حاكميت خواسته اند شرايط را برای حضور آنها فراهم کند و بر آنها زياد سخت نگيرد .

    لازم به ياد آوري است كه در هر صورت هر گروه اصلاح طلبي كه بدون كسب شرايط اعلامي در انتخابات شركت كند به سختي شكست خواهد خورد و اگر هر گروه اصلاح طلبي با به دست آوردن شرايط مدعاي خود در انتخابات شركت كند در برابر او، نامزد حزب سیاسی مسلح و بیت پيروز خواهد شد.

3 – اصلاح طلبان بدلي به گروهي از اصلاح طلبان گفته مي شود كه تنها نام اصلاح طلبي را بر خود نهاده اند و نظام هم از حضور آنها در برخي مقامات ناخشنود نيست زيرا حضور آنها را مي تواند دليل بر حضور «مخالفان» در «نظام»  قلمداد کند.

      اين گروه از اصلاح طلبان در انتخابات دور قبل مجلس شركت كرد. از سوي مردم رد صلاحيت شده و شكست خورد و هم اكنون مشتاق شركت در انتخابات آينده و معرفي كردن كانديداي مورد نظر خود است. از حالا شكست آنها را مي توان  قطعی دانست. از این گروه هستند افرادي چون خباز و كواكبيان و پزشكيان.

4- باند سيد حسن خميني را شايد بتوان در ميان گروه اصلاح طلبان قرار داد چرا كه اين فرد و حاميان او به خط اصلاح طلبان نزديك تر بوده و با حاكميت سيد علي خامنه اي مخالف هستند اما بنا به دلايلي كه خود مي دانند از موضع گيري در برابر او خودداري مي كنند كه شايد ترس مهمترين دلیل باشد. چرا كه احتمال مي دهند سيد علي كه فرمان قتل سيد احمد خميني را داده بود اقدام به از ميان برداشتن فرزند او نيز بنمايد .

     حضور سيد حسن خميني در انتخابات آينده بعيد نيست. اگر حضور يابد شايد مردم، به دليل نفرت از سيد علي خامنه اي و سپاه پاسداران به انتخاب او تن بدهند تا با بر سر كار آمدن او شرايطي مانند بعد از انتخابات سال 76 فراهم آيد و سيد علي خامنه اي در ضعف بيشتر قرار گيرد.

جبهه هاشمي رفسنجاني و كارگزاران  – هر چند هنوز حضور هاشمي رفسنجاني براي شركت در انتخابات دور آينده رياست جمهوري مشخص نيست، اما اين احتمال وجود دارد كه او يا کسان نزديك به او خود را كانديداي انتخابات نمايند. سخن از حضور احتمالي ناطق نوري – حسن روحاني بمیان است. حضور اين گروه در انتخابات تنها زماني احساس مي شود كه احتمال شركت نيروهاي اصلاح طلب غير ممكن باشد تا آنها بتوانند از فضاي به وجود آمده در عدم وجود اصلاح طلبان در برابركانديداي معرفي شده حزب سیاسی مسلح و بيت، استفاده کنند.

-اختلافات هاشمي و نيروهاي نزديك به او با حکومت «منحرفین» و بخشي از بيت كه حامي احمدی نژاد در انتخابات گذشته بوده است، كاملا محسوس است. اختلاف ميان هاشمي و سيد علي خامنه اي و بيت او نيز هر چند در خفا اما به خوبي مشخص است و نشان مي دهد كه اگر هر كدام بتوانند در شرايطي حتي رقيب را نابود كنند از این کار خودداري نخواهند كرد 

      سيد علي خامنه اي به خوبي مي داند كه بايد دست بر روي كانديدايي بگذارد كه اختلاف او با هاشمي و خاتمي و موسوي و كروبي و اصلاح طلبان و باند احمدي نژاد كاملا روشن باشد. زيرا كه در غير آن صورت همواره بايد نگران نزديكي آنها به يكديگر و در نتيجه حذف خود باشد. مشكل سيد علي اين است كه به جز تعدادي كانديداي بد نام و يكي دو نفر نيروي سپاهي كه حمايتي از آنها در انتخابات از سوي مردم نخواهد شد، کسی را ندارد. بايد با این اشخاص وارد اين انتخابات شود هر چند كه براي او هيچ فرقي نمي كند كه ميزان آراي مردم چه حد باشد زيرا كه به خوبي از آمار سازي و روش هاي ديگر راي سازي  آگاه مي باشد و كليه رسانه هاي تبليغاتي را نيز در اختيار دارد و نيروهاي سركوب هم به هنگام نياز به كمك وي خواهند آمد و همه را وادار به پذيرش  رئیس جمهوری قلابی خواهند کرد .

     اما مشكل خامنه اي از كانديداي معرفي شده از سو ي خود و بيت مي باشد كه نمي دانند چه كسي را براي رقابت معرفي کنند تا فردا با او دچار همان مشكل نشوند که با احمدي نژاد شدند. چون فرديكه اين همه بر روي او كار شده بود و از او حمايت كردند در نهايت به گرگي تبديل شد  كه به دنبال فرصتي براي دريدن خود سيد علي خامنه اي ميباشد. 

 

وضعیتی که همه را کلافه کرده و توان پیش بینی را از ریم گرفته است:

 

    وضعیت موجود ناشی از مسائل داخلي و خارجي و از میان رفتن انسجام ریم و خالی شدنش از هدفی جز حفظ خود، پيش بيني آينده كار را مشکل کرده است. باوجود این، احتمال می رود، وضعیت به این ترتیب تحول کند: 

    قايق نظام ولایت فقیه همه ياران جنايت را سوار كرده و آنقدر سنگين شده كه در حال غرق شدن مي باشد. سنگيني بار آن به اندازه اي است كه نبايد كوچكترين تكاني به آن داد. زيرا كه قايق برخواهد گشت و همه را غرق خواهد كرد. به همين دليل است كه سيد علي خامنه اي مرتب مي گويد مسائل داخلي را به ميان مردم نبريد و جامعه را درگير مسائل و اختلافات خود نكنيد. به این دلیل است که هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسیده است که باید از رهبری حمایت کند تا که نظام سقوط نکند. در چنين شرايطي، احمدی نژاد، كه از خطر غرق شدن قايق آگاه است، از دور، گهگاه، موجی را بسوی آن روان می کند تا سرنشینان قايق را بترساند .

   در شرايط كنوني، احمدي نژاد با در اختيار داشتن اطلاعات و اسناد و مدارك فراوان همه را به وحشت غرق شدن انداخته است. خامنه ای هم به دلايل مختلف نمي تواند با او برخورد كند. احمدی نژاد، در طول چند سال گذشته، اسناد و مدارك مهمي از واواک وسازمان بازرسي كل كشور و سازمان ثبت و احوال كشور و اسناد ساواك و اسناد مادر شاهي و… راجمع آوري كرده است تا در روز مبادا از آنها استفاده كند. شرح حال اكثر روحانيون فاسدالاخلاق و صورت اموال و مدارك مربوط به بسياري از مسئولان و سياسيون را آماده ساخته است تا نتوانند دست به ترکیب او و نزدیکانش بزنند. ترس خامنه ای و مسئولان از برخورد با احمدي نژاد چه دلایلی می تواند داشته باشد؟ دلایل زیر را:

1 – خود سيد علي خامنه اي احمدی نژاد را رئیس جمهوری کرده است. اگر فرمان عزل او را صادر كند همه به او مي گويند ديدي كه ما مي گفتيم او را انتخاب نكن و تو گوش ندادي و حالا ببين چه بر سرت و بر سر كشور آمده است؟ دیدی خود بی بصیرت تر از همه بودی؟ اين شكست براي خامنه اي از خوردن جام زهر هسته اي ناگوارتر است زيرا او به دليل اين انتخاب كشتار به راه انداخت و ولایت فقیه را بیش از آنچه بود، به خون جوانان آلود. مشروعيت نداشته ریم را برباد داد. پس، حالا نمي تواند به شكست خود اعتراف كند. نه جربزه این کار دارد و نه می تواند پی آمدهای این کار را تحمل کند. 

2 – احمدي نژاد به خوبي از چگونگي تقلب رهبري با كمك سپاه آگاه است و ممكن است كه در برابر او بايستد و این تقلب را افشا كند. مشائی این کار را بطور ضمنی کرد وقتی گفت از 24 میلیون رأی احمدی نژاد، 20 میلیون رأئی است که مردم به او داده اند و 4 میلیون رأی نظام است! 

3 – با توجه به اينكه دست احمدي نژاد از اسناد و اطلاعات پر است، خامنه ای جرات ندارد او را مورد حمله قرار دهد. چرا كه با انتشار اسناد و مداركي روبرو خواهد شد كه ديگر نه از تاك نشان خواهد گذاشت و نه از تاكنشان چرا كه  احمدي نژاد به خوبي از :

-فساد مالي و غیر مالی شخص خامنه اي و فرزندان او و امامان جمعه و جماعت و نمايندگان مجلس و قضات و حكام شرع دادگاههاي عمومي و انقلاب و نمايندگان خبرگان رهبري و ديگر سران مطلع بوده و مدارك این فسادها  را در اختيار دارد. 

4 – احمدي نژاد به خوبي از چگونگي دزدي و قاچاقچيگري و باج خواهي و زور گيري و فساد برخي از  سرداران سركوبگر سپاه باخبر است. خود او اقتصاد کشور را به تیول اینان درآورده است. پس، اگر فشاري به او وارد شود اسناد و مدارك فسادها و جنایتهای اینان را انتشار خواهد داد. 

5 – از همه مهمتر احمدي نژاد اسنادي در ارتباط با روابط و نامه نگاري و گفتگوهاي خامنه ای و نمايندگان او با امريكاييان  در اخيتار دارد كه از همه براي افشاي چهره او و دستیارانش خطرناكتر تر است. زيرا خامنه ای همواره سخن از دشمن بودن امريكا می زند. در حاليكه خود در زير عبا با آنها گفتگو و معامله می کند.

6 – احمدي نژاد به خوبي از عمليات خرابكارانه و تروريستي سپاه قدس و سازمان ترور ریم در كشورهاي ديگر و همچنين قاچاق اسلحه توسط اين نهاد به برخي از كشورها مطلع است. افشاي اینهمه، ضربه اي شديد به اين نهاد و خامنه ای و بیت او وارد می کند.

7 –  احمدي نژاد به طور كلي در جريان بده و بستانهاي سيد علي خامنه اي و سپاه و سپاه قدس در باج دهي به برخي نيروها و كشورها از جمله سوريه – سودان – عراق – حزب الله لبنان و حسن نصر الله – مقتدي صدر و حماس و جهاد اسلامي و… است. افشاي اینهمه خطري بزرگ براي «نظام» است.

8 – یک عامل که پیش بینی تحول را مشکل می کند، عامل مردم است. اگر مردم بطور شفاف حساب خود را از حساب ریم جدا کنند، در رابطه ایران با دنیای خارج، بعنوان عامل به حساب گذاشته می شوند. در خود ریم نیز، عامل تعیین کننده می شوند. از لحاظ جهت تغییر عمومی نیز عامل تعیین کننده می شوند.  اگر حساب خود را با حساب خامنه ای و دار و دسته او یکی کنند، ریم در برابر قدرتهای خارجی تنها و پی آمدهای این تنهائی را مردم می باید تحمل کنند. در خود ریم نیز، «بیت» و حزب سیاسی مسلح دست بالا را پیدا می کنند و مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از دو، با شدت و وسعت بیشتری بکار گرفته خواهد شد. در محدوده ریم راه حل وجود دارد. پس فکر و رویه غلطی که درپی راه حل در درون ریم بود، در وضعیت کنونی، کسی را نمی فریبد. می ماند وسعت تحریم انتخابات. هراندازه وسعت و شفافیت آن بیشتر باشد، نقش مردم در سیاست داخلی و خارجی و تحول از استبداد به دموکراسی، تعیین کننده تر می شود.

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید